Zakelijke kansen in Australië

Interessante sectoren in Australië zijn: agro en food, tuinbouw, water, olie en gas, duurzame energie, gezondheidszorg en medische technologie, e-commerce, bouw en infrastructuur.

Australië heeft een snel groeiende bevolking. Hierdoor is het land bezig een inhaalslag te maken op het gebied van infrastructuur, (agro) logistiek en duurzame stedelijke ontwikkeling. Zo wordt in het westen van Sydney de komende jaren een nieuw vliegveld gebouwd, met daaromheen een nieuwe stad. In deze stad komen woningen en een technische universiteit. In de stad wordt ook een groot zakelijk gebied ontwikkeld, wat met name bedoeld is voor mensen die werkzaam zijn in de defensie en luchtvaart.

Marktrapporten met kansrijke sectoren

RVO.nl en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Projecten

Jaarlijks besteden internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Europese Unie miljarden euro's aan projecten. Uit deze projecten komen zeer veel opdrachten. Hier liggen zakelijke kansen voor u.

Bekijk projecten en aanbestedingen (tenders) van deze organisaties op Netvibes. Ook op de website Development Business van de Verenigde Naties vindt u veel projecten en tenders. Om deze informatie te bekijken (en om goed te kunnen zoeken), moet u zich wel abonneren op deze site. Een abonnement kost rond de 600 Amerikaanse dollar per jaar.

RVO.nl ondersteunt verschillende projecten in Australië. Bekijk per sector de lopende en afgeronde projecten.

Service menu right