Windpark N33 - fase 4

Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2021
Gepubliceerd op:
30 oktober 2019

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 4. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Windpark N33. De documenten van de eerdere fasen zijn beschikbaar onder fase 1, fase 2 en fase 3.

Coördinatiebesluit

De minister van EZ heeft voor de coördinatie van drie van de (ontwerp)besluiten van fase 4 een coördinatiebesluit genomen. Dit coördinatiebesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 maart 2017.

Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

Aanvragen en (Ontwerp)besluiten

Nr Naam vergunning Aanvraag Ontwerpbesluit Besluit
1 Omgevingsvergunning
B&W gemeente Veendam
Aanvraag
(pdf, 23 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 530 kB) Besluit (pdf,  5 MB)
2 Omgevingsvergunning
B&W gemeente Midden-Groningen
Aanvraag
(pdf, 22 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 244 kB) Besluit (pdf,  438 kB)
3 Watervergunning
db Waterschap Hunze en Aa's
Aanvraag
(pdf,  8 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 217 kB) Besluit (pdf,   1 MB)
4 Wbr-vergunning
Minister van IenW (Rijkswaterstaat)
Aanvraag
(pdf, 8 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 274 kB) Besluit (pdf,  331 kB)

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?