Zakelijke kansen in Argentinië

Gepubliceerd op:
14 december 2012
Laatst gecontroleerd op:
26 april 2023

De economie van Argentinië biedt u veel kansen. Wilt u ondernemen in Argentinië? Ga goed voorbereid aan de slag. Verdiep u in de markt: hoe werkt export naar Argentinië, waar vindt u informatie over IMVO en hoe vindt u een betrouwbare zakenpartner? Gelukkig staat u niet alleen. RVO helpt u met uw internationale ambities.

Op deze pagina staan enkele kansrijke sectoren uitgelicht. Staat uw sector er niet bij? Neem dan contact op met ons. Onze adviseurs kunnen u helpen met het verkennen van de markt en het vinden van kansen en de juiste zakenpartners. Samen met het netwerk van het ministerie van Buitenlandse Zaken helpen we u op weg in Argentinië.

Momenteel liggen er voor Nederlandse ondernemers vooral zakelijke kansen.

Mercosur

Samen met Uruguay, Brazilië en Paraguay heeft Argentinië een economische overeenkomst (Mercosur) gesloten met Europa, om de handel met de EU een impuls te geven.

Het verdrag is momenteel nog niet van kracht maar kan in de nabije toekomst grote gevolgen hebben. Meer informatie over dit verdrag vindt u op de  Mercosur-pagina.

Life sciences and health

Het ambassadenetwerk in Argentinië bevordert samenwerking tussen Nederlandse en Argentijnse zorgondernemingen en -instellingen. In het kader hiervan heeft de Dutch Task Force Health Care (TFHC) de zorgverlening in Argentinië en de kansen voor Nederlandse organisaties en ondernemingen onderzocht. In dit onderzoek (2021) kwamen kansen naar voren in medische apparatuur, digitale gezondheidzorg (HIMSS & telegeneeskunde) en volksgezondheid.

Wilt u meer weten of het rapport gratis aanvragen? Bekijk onze samenvatting van het marktrapport over kansen in de LSH-sector in Argentinië.

Waterstof

De waterstof-energiesector staat wereldwijd op een keerpunt. Door de energietransitie beseffen landen en bedrijven dat het gebruik van waterstof en waterstofderivaten (ammoniak, methanol en synthetische brandstoffen) steeds belangrijker wordt. Een combinatie van goedkope hernieuwbare elektriciteit én de beschikbaarheid van land zorgt ervoor dat Latijns-Amerika in de belangstelling staat van (internationale) waterstofecosystemen.

Stimulansen, standaardisatie en certificering

Nederlandse organisaties zullen profiteren van kennisdeling, en capaciteitsopbouw op het gebied van beleid en stimulansen, standaardisatie en certificering in Latijns-Amerika.

Marktrapport waterstof

De marktstudie "Assessment of opportunities for Dutch companies in developing hydrogen ecosystems in Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Panama and Uruguay" is in het najaar van 2021 uitgevoerd door consultantbureau Hinicio en geeft verder inzicht in de kansen die er liggen.

Lees de samenvatting en vraag het rapport direct aan.

Logistiek

Vanwege het enorme grondgebied van Argentinië is vrachtvervoer over land erg belangrijk voor de economie. Het vrachtvervoer maakt het mogelijk om grote hoeveelheden agroproducten uit te voeren. Hoewel de coronapandemie de Argentijnse economie heeft verzwakt, is de export van agri-foodproducten op peil gebleven. De lokale regering wil de export verhogen, waardoor er veel behoefte is om de sector efficiënter te maken. De Argentijnse markt voor logistieke diensten is bijna helemaal privaat en de bedrijven hebben nieuwe technologieën nodig om concurrerend te blijven.

Marktrapport logistiek voor vrachtvervoer over land

Het rapport 'Land freight logistics in Argentina' geeft u een overzicht van de Argentijnse markt voor logistiek voor wegvervoer. Het rapport beschrijft trends en geeft concrete tips voor het betreden van de Argentijnse markt.

Lees de samenvatting en vraag het rapport direct aan.

Agri & food

Argentinië is een agrarische grootmacht. Het klimaat, de vruchtbare grond en andere natuurlijke bronnen maken Argentinië bijzonder geschikt voor landbouw en veehouderij. Ongeveer 70% van de Argentijnse export komt uit deze sector. Momenteel is Argentinië de grootste exporteur van biodiesel, sojabonen en bijproducten van limoen en soja. Daarnaast stapt het land nu ook over naar een duurzame strategie voor de hele biomassaketen. Ook hier liggen kansen voor Nederlandse ondernemers.

De Argentijnse regering heeft sinds 2019 verschillende beperkingen ingesteld voor import en export. Neem voor meer informatie hierover contact op met de LNV-raad in Buenos Aires.

