Zakendoen in Burundi

Laatst gecontroleerd op:
16 augustus 2023
Gepubliceerd op:
24 oktober 2019

Burundi is een klein Afrikaans land met een bescheiden economie. Toch liggen er kansen op zakelijk gebied. Maar hoe doet u zaken in Burundi? Waar vindt u informatie over internationaal MVO? En waar liggen de kansen voor u? Deze pagina helpt u op weg bij het zakendoen in Burundi.

Burundi

Let op: op dit moment geldt een aantal sancties tegen Burundi.

Inwoners en maatschappij van Burundi

Het land dat we nu kennen als Burundi werd in 1962 onafhankelijk van België en ging zelfstandig verder als koninkrijk. Dat koninkrijk hield echter niet lang stand. In 1966 werd de monarchie omver geworpen, waarna Burundi een republiek werd. De decennia die daarop volgden werden gekenmerkt door politieke onrust, staatsgrepen en burgeroorlog. Na 2005 werd het relatief rustig in Burundi, hoewel de verkiezingen in 2015 wel weer onrustig verliepen. In 2020 waren er nieuwe verkiezingen.

Tegenwoordig is Burundi een presidentiële republiek met zo’n 10,5 miljoen inwoners (2016). Hoewel Burundi een dichtbevolkt land is, woont maar een klein deel ervan in stedelijk gebied. Bijna 1 miljoen mensen wonen in hoofdstad Gitega. De Hutu's vormen verreweg de grootste etnische groep (85%) met de Tutsi's als flinke minderheid (14%). Bijna iedereen in Burundi spreekt de officiële landstaal Kirundi, al kan lang niet iedereen het lezen en schrijven. De grootste religie is het katholicisme (ruim 60%) met het protestantisme als flinke minderheid (bijna een kwart van de bevolking).

Burundi is een straatarm land met grote maatschappelijke problemen. Een enorm hoog geboortecijfer, voedselonzekerheid en armoede zijn daar een paar van. In de Human Development Index van de Verenigde Naties staat Burundi op de 185e plaats (2020).

Economie van Burundi

De economie van Burundi is sterk afhankelijk van buitenlandse steun. Het land is voornamelijk agrarisch, waarbij zo'n 80% van de beroepsbevolking werkt in de agrarische sector. Burundi heeft ook een grote informele sector. Lees er meer over in het Franstalige rapport Etude sur le secteur informel au Burundi (pdf).

Belangrijkste exportproducten zijn koffie en thee. Burundi is sinds 2009 lid van de East African Community, een economisch, politiek en sociaal samenwerkingsverband van 6 Afrikaanse landen.

De economie van Burundi is de laatste jaren gestabiliseerd, met meestal een kleine groei. De groei is sterk afhankelijk van externe factoren, zoals internationale marktprijzen, droogte en overstromingen. De groei wordt beperkt door zaken als corruptie, een laag opleidingsniveau en slechte infrastructuur.

Toch zit er volgens de African Development Bank (AfDB) wel potentie in de Burundese economie. Vooral delfstoffen (kalksteen, nikkel, coltan), hydro-elektriciteit en havenactiviteiten bieden kansen.

Recente economische ontwikkelingen

De economie van Burundi is hard geraakt door de economische gevolgen van de coronapandemie. Daarnaast heeft het ook te maken met hoge inflatiecijfers en problemen in de landbouwsector met verlate regenbuien. Desalniettemin maakt het land al jaren een bescheiden economische groei.

Meer weten over de recente economische ontwikkelingen in Burundi? Bekijk dan de informatie op de website van de Wereldbank.

Handel Nederland - Burundi

Voor Nederland staat Burundi op nummer 154 wat betreft landen waar we goederen heen exporteren (cijfers 2022). In 2021 bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Burundi € 11,0 miljoen.

Meer weten? De volgende bronnen bieden meer handelscijfers van Burundi:

Handelsrelatie EU - Burundi

Burundi valt onder het 'Everything But Arms' stelsel van de EU. Dit betekent dat alle producten behalve wapens en munitie onder voorwaarden tarief- en quotumvrij geïmporteerd kunnen worden in de EU. Kijk voor meer informatie op Access2Markets. Bent u nog niet bekend met Access2Markets? Bekijk dan eerst ons stappenplan hoe u Access2Markets kunt gebruiken.

