Overtreding en handhaving Invasieve exoten

Gepubliceerd op:
15 juli 2016
Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de bestuursrechtelijke handhaving uit op het gebied van de Wet natuurbescherming en de Verordening invasieve uitheemse soorten. Samen met de Douane controleren wij in- en uitvoerzendingen van invasieve uitheemse soorten.

De politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren de strafrechtelijke handhaving uit. Dit doen zij in samenwerking met het Openbaar Ministerie. De politie en NVWA kunnen boetes opleggen bij overtredingen.

Mogelijke gevolgen na algemene overtreding

Bent u in overtreding en kunt u deze niet herstellen? Dan heeft dit mogelijk de volgende gevolgen:

Wij nemen planten, dieren of producten hiervan in bewaring. Afhankelijk van het soort:

  • geven wij ze aan een houder die wel een vergunning heeft of
  • laten we ze vernietigen. Levende dieren worden nooit vernietigd.
  • u betaalt de gemaakte kosten.

Mogelijke gevolgen na overtreding bij in- en uitvoer

Heeft u geen vergunning en zitten er in uw in- of uitvoerzending invasieve uitheemse soorten? Dit kan als gevolg hebben dat wij:

  • uw in- of uitvoerzending in bewaring nemen;
  • de planten of dieren terugsturen naar de autoriteiten van het land waar de zending vandaan komt;
  • de planten of dieren schenken aan een houder die wel een vergunning heeft;
  • de planten of dieren vernietigen (levende dieren vernietigen wij nooit).

U betaalt de gemaakte kosten.

Vragen over Invasieve exoten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?