Net op zee - Hollandse Kust (zuid) - fase 1

Gepubliceerd op:
7 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - Hollandse Kust (zuid).

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Inspraakbundel

Milieueffectrapport (MER)

Inpassingsplan

Ontwerp Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl) Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Ontwerp  Inpassingsplan, Printversie zonder MER (pdf,  46 MB)

Verbeelding (pdf, 1 MB)

Inpassingsplan , Printversie zonder MER (pdf, 30 MB)

Verbeelding (pdf, 1 MB)

Aanvragen en ontwerpbesluiten

Aanvragen en ontwerpbesluiten
Nr Naam Aanvragen Ontwerpbesluiten Besluiten
1

Omgevingsvergunning Platform Beta,

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (ontwerpbesluit)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (besluit)

Aanvraag (pdf, 17 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 147 kB) Besluit (pdf, 1 MB)
2

Omgevingsvergunning Transformatorstation,

Provincie Zuid Holland

Aanvraag (pdf, 38 MB)

Aanvulling 1 (pdf, 889 KB)

Aanvulling 2 (pdf, 547 KB)

Aanvulling 3 (pdf, 219 KB)

Ontwerpbesluit (pdf,2 MB) Besluit (pdf 1 MB)
3

Spoorwegvergunning (persing),

Pro-Rail BV

 

Spoorwegvergunning (gestuurde boring),

Pro-Rail BV

Aanvraag (pdf, 3 MB)

 

 

Aanvraag (pdf, 44 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 7 MB)

 

 

Ontwerpbesluit (pdf, 27 MB)

Besluit (pdf, 2 MB)

 

 

Besluit (pdf, 2 MB)

4

Watervergunning,

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (ontwerpbesluit)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (besluit)

Aanvraag (pdf, 25 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB) Besluit (pdf, 1 MB)
5

Wet natuurbescherming, Ontheffing soorten,

Ministerie van Economische Zaken (ontwerpbesluit)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (besluit)

 

Wet natuurbescherming, Vergunning gebiedsbescherming,

Ministerie van Economische Zaken (ontwerpbesluit)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (besluit)

Aanvraag (pdf, 35 MB)

Aanvulling (pdf, 19 MB)

 

 

 

Aanvraag (pdf, 11 MB)

Aanvulling (pdf, 20 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB)

 

 

 

 

Ontwerpbesluit (pdf, 237 kB)

 

Besluit (pdf, 17 MB)

 

 

 

Besluit (pdf, 1 MB)

NRD en eerste versie MER

Het MER is in een eerdere versie verschenen.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?