Zakelijke kansen in Bulgarije

Gepubliceerd op:
4 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
26 februari 2024

De economie van Bulgarije biedt kansen in verschillende sectoren, waaronder fruitteelt en transport. Waar liggen de beste kansen voor u?

ICT

De Bulgaarse overheid zet in op informatie- en communicatietechnologie (ICT). Zij wil voor deze sector financiering toegankelijker maken en investeringen stimuleren. Zij richt zich hierbij op subsectoren zoals digitale infrastructuur en cyberveiligheid, maar bijvoorbeeld ook op sectoren zoals transport en gezondheidszorg. Lees hierover meer in het rapport Digital transformation of Bulgaria for the period 2020-2030 (pdf) op de website van het Bulgaarse ministerie van Transport en ICT.

Belangrijke ICT-hotspots zijn de steden Sofia, Plovdiv, Varna en Burgas. Kansen liggen onder meer op het vlak van:

 • investeringen in innovatie en Research & Development;
 • samenwerking in onderzoek en introducties van nieuwe verdienmodellen;
 • digitalisering van (kleine) bedrijven, waaronder online betaalsystemen voor het mkb en informatiebeveiligingssystemen;
 • ondersteuning voor innovatieve start-ups in (medium- en) hightechsectoren;
 • bezorgdiensten (voor e-commerce), zowel last-mile als over de grens.

Infrastructuur, transport en logistiek

De infrastructuur in Bulgarije kan zich nog volop ontwikkelen, denk aan wegen en spoorlijnen. Hiervoor zijn tot 2027 EU-fondsen beschikbaar via het 'Transport connectivity programme'. Bulgarije heeft een handige ligging voor transport en logistieke diensten en kent belangrijke transportroutes. Deze routes geven gemakkelijke toegang tot markten in Europa, Centraal-Azië en het Midden-Oosten. Daarnaast groeit de vraag naar nearshoring van productie. Dit stimuleert de bouw van nieuwe logistieke centra en magazijnen.

De Bulgaarse overheid richt zich tot 2027 op verschillende transportprojecten. Dit biedt kansen op het gebied van:

 • ontwikkelen van intermodale transportverbindingen;
 • verkeersmanagement en veiligheidsverbeteringen;
 • slimme transportsystemen;
 • bouw van belangrijke wegen en spoorwegen.

Bekijk openstaande aanbestedingen voor infrastructuurprojecten op de website van de Bulgaarse overheid.

Tuinbouw

Bulgarije wil de oogst van fruit en groente tussen 2025 en 2030 verdubbelen. Daarvoor is internationale kennisuitwisseling en samenwerking nodig. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Vooral de Bulgaarse fruitteeltsector is geïnteresseerd in duurzame oplossingen op het gebied van:

 • plantmaterialen
 • naoogstbehandeling
 • fruitopslag- en verwerking

Tip: sluit u aan bij 'Netherlands Fruit Basket Bulgaria'

Een aantal Nederlandse bedrijven richt zich als groep op kansen in de fruitteelt in Bulgarije onder de naam 'Netherlands Fruit Basket Bulgaria'. Dit 'PIB-cluster' staat nog open voor bedrijven die actief zijn in:

 • boerderijbeheer (farm management);
 • bescherming van product, plant en persoon in de fruitteelt;
 • biologische bestrijdingsmiddelen;
 • levering van producten voor de fruitteelt.

Heeft u interesse? Lees meer over dit PIB-cluster.

Kansen voor uw sector in Bulgarije

Behalve in bovengenoemde sectoren, liggen er in Bulgarije nog meer kansen. Bijvoorbeeld in de auto-industrie en machinebouw. Benieuwd of er kansen zijn in uw sector? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Aanbestedingen en subsidies

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk ook informatie over subsidies, leningen, aanbestedingen op de website van de Europese Commissie en over internationale organisaties op rvo.nl.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Meer weten?

 • Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten en LNV-raden publiceren wij marktrapporten over kansrijke sectoren in Bulgarije. Bekijk of er actuele marktrapporten over Bulgarije zijn in onze bibliotheek.
 • Op internationaalondernemen.nl vindt u soms ook relevante informatie over sectoren en zakelijke kansen. Selecteer hiervoor het land Bulgarije. Ook andere handelsbevorderende organisaties plaatsen hier interessante marktrapporten.

Ontdek uw kansen

Waar liggen de grootste kansen voor u? Wij denken graag met u mee.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?