Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - Keuze Voorkeursalternatief

Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022
Gepubliceerd op:
22 april 2021

Op deze pagina kunt u meer lezen over de keuze van het Voorkeursalternatief van het project Net op zee - IJmuiden Alpha. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee- IJmuiden Ver Alpha.

Voorkeursalternatief

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een voorkeursalternatief voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha gekozen. De minister heeft zijn keuze gebaseerd op de Integrale effectenanalyse, de reacties die hierop zijn ingediend en de adviezen van de regionale overheden en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het voorkeursalternatief is het tracé naar Borssele dat loopt door de Noordzee, via het Veerse Meer, over land naar de Sloehaven.

In de periode van 12 juni tot en met vrijdag 10 juli 2020 kon men een reactie op de IEA indienen. Er zijn 34 reacties bij ons binnengekomen. Naast de reacties op de Integrale effectenanalyse heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat ook een aantal adviezen ontvangen. De Commisie voor de milieueffectrapportage heeft advies uitgebracht over het Milieueffectrapport fase 1. En tenslotte hebben de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland begin oktober alle drie een apart advies namens hun regio uitgebracht. Deze adviezen en de reactiebundel zijn hieronder te zien. Tevens zijn hieronder de reactienota (met daarin een antwoord op de ontvangen reacties) en de brief aan de regionale overheden in reactie op de regioadviezen weergegeven.

Uit de resultaten van de Integrale effectenanalyse blijkt dat een alternatief naar Borssele via het Veerse Meer met name op de thema’s milieu, techniek en kosten beter scoort dan de alternatieven naar Borssele via de Westerschelde of naar Geertruidenberg. Daarnaast is de keuze gebaseerd op de voorkeuren die blijken uit de regioadviezen vande provincies Zeeland en Zuid-Holland en de reactie van Rijkswaterstaat.

Verbeelding voorkeursalternatief - Net op zee IJmuiden Ver A

Digitale bijeenkomsten december 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT hebben op 8, 9, 15 en 16 december 2020 digitale bijeenkomsten gehouden over het voorkeursalternatief, magneetvelden, geluid en landbouw. Hieronder kunt u de presentaties van de vier bijeenkomsten terugvinden en de vragen en antwoorden die tijdens de bijeenkomsten zijn gesteld.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?