Net op zee - Hollandse Kust (zuid) - fase 1

Gepubliceerd op:
7 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - Hollandse Kust (zuid).

Inspraakbundel

Milieueffectrapport (MER)

Inpassingsplan

Ontwerp Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl) Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Ontwerp  Inpassingsplan, Printversie zonder MER (pdf,  46 MB)

Verbeelding (pdf, 1 MB)

Inpassingsplan , Printversie zonder MER (pdf, 30 MB)

Verbeelding (pdf, 1 MB)

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvragen Ontwerpbesluiten Besluiten
1

Omgevingsvergunning Platform Beta,

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (ontwerpbesluit)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (besluit)

Aanvraag (pdf, 17 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 147 kB) Besluit (pdf, 1 MB)
2

Omgevingsvergunning Transformatorstation,

Provincie Zuid Holland

Aanvraag (pdf, 38 MB)

Aanvulling 1 (pdf, 889 KB)

Aanvulling 2 (pdf, 547 KB)

Aanvulling 3 (pdf, 219 KB)

Ontwerpbesluit (pdf,2 MB) Besluit (pdf 1 MB)
3

Spoorwegvergunning (persing),

Pro-Rail BV

 

Spoorwegvergunning (gestuurde boring),

Pro-Rail BV

Aanvraag (pdf, 3 MB)

 

 

Aanvraag (pdf, 44 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 7 MB)

 

 

Ontwerpbesluit (pdf, 27 MB)

Besluit (pdf, 2 MB)

 

 

Besluit (pdf, 2 MB)

4

Watervergunning,

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (ontwerpbesluit)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (besluit)

Aanvraag (pdf, 25 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB) Besluit (pdf, 1 MB)
5

Wet natuurbescherming, Ontheffing soorten,

Ministerie van Economische Zaken (ontwerpbesluit)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (besluit)

 

Wet natuurbescherming, Vergunning gebiedsbescherming,

Ministerie van Economische Zaken (ontwerpbesluit)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (besluit)

Aanvraag (pdf, 35 MB)

Aanvulling (pdf, 19 MB)

 

 

 

Aanvraag (pdf, 11 MB)

Aanvulling (pdf, 20 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB)

 

 

 

 

Ontwerpbesluit (pdf, 237 kB)

 

Besluit (pdf, 17 MB)

 

 

 

Besluit (pdf, 1 MB)

NRD en eerste versie MER

Het MER is in een eerdere versie verschenen.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?