Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - Integrale effectenanalyse

Gepubliceerd op:
24 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

Op deze pagina kunt u meer lezen over de Integrale effectenanalyse van het project Net op zee - IJmuiden Ver Alpha. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - IJmuiden Ver Alpha.

Integrale effectenanalyse

Van vrijdag 12 juni tot en met vrijdag 10 juli 2020 was het mogelijk om te reageren op de Integrale Effectenanalyse (IEA). Deze reacties zijn geanonimiseerd verzameld in een reactiebundel die u hieronder kunt vinden.

De Integrale Effectenanalyse (IEA) en alle achterliggende informatie zoals het milieueffectrapport (MER fase 1) zijn hieronder nog te bekijken. Het zijn omvangrijke stukken. We hebben daarom samenvattingen van de IEA en het MER fase 1 gemaakt in de vorm van korte documenten en interactieve websites. We raden u aan om eerst de samenvattingen te bekijken. Wilt u meer gedetailleerde informatie over bepaalde onderwerpen weten, dan kunt u deze onderwerpen in de IEA en/of het MER fase 1 in onderstaan overzicht opzoeken. Op de interactieve versie van de IEA en het MER fase 1 worden de belangrijkste resultaten op een toegankelijke manier weergegeven.

De Commisie voor de m.e.r. heeft advies uitgebracht over het MER fase 1.

Terugkijken webinars op 23 juni 2020

Als alternatief voor de inloopbijeenkomsten, die vanwege het coronavirus (COVID -19) niet kunnen plaatsvinden, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met TenneT op 23 juni 2020 twee webinars georganiseerd. U kunt deze webinars terugkijken:

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?