"Ga naar het land toe. Probeer een goed gevoel te krijgen bij de omgeving, de mensen en bij het land. Lokale aanwezigheid is belangrijk voor het succes van je bedrijf."

Bekijk 7 tips van 3 experts over zakendoen in Oost-Afrika

Alwin Quispel
Business Development Coach

Zakelijke kansen in Burundi

Aanbestedingen en kansrijke sectoren

Op de websites van de Wereldbank en de African Development Bank staan regelmatig aanbestedingen voor projecten in Burundi. Op de website iGuideBurundi vindt u beschrijvingen van de belangrijkste sectoren in Burundi.

Vragen? Neem contact met ons op

Heeft u vragen over het zakendoen in Burundi? Of bent u op zoek naar zakenpartners? Neem dan contact op met onze regio-adviseurs. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Maritieme handel rondom het Tanganyikameer

Het Tanganyikameer is van groot economisch belang in Oost-Afrika. Vooral voor de landen die grenzen aan het meer: Zambia, DR Congo, Tanzania en Burundi. Met verbeterde en duurzame infrastructuur (transportcorridors) kan de maritieme handel rondom het Tanganyikameer zich ontwikkelen.

Bekijk de video hieronder om meer te ontdekken over het meer en het belang van de corridor.

In februari 2023 werd in Bujumbura (hoofdstad van Burundi) een stakeholderworkshop gehouden over de transportcorridor van het Tanganyikameer. Dat was een vervolg van de eerdere studies over de Lake Tanganyika Transport Corridor in 2021 (zie hieronder). Daar werden volgende stappen in de ontwikkeling van de corridor besproken.

Lees de resultaten hiervan in deze 2 rapporten:

Ziet u als ondernemer kansen in de ontwikkeling van de transportcorridor op het Tanganyikameer? Neem dan contact op en kijk samen met ons waar uw mogelijkheden liggen.

Eerdere marktrapporten over het Tanganyikameer

Ondernemen in Burundi

Ease of Doing Business

Bij de Wereldbank vindt u informatie over alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in Burundi. In de rubriek 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank vindt u informatie over bouwvergunningen, de registratie van onroerend goed en het betalen van belastingen. Burundi staat op plaats 166 in de Ease of Doing Business ranking (2020).

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Zakendoen in Burundi biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Zo moet u zich houden aan de geldende sancties. Let er op dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland.

De Nederlandse overheid verwacht dat u de risico's voor mens en milieu in uw eigen bedrijfsvoering en internationale waardeketen in kaart brengt, en dat u negatieve gevolgen voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Breng risico's in kaart

De volgende bronnen geven een indruk van de MVO-risico's in Burundi. Het is belangrijk dat u de risico's ook verder onderzoekt, voordat u in dit land zakendoet. En dat u op de hoogte blijft van de lokale situatie en ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Exportregels voor Burundi

Certificate of Conformity

In Burundi zijn er Import Verificatie Programma's. Deze programma's vereisen, naast de gebruikelijke exportdocumenten, een zogenaamd Certificate of Conformity. SGS Nederland geeft deze af. Meer informatie over Burundi vindt u op de Engelstalige website van SGS.

Documenten en procedures

De volgende bronnen bieden ook informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Burundi is geen ondertekenaar van de ATA-conventie en u kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet bij tijdelijke invoer.

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

Hulp bij financiering nodig?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina subsidies en financiering voor internationaal ondernemen hoe wij u kunnen helpen.

Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies er voor Burundi mogelijk zijn.

Sancties

Op dit moment geldt een aantal sancties tegen Burundi. Die sancties zijn gericht tegen een klein aantal personen en bevatten daarnaast beperkingen op Nederlandse ontwikkelingsgelden naar Burundi. De kans dat deze sancties invloed hebben op uw handel met Burundi is zeer klein.

Hulp van de ambassade

De ambassade in Bujumbura staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen. De medewerkers ter plekke kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven.

Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten. Bekijk de contactinformatie van de ambassade op de website Nederland Wereldwijd. Op die site vindt u ook het reisadvies voor Burundi.

Meer weten?

Vragen over ondernemen in Burundi?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

Bent u tevreden over deze pagina?