Service menu right

Net op zee - IJmuiden Ver Alpha

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee - IJmuiden Ver Alpha’. Dit is een van de twee verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee tot aan het vasteland. Mogelijke aansluitlocaties zijn bestaande hoogspanningsstations in Geertruidenberg en Borssele. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren.

Stand van zaken

Van vrijdag 12 juni tot en met vrijdag 10 juli 2020 was het mogelijk om te reageren op de Integrale Effectenanalyse (IEA). Deze reacties zijn geanonimiseerd verzameld in een reactiebundel die u hieronder kunt vinden. De reacties zijn naar de betrokken provincies, gemeenten en waterschappen gestuurd. Zij brengen eind september 2020 een regioadvies uit aan de minister van Economische Zaken en Klimaat voor zijn afweging van de alternatieven en de keuze voor een voorkeursalternatief. Ook wordt er een antwoordnota opgesteld, waarin de antwoorden staan op de ingediende reacties. De antwoordnota wordt samen met de keuze van het voorkeursalternatief openbaar gemaakt en gepubliceerd op deze website.

De Integrale Effectenanalyse (IEA) en alle achterliggende informatie zoals het milieueffectrapport (MER fase 1) zijn hieronder nog te bekijken. Het zijn omvangrijke stukken. We hebben daarom samenvattingen van de IEA en het MER fase 1 gemaakt in de vorm van korte documenten en interactieve websites. We raden u aan om eerst de samenvattingen te bekijken. Wilt u meer gedetailleerde informatie over bepaalde onderwerpen weten, dan kunt u deze onderwerpen in de IEA en/of het MER fase 1 in onderstaan overzicht opzoeken. Op de interactieve versie van de IEA en het MER fase 1 worden de belangrijkste resultaten op een toegankelijke manier weergegeven.

De Commisie voor de m.e.r. heeft advies uitgebracht over het MER fase 1.

Digitale bijeenkomst (webinar) op 23 juni 2020

Als alternatief voor de inloopbijeenkomsten, die vanwege het coronavirus (COVID -19) niet kunnen plaatsvinden, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met TenneT op 23 juni 2020 twee webinars georganiseerd. U kunt deze webinars terugkijken:

Heeft u vragen naar aanleiding van het webinar? Het is mogelijk om uw vragen door te nemen met het projectteam. Hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken via de oranje knop rechtsboven in het blauwe vlak.

Voorgeschiedenis

Meer informatie over de voorgeschiedenis en het afvallen van alternatief Rilland vindt u op de pagina Net op zee IJmuiden Ver Alpha - proces en voorgeschiedenis.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.