Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - fase 1

Laatst gecontroleerd op:
25 juli 2022
Gepubliceerd op:
21 december 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - IJmuiden Ver Alpha.

Zienswijzen

Inpassingsplan

Ontwerp-inpassingsplan Inpassingsplan
Ontwerp-inpassingsplan Inpassingsplan (link naar ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Printversie:

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Aanvraag (pdf, 90 MB)

Aanvulling aanvraag (pdf, 18 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 281 kB) Besluit (pdf, 404 kB )
2

Ontheffing Wet natuurbescherming

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aanvraag (pdf, 38 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 396 kB) Besluit (pdf, 6 MB)
3

Watervergunning offshore

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Aanvraag (pdf, 76 MB)

Aanvulling aanvraag (pdf, 9 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 978 kB) Besluit (pdf, 3 MB)
4

Watervergunning onshore

Waterschap Scheldestromen

Aanvraag (pdf, 79 MB)

Aanvulling aanvraag (pdf, 111 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 341 kB)

Ontwerpontheffing (pdf, 298 kB)

Besluit (pdf, 1 MB)

Ontheffing (pdf, 208 kB)

5

Wet beheer rijkswaterstaatwerken

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Aanvraag (pdf, 43 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 12 MB) Besluit (pdf, 67 MB)
6

Spoorwegwetvergunning

ProRail

Aanvraag (pdf, 31 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 4 MB) Besluit (pdf, 899 kB)
7

Omgevingsvergunning

Gemeente Borsele

Aanvraag (pdf, 62 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 213 kB) Besluit (pdf, 2 MB)
8

Melding activiteitenbesluit converterstation

Gemeente Borsele

Aanvraag (pdf, 33 MB)

Ingetrokken aanvraag (pdf, 147 kB)

Ontwerpbesluit (pdf, 297 kB) Aanvraag is ingetrokken

Besluitenlijst Bestuurlijk Overleg

Hieronder vindt u de besluitenlijsten van het Bestuurlijk Overleg.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?