Windpark N33 - fase 4

Gepubliceerd op:
30 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 4. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark N33.

De stukken van de eerdere fasen zijn beschikbaar onder fase 1, fase 2 en fase 3.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote documenten.

Coördinatiebesluit

De minister van EZ heeft voor de coördinatie van drie van de (ontwerp)besluiten van fase 4 een coördinatiebesluit genomen. Dit coördinatiebesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 maart 2017.

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

Aanvragen en besluiten op aanvraag

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1 Omgevingsvergunning
B&W gemeente Veendam
Aanvraag
(pdf, 23 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 530 kB) Besluit (pdf,  5 MB)
2 Omgevingsvergunning
B&W gemeente Midden-Groningen
Aanvraag
(pdf, 22 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 244 kB) Besluit (pdf,  438 kB)
3 Watervergunning
db Waterschap Hunze en Aa's
Aanvraag
(pdf,  8 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 217 kB) Besluit (pdf,   1 MB)
4 Wbr-vergunning
Minister van IenW (Rijkswaterstaat)
Aanvraag
(pdf, 8 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 274 kB) Besluit (pdf,  331 kB)

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?