Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - fase 2

Gepubliceerd op:
10 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
13 januari 2023

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - IJmuiden Ver Alpha.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen

Aanvragen en vergunningen

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Omgevingsvergunning converterstation

Gemeente Borsele

Aanvraag deel 1(pdf, 94 MB)

Aanvraag deel 2 (pdf, 62 MB)

Aanvraag deel 3 (pdf, 77 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 307 kB) Besluit (pdf, ... kB )
2

Melding activiteitenbesluit

Gemeente Borsele

Aanvraag (pdf, 26 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 450 kB) Besluit (pdf, ... MB)
3

Watervergunning

Waterschap Scheldestromen

Aanvraag (pdf, 9 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 306 kB) Besluit (pdf, ...MB)
4

Ontgrondingenvergunning

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Aanvraag (pdf, 14 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 3 MB)

Besluit (pdf, ... MB)

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?