VKO Samenwerken aan innovatie (EIP)

Gepubliceerd op:
30 mei 2023

Vraagt u de subsidie Samenwerken aan innovatie (EIP) aan? Dan zet u alle verwachte kosten van uw project in een begroting. U berekent deze kosten met een van onze rekenmethodes. Wij noemen dit de Vereenvoudigde kostenoptie (VKO).

VKO in het kort

Uw subsidiabele kosten voor de EIP bestaan uit 2 onderdelen: arbeidskosten (loonkosten en eigen arbeid) en overige kosten (alle andere kosten die u maakt om de subsidiabele activiteiten uit te voeren). U kunt kiezen uit 2 VKO’s:

  • VKO voor arbeidskosten
  • VKO voor overige kosten

Als u de VKO voor arbeidskosten gebruikt, berekenen we deze kosten als percentage van de kosten waar u verantwoording over aflegt. U hoeft dan alleen de overige kosten in de begroting van uw project op te nemen. Bij de VKO voor overige kosten is dat omgekeerd.

Voordelen VKO

Voor de kosten die u met de VKO berekent hoeft u minder administratie bij te houden. U hoeft bijvoorbeeld geen urenstaten bij te houden of facturen mee te sturen.

Eén VKO per project

U kunt één VKO kiezen voor uw project. Alle samenwerkingspartners gebruiken deze methode dan ook. U kunt in één samenwerkingsverband dus maar één VKO gebruiken.

Als u een subsidieaanvraag doet voor EIP algemeen kunt u alleen kiezen voor de VKO voor arbeidskosten. Voor EIP fieldlabs kunt u kiezen voor één van de 2 VKO’s.

VKO voor arbeidskosten

De VKO voor arbeidskosten zit zo in elkaar:

  • We berekenen de arbeidskosten als percentage van de overige kosten.
  • Het is belangrijk dat u laat zien dat u arbeid en uren inzet bij uw project.
  • U hoeft geen urenregistratie bij te houden.

Wanneer kunt u deze optie niet gebruiken?

Is er bij uw aanvraag sprake van een overheidsopdracht? U kunt dan misschien geen gebruik maken van deze VKO. Dit hangt af van de hoogte van het bedrag van de opdracht.

Hoe berekenen we de subsidie voor arbeidskosten?

We berekenen een forfaitair bedrag voor de arbeidskosten. Dat betekent dat het bedrag van te voren wordt bepaald. Dit is dus niet het echte bedrag. Het forfaitair bedrag berekenen we door de overige kosten te vermenigvuldigen met 0,23. Dit is een forfaitair bedrag van 20% van de overige kosten, waarbij 15% voor de overheadkosten is opgeteld. Dit bedrag bepaalt hoe hoog de subsidie wordt.

Voorbeeldberekening subsidiebedrag voor de VKO voor arbeidskosten

 

Subsidiabele kosten Forfaitair bedrag voor arbeidskosten 23% Totaal Subsidiepercentage Totale subsidiebedrag
Overige kosten buiten investeringen € 300.000 € 69.000 € 369.000 100% € 369.000
Overige kosten investeringen € 300.000 € 69.000 € 369.000 40% € 147.600

 

VKO voor overige kosten

De VKO voor overige kosten zit zo in elkaar:

  • We berekenen de overige kosten door de gegevens die u heeft aangeleverd in de subsidieaanvraag.
  • U motiveert de overige kosten op een duidelijke manier in het format projectplan van uw subsidieaanvraag.

U vindt dit format op EIP algemeen of EIP fieldlabs.

Wanneer kunt u deze optie niet gebruiken?

U mag deze optie niet gebruiken als er meer dan één subsidiepercentage geldt binnen uw aanvraag. Gebruikt u deze berekening? Dan hoeft u geen bewijsstukken meer aan te leveren over de hoogte van de overige kosten. Motiveer en onderbouw de arbeidskosten (loonkosten en/of eigen arbeid) op een duidelijke manier in het format projectplan van uw subsidieaanvraag en met urenstaten.

Ook als u een subsidieaanvraag doet voor EIP algemeen kunt u deze VKO niet gebruiken.

Hoe berekenen we de subsidie voor overige kosten?

Bij deze VKO berekenen we subsidie voor de overige kosten door de arbeidskosten met 40% te vermenigvuldigen: het forfaitair bedrag.

U geeft de arbeidskosten op die bij uw project horen. Voor de arbeidskosten van personeel in loondienst geldt een individueel uurtarief. U leest meer over het berekenen van het uurtarief onder Veelgestelde vragen.

Ook de uren die u zelf besteedt aan het project (eigen arbeid) vallen onder de arbeidskosten. U kunt in de begroting onderbouwen hoeveel uren u aan het project besteedt. Er is sprake van eigen arbeid wanneer u bijvoorbeeld werkt vanuit een eenmanszaak, als zzp’er, als maat van een maatschap of als vennoot van een vof. Voor uw eigen uren gebruikt u een uurtarief van € 43.

U kunt alleen de uren declareren die daadwerkelijk aan het project besteed worden. Dit toont u aan door middel van urenstaten. U kunt in de begroting onderbouwen hoeveel uren u aan het project besteedt.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de VKO’s Samenwerken aan innovatie (EIP)? Hieronder leest u de veelgestelde vragen en antwoorden.

Bent u tevreden over deze pagina?