Tuinbouw

De Argentijnse tuinbouwsector is nog in ontwikkeling. Volgens de Argentijnse overheid zit er veel potentieel in de sector, maar wordt deze nog niet optimaal benut. Daarom moet de sector efficiënter worden.

Varkenshouderij

Download het marktrapport hieronder voor meer informatie over kansen in de varkenshouderij in Argentinië.

Water

Argentinië heeft veel last van de klimaatverandering. Terugkerende overstromingen hebben enorme economische gevolgen. Momenteel is er nog geen geschikte aanpak voor dit probleem. Er is dan ook veel vraag naar Nederlandse kennis en expertise op dit gebied. Deze expertise is vooral gewenst bij waterbeheer, afvalwater en waterkwaliteit.

Start-ups

De start-upsector in Latijns-Amerika is de afgelopen 10 jaar enorm gegroeid. Argentinië neemt een zeer belangrijke plaats in met innovatieve start-ups die internationaal succes hebben behaald. De succesvolste innovatieve start-ups in Argentinië vertrekken naar het buitenland voor verdere financiering en groei in internationale markten.

Hoewel Nederland nog niet zo bekend is als start-up-bestemming, biedt ons land een aantrekkelijk klimaat om verder te groeien. Ook kan de Nederlandse kenniseconomie en innovatiekracht stimulerend werken. Argentijnse start-ups met internationale groeipotentie zijn interessante kandidaten om vanuit Nederland internationaal verder te groeien. Ze kunnen het innovatievermogen van de Nederlandse economie verbeteren in de sectoren waar Nederland bekender om wil worden (zoals life sciences, health, fintech, biotech en foodtech).

U kunt de marktscan gratis aanvragen. In dit rapport vindt u een overzicht van de start-upsector in Argentinië.

Videogames

Videogames zijn in Argentinië, net als in de rest van de wereld, erg populair. De sterke groei van de sector biedt kansen voor Nederlandse gamebedrijven.  

Download het onderstaande rapport 'The Videogames sector in Argentina' voor informatie over de plaatselijke videogamesmarkt en de intellectuele eigendomskwesties.

Olie en (bio)gas

Biogas

Landbouwproducten zijn veruit de belangrijkste exportproducten voor Argentinië. Voor een meer duurzame en circulaire productie, zal biogas in de nabije toekomst steeds belangrijker worden. In de marktstudie 'Kansen in Biogas in Argentinië' wordt de huidige biogasmarkt onderzocht, worden de industrieën met de meeste biogaspotentie uitgelicht, en kijken we naar kansen in de toekomst. Het rapport is bedoeld voor Nederlandse ondernemers die technologie, apparatuur en machines willen exporteren voor biogasproductie naar Argentinië.

Lees de samenvatting en vraag het rapport direct aan.

Innovatieve olie- en gasproductie

De vraag naar energie binnen Argentinië nam de afgelopen jaren toe. Het land besloot daarom om de olie- en gasproductie uit te breiden. Dit biedt zakelijke kansen voor Nederlandse bedrijven in de olie- en gassector. Argentinië is niet alleen op zoek naar innovatieve oplossingen om de olie- en gasproductie efficiënter, veiliger en duurzamer te maken; het land kijkt in dat proces ook hoe ze het milieu kunnen beschermen.

Wilt u weten waar de kansen voor u liggen? Lees dan de onderstaande marktrapporten.

Duurzame mijnbouw

De duurzame mijnbouw is een van de snelst groeiende sectoren in Argentinië. Dit komt doordat de wereldwijde energietransitie zorgt voor een groeiende vraag naar lithium en koper. Voor Nederlandse bedrijven liggen er volop zakelijke kansen in de Argentijnse mijnbouwsector.

In de buurlanden Chili en Brazilië zijn er al Nederlandse bedrijven actief. Deze bedrijven dragen met hun kennis, technologie en diensten bij aan een veilige en duurzame mijnbouw. Maar in Argentinië is de mijnbouwindustrie redelijk nieuw en tot voor kort was hierover weinig informatie beschikbaar. Het kansenrapport 'Opportunities in the mining sector in Argentina' springt hierop in.

Lees de samenvatting en vraag het rapport direct aan.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Marktrapporten

Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden publiceren wij rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland.

Hieronder vindt u enkele marktrapporten over Argentinië. Meer studies zijn te vinden in de RVO-rapportenbibliotheek

Andere relevante informatie over groeisectoren of zakelijke mogelijkheden publiceert het buitenlandnetwerk op Internationaalondernemen.nl. U kunt hier filteren op het land en de gewenste sector.

Ontdek uw kansen

Waar liggen de meeste kansen voor u? RVO kan voor uw bedrijf de markt verkennen en uitzoeken wat de mogelijkheden zijn in Argentinië. Neem contact op met onze adviseurs en vraag een marktverkenning aan.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?