Net op zee - IJmuiden Ver Beta - fase 1

Gepubliceerd op:
13 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
25 juli 2022

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 1. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - IJmuiden Ver Beta.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

Milieueffectrapport (MER)

Inpassingsplan

Ontwerp-inpassingsplan Inpassingsplan
Ontwerp-inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl) Inpassingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie:

Printversie:

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Aanvraag (pdf, 35 MB)

Aanvulling aanvraag (pdf, 18 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 261 kB) Besluit (pdf, 638 kB)
2

Ontheffing Wet natuurbescherming (buitenwerkzaamheden)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Aanvraag (pdf, 27 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 307 kB) Besluit (pdf, 195 kB)
3

Watervergunning

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Aanvraag (pdf, 48 MB)

Aanvulling aanvraag (pdf, 14 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 970 kB) Besluit (pdf, 940 kB)
4

Spoorwegwetvergunning

ProRail

Aanvraag (pdf, 24 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 910 kB) Besluit (pdf, 897 kB)
5

Melding activiteitenbesluit converterstation

DCMR Milieudienst Rijnmond

Aanvraag (pdf, 12 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 323 kB) Aanvraag is ingetrokken

Verslag Bestuurlijk Overleg

Hieronder vindt u de verslagen van het Bestuurlijk Overleg Net op zee-projecten Maasvlakte.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?