Net op zee - Hollandse Kust (zuid) - fase 3

Gepubliceerd op:
14 januari 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 3. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - Hollandse Kust (zuid).

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Besluiten

De definitieve besluiten kunt u hier vinden.

Ontwerpbesluiten

De aanbiedingsbrieven aan Rijkswaterstaat van het Werkplan Zeekabels, de aanvulling inzake voorschrift 4 van het Werkplan Zeekabels en de aangepaste versie van het Emergency Response Plan, alsmede de ontwerpbesluiten kunt u hier vinden.

Werkplannen

Het Werkplan aanleg en onderhoud zeekabels, het Scheepvaartplan aanleg zeekabels en het Calamiteitenplan aanleg zeekabels kunt u hier vinden.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?