Windpark Windplan Blauw - fase 2

Gepubliceerd op:
31 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark Windplan Blauw.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

Aanvragen en vergunningen

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1

Monumentenvergunning

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanvraag (pdf, 6 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 300 kB) Besluit (pdf, 275 kB)
2

Omgevingsvergunning onderstation

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 8 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 649 kB) Besluit (pdf, 263 kB)
3

Wbr vergunning A6 noordoost

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 3 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB) Besluit (pdf, 2 MB)
4

Wbr vergunning A6 zuidwest

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 7 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 4 MB) Besluit (pdf, 4 MB)
5

Watervergunning IJsselmeerdijk

Waterschap Zuiderzeeland

Aanvraag (pdf, 8 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 405 kB) Besluit (pdf, 889 kB)
6

Watervergunning Visvijvertocht

Waterschap Zuiderzeeland

Aanvraag (pdf, 7 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 384 kB) Besluit (pdf, 1 MB)
7

Wet natuurbescherming - soortenbescherming-

Procincie Flevoland

Aanvraag (pdf, 14 MB) Ontwerpbesluit (pdf, 517 kB) Besluit (pdf, 512 kB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?