Merkplicht voor beschermde dieren

Gepubliceerd op:
18 oktober 2019
Laatst gecontroleerd op:
8 juli 2020

Dieren die heel streng beschermd worden hebben een merkteken nodig. Hierop staan unieke gegevens over het dier. Zo is altijd duidelijk waar het dier vandaan komt en voorkomen we illegale handel. Beschermde vogels krijgen meestal een pootring, andere beschermde dieren zoals reptielen een microtransponder (chip).

Wanneer moet u het dier merken

Staat uw dier op CITES-Bijlage A? Alleen dieren in deze bijlage moet u merken. Op CITES-soort of niet kunt u opzoeken of uw dier beschermd wordt en in welke bijlage uw dier staat.

Pootring voor beschermde vogels

Vogels moet u laten merken met een naadloos gesloten pootring. Deze pootring moet direct na de geboorte zijn aangebracht. Welke regels er nog meer zijn en waar u pootringen kunt bestellen, leest u op Pootringen voor vogels.

Vogel zonder pootring?

Heeft u een vogel zonder naadloos gesloten pootring? Bijvoorbeeld omdat u vergeten bent om te ringen of omdat de vogel de ring verloren is? Of is de pootring niet meer leesbaar? Als de vogel al wat ouder is, kunt u geen ring meer aanbrengen. Laat de vogel dan chippen door een dierenarts. Is het dier in gevangenschap geboren? Vraag voor het chippen eerst toestemming aan het CITES-bureau. Stuur daarvoor een e-mail naar: cites@rvo.nl.

Chip voor andere dieren

Houdt u dieren zoals reptielen, amfibieën en zoogdieren? En staat uw diersoort in Bijlage A? Dan moet uw dier gechipt worden door een dierenarts. Het nummer van de chip neemt u op in uw administratie. Ook bewaart u bewijs dat de dierenarts uw dier gechipt heeft. Op CITES-soort of niet is kunt u opzoeken of uw dier beschermd wordt en in welke bijlage uw dier staat.

Geen of kapotte chip

Is de chip van uw dier kapot gegaan? Laat het dier opnieuw merken. Deze nieuwe chip heeft een ander nummer. Daarom moet uw dierenarts een verklaring meegeven met de reden waarom het dier opnieuw gemerkt is. Op de verklaring staan ook het oude en nieuwe nummer. U vraagt daarnaast een nieuw EU-certificaat aan. Bij de aanvraag stuurt u de verklaring van de dierenarts mee.

Kan chippen (nog) niet?

Soms kan chippen niet. Gekko’s zijn bijvoorbeeld te klein om een chip in te brengen. En jonge schildpadden kunnen ook nog niet gechipt worden. Dieren die te klein of te jong zijn hoeven daarom (nog) geen chip. Zo gauw het dier groot genoeg is, moet u het wel chippen.

Kunt u een dier (nog) niet chippen? Het hangt af van de situatie wat u moet doen:

  • U heeft het dier zelf gefokt.
  • U neemt een dier over van iemand anders.
  • U gaat een dier overdragen of vervoeren binnen de EU.
  • U gaat het dier overdragen of vervoeren naar een land buiten de EU.

Fokken of overnemen

Heeft u het dier zelf gefokt en houdt u het dier? En is het nog niet gemerkt? Om een dier zonder merkteken te houden heeft u toestemming nodig. Deze verklaring van de minister vraagt u aan op Ontheffing bezit en vervoer van beschermde dieren op mijn.rvo.nl. Stuur met uw aanvraag een brief mee dat u het dier niet kunt merken en dat u een vrijstelling voor de merkplicht wilt. Heeft u toestemming, dan hoeft u het dier pas te merken als het groot genoeg is.

U neemt een dier over van iemand anders

U mag alleen een dier met een CITES-document overnemen. Meestal is dit een EU-certificaat. Omdat het dier geen merkteken heeft, geldt het EU-certificaat voor 1 overdracht. Hiermee kunt u het dier dus niet zelf weer overdragen aan iemand anders. Gaat het dier wel naar een andere eigenaar? Dan vraagt u een nieuw document aan. Lees meer hierover op CITES-soorten binnen de Europese Unie.

Bewaar CITES-documenten goed; zij vormen het bewijs dat u het dier volgens de CITES-regels heeft overgenomen.

Overdragen of vervoeren

Binnen de EU

Krijgt het dier een andere eigenaar of moet het vervoerd worden? En blijft het dier in Nederland of in de EU? Dan moet het dier een EU-certificaat hebben. Dit certificaat is alleen voor deze overdracht. Of voor het ene vervoer. Gaat het dier naar een andere eigenaar? Zolang het dier nog niet gechipt is, moet u voor elke overdracht een nieuw EU-certificaat aanvragen. Lees hoe u dat doet op CITES-soorten binnen de Europese Unie.

Buiten de EU

Een ongemerkt dier mag de EU niet uit. Dit mag alleen als het dier met u mee verhuist en u een uitvoervergunning aanvraagt. Ook voor dieren die niet gechipt kunnen worden, vraagt u een uitvoervergunning aan. Om een vergunning aan te vragen moet u de legale herkomst van het dier kunnen bewijzen. Lees hoe u een uitvoervergunning aanvraagt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?