Zakendoen in Guinee

Laatst gecontroleerd op:
23 augustus 2023
Gepubliceerd op:
19 september 2019

Guinee is een West-Afrikaans land aan de Noord-Atlantische Oceaan. Hoewel het land economisch (nog) bescheiden is biedt het zeker zakelijke kansen. Maar hoe doet u zaken in Guinee? En waar liggen de kansen voor u? En waar vindt u informatie over internationaal MVO? Deze pagina helpt u op weg bij het zakendoen in Guinee.

Let op: op dit moment geldt een aantal sancties tegen Guinee.

Inwoners en maatschappij van Guinee

Als u zaken wilt doen in Guinee, is het goed om de politieke situatie van het land te kennen. In de eerste decennia na de onafhankelijkheid van Frankrijk (1958), kenmerkte Guinee zich door alleenheerschappij, militaire coups en maatschappelijke onrust. Sinds 2010 lijkt het land in een rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen, met voor het eerst sinds de onafhankelijkheid ook vrije verkiezingen.

In de presidentiële republiek Guinee wonen tegenwoordig zo’n 15,0 miljoen inwoners (2020), waarvan 1,8 miljoen in hoofdstad Conakry. Er wonen verschillende etnische groepen, waaronder de Fulani, Malinke en Susu. Frans is de officiële taal. Daarnaast spreken Guineeërs een groot aantal regionale talen. Het overgrote deel van de bevolking is moslim.

Guinee kent een enorme bevolkingsgroei, veroorzaakt door een hoog geboortecijfer. De gemiddelde levensverwachting is echter zeer laag (62 jaar). Guinee nam in de jaren 90 een grote vluchtelingenstroom op vanuit omringende landen als Sierra Leone en Liberia. Deze vluchtelingen verspreidden zich in de loop der jaren door heel Guinee.

De Guineese bevolking is in de regel arm, ongeletterd en beschikt over een beperkte opleiding. Dat zorgt ervoor dat meer dan de helft van de jongeren werkloos is. In de Human Development Index staat Guinee op plaats 182 (2022).

Economie van Guinee

Guinee heeft grote economische potentie. Het beschikt over voorraden bauxiet en ijzererts en het wint ook goud en diamant. Met zijn vruchtbare bodem en voldoende regenval kent Guinee ook in de agrarische sector volop kansen. Bovendien heeft het land de mogelijkheid om energie-exporteur te worden, met hydro-elektriciteit als voornaamste energiebron.

Dat Guinee nog altijd geen grootse economie is in West-Afrika heeft vele oorzaken. Gebrekkige infrastructuur, corruptie, klimaatverandering, ebola en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten zijn er een paar van.

Recente economische ontwikkelingen

Hoewel de economie van Guinee ook werd geraakt door de coronacrisis, is het een van de weinige Afrikaanse landen waar de economische groei niet enorm daalde. De economische groei van Guinee blijft gestaag toenemen en was in 2022 ongeveer 5%. Een belangrijke reden hiervoor is waarschijnlijk de toegenomen mijnproductie.

Meer weten over de recente economische ontwikkelingen? Bekijk de analyse op de website van de Wereldbank.

Handel Nederland - Guinee

Voor Nederland staat Guinee op nummer 78 wat betreft landen waar we goederen heen exporteren (voorlopige cijfers 2022). In 2021 bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Guinee € 108,0 miljoen.

Meer weten? De volgende bronnen bieden meer handelscijfers van Guinee:

Handelsrelatie EU-Guinee

Guinee valt onder het ‘Everything But Arms’ stelsel van de EU. Dit betekent dat alle producten behalve wapens en munitie onder voorwaarden tarief- en quotumvrij geïmporteerd kunnen worden in de EU. Kijk voor meer informatie op Access2Markets. Bent u nog niet bekend met Access2Markets? Bekijk dan eerst ons stappenplan hoe u Access2Markets kunt gebruiken.

Zakelijke kansen in Guinee

Landbouw

In de landbouw biedt Guinee kansen in onder meer de bouw van opslagfaciliteiten en de grootschalige productie van rijst, groente, fruit en andere producten.

Maritiem

In de maritieme sector is er vooral behoefte aan (Nederlandse) expertise, bijvoorbeeld in multimodale logistiek.

Heeft u vragen over het zakendoen in Guinee? Of bent u op zoek naar zakenpartners in de luchtvaart, landbouw of een andere sector? Neem dan contact op met onze regio-adviseurs. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Ondernemen in Guinee

Ease of Doing Business

Bij de Wereldbank vindt u informatie over alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in Guinee. In de rubriek 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank vindt u informatie over bouwvergunningen, de registratie van onroerend goed en het betalen van belastingen. Guinee staat op plaats 156 in de Ease of Doing Business (2020).

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP) is het Guineese promotiebureau voor particuliere investeringen. Deze organisatie geeft (Franstalige) informatie over private investeringen, bedrijfsklimaat en juridische vormen. Op haar site staat ook een investeringshandleiding.

Hulp bij financiering nodig?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina subsidies en financiering voor internationaal ondernemen hoe wij u kunnen helpen.

Kijk ook in de Subsidiewijzer welke subsidies er voor Guinee mogelijk zijn.

Sancties Guinee

Wanneer u zakendoet met Guinee moet u rekening houden met de internationale sancties tegen dit land. Op de website van RVO.nl vindt u meer informatie over sancties tegen Guinee.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zakendoen in Guinee biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Zo moet u zich houden aan de geldende sancties. Let er op dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland.

De Nederlandse overheid verwacht dat u de risico's voor mens en milieu in uw eigen bedrijfsvoering en internationale waardeketen in kaart brengt, en dat u negatieve gevolgen voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Breng risico's in kaart

De volgende bronnen geven een indruk van de MVO-risico's in Guinee. Het is belangrijk dat u de risico's ook verder onderzoekt, voordat u in dit land zakendoet. En dat u op de hoogte blijft van de lokale situatie en ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

  • RVO biedt ondernemers informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Nederlandse ambassade ondersteunt u met informatie en contacten.
  • Het IMVO-steunpunt helpt u op weg met advies en informatie om maatschappelijk verantwoord ondernemen en due diligence toe te passen.

Exportregels voor Guinee

Documenten en procedures

De volgende bronnen bieden ook informatie over exportregels:

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

Hulp van de ambassade

De ambassade in Dakar (Senegal) staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen over Guinee. De medewerkers kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven.

Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten.

Bekijk de contactinformatie van de ambassade op de website Nederland Wereldwijd. Daar vindt u ook het reisadvies voor Guinee.

Meer weten?

Vragen over ondernemen in Guinee?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?