Net op zee - Hollandse Kust (west Beta) - Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Gepubliceerd op:
10 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - Hollandse Kust (west Beta).

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Op 18 november 2019 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de minister van Economische Zaken en Klimaat vastgesteld.

Van 7 juni tot en met 18 juli 2019 heeft de concept-NRD van dit project ter inzage gelegen. In die periode zijn er twintig zienswijzen en twee reacties van overheden ontvangen. De zienswijzen en reacties zijn integraal opgenomen in een inspraakbundel die u hieronder kunt raadplegen. De zienswijzen en reacties zijn samengevat en van een reactie voorzien. Er is ook aangegeven hoe met de zienswijzen rekening wordt gehouden in het vervolg onderzoek voor het project. Dit kunt u lezen in de Nota van Antwoord. Op 29 juli 2019 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht over de concept-NRD en de ontvangen zienswijzen en reacties. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt integraal overgenomen.

Digitale Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?