Zakelijke kansen in Ierland

Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2024
Gepubliceerd op:
24 oktober 2012

De Ierse economie biedt veel zakelijke kansen. Vooral in sectoren als bijvoorbeeld de energiesector, duurzame mobiliteit en circulaire economie. Op deze pