Zakelijke kansen in Ierland

Gepubliceerd op:
24 oktober 2012
Laatst gecontroleerd op:
22 december 2022

De Ierse economie biedt veel zakelijke kansen. Vooral in sectoren als bijvoorbeeld de energiesector, duurzame mobiliteit en circulaire economie. Lees op deze pagina waar mogelijke kansen voor u liggen. 

Marktkansen Ierse energiesector

Wind op zee

Als eiland zet Ierland zich volop in op de ontwikkeling van wind op zee. De Ierse toeleveringsketen kan niet zelf alle doelen realiseren en de haveninfrastructuur voldoende ontwikkelen. Dit biedt zakelijke kansen aan Nederlandse bedrijven op het gebied van:  

 • de realisatie van 'bottom-fixed offshore' windparken;
 • havenontwikkeling;
 • 'floating offshore' wind.

Groene waterstof

Op het gebied van hernieuwbare energie richt Ierland zich vooral op de ontwikkeling van groene waterstof. Niet alleen voor eigen gebruik maar ook als exportproduct. Nederland kan als kennisland een belangrijke zakenpartner worden voor Ierland. 

Marktrapport voor Nederlandse ondernemers

De Nederlandse ambassade in Dublin heeft in augustus 2022 een marktverkenning laten uitvoeren naar de kansen voor Nederlandse ondernemers. Lees de samenvatting van marktrapport Ierland: kansen voor wind op zee, havenontwikkeling en waterstof en vraag het rapport gratis aan.

Duurzame mobiliteit: fietsen en elektrisch vervoer 

Ierland wil vervuilend autogebruik terugdringen en heeft steeds meer aandacht voor innovatieve en duurzame vormen van mobiliteit. Tegelijk wordt het verkeer in de binnensteden steeds drukken. In april 2022 publiceerde de Ierse overheid haar nationale Sustainable Mobility Policy'. 

De Ierse overheid wil nieuwe mobiliteitsoplossingen ontwikkelen. Hierbij kan Ierland de Nederlandse kennis, producten en diensten goed gebruiken. Kansen voor Nederlandse ondernemers zijn er vooral op het gebied van:

 • elektrisch vervoer;
 • expertise in fietsen en fietsinfrastructuur.

Circulaire economie

Het concept circulaire economie, een economie zonder afval waarbij alles gemaakt wordt met herbruikbare grondstoffen, staat in Ierland nog in de kinderschoenen. De publicatie van een nationale overheidsstrategie circulaire economie (december 2021) was een eerste serieuze stap. Holland Circulair Hotspot onderzocht de Ierse markt en Nederlandse kansen (2021). Samen met de Ierse counterpart Circuleire wees Holland Circulair Hotspot zakelijke kansen aan op het gebied van: 

 • voeding en landbouw;
 • wind op zee;
 • bouw & sloop;
 • plastic en ICT.

Marktrapport Ierse life sciences & health (LSH)

De Ierse LSH-sector is één van de grootste ter wereld en is een belangrijke pijler van de Ierse economie. Er liggen kansen voor Nederlandse ondernemers voor toelevering en modernisering van:

 • ziekenhuisinrichting;
 • medische apparaten;
 • logistiek;
 • ouderen-, gehandicapten- en thuiszorg;
 • e-health.

De Nederlandse ambassade in Dublin publiceerde in december 2021 een marktrapport over zakelijke kansen op het gebied van e-health. Lees de samenvatting en vraag het rapport 'Overview Ierse eHealth sector' aan

Op de site van het Ierse Department of Health leest u meer over de ontwikkelingen in de Ierse medische sector.

Drinkwater en watermanagement

De Ierse overheid investeert in uitbreiding en vernieuwing van de waterinfrastructuur. De groeiende bevolking wil duurzame drinkwatervoorzieningen en stedelijke gebieden moeten beschermd worden tegen overstromingen.

Er liggen kansen voor Nederlandse experts in:

 • drinkwatervoorziening en infrastructuur;
 • waterzuiveringstechnologieën en afvalwaterbehandeling;
 • watermanagement, bijvoorbeeld om overstromingen en kusterosie te voorkomen;
 • assistentie bij de uitvoering van projecten.

Lees over ontwikkelingen in de watersector op de site van het Ierse Office of Public Works

Agri & food

De Ierse agrofoodsector is goed voor bijna 15% van de werkgelegenheid buiten de hoofdstad Dublin. De landbouw- en voedingsmiddelenindustrie in Ierland staat als grootste uitstoter van broeikasgassen wel voor uitdagingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit. 

Ierland kijkt steeds meer naar Nederland voor oplossingen, vooral op technologisch gebied. De Ierse veehouderij heeft bijvoorbeeld behoefte aan digitale monitoringsystemen voor de gezondheid en het welzijn van dieren. Als het gaat om bemesting zijn er mogelijkheden voor Nederlandse mesttechnologiebedrijven om hun producten in Ierland te laten zien.

Lees over ontwikkelingen in de Ierse agri- & foodsector op de site van het Ierse department of Agriculture, Food & Marine en Agroberichten Buitenland. Of neem contact op met de Landbouwraad in Ierland voor meer informatie.

ICT en start-ups

Ierland is een Europese techhub: 9 van de 10 grootste multinationals op het gebied van software en internet zijn er gevestigd. Ook de gaming-industrie is populair. Daarnaast heeft Ierland een goed ontwikkeld start-up-ecosysteem. De Ierse overheid stimuleert en ondersteunt start-ups om door te groeien na de opstartfase.

Op het gebied van ICT en start-ups liggen vooral zakelijke kansen in de landbouw, fintech en medtech. 

Meer informatie: 

Aanbestedingen, subsidies en financiering

Heeft u een zakelijke kans gevonden in Ierland? Onze adviseurs kunnen u adviseren welke financiering bij u past. Daarnaast komen er kansen uit de aanbestedingen van grote internationale organisaties, zoals de Wereldbank en de Europese Unie. Lees meer op de pagina Hulp bij financiering in Europa.

Persoonlijk advies van landenexperts

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen? Onze landenexperts kunnen u helpen de Ierse markt te verkennen. De Nederlandse ambassade in Dublin kan u ter plekke helpen bij het zoeken naar investeringsprojecten en de juiste contacten bij Ierse overheidsinstanties.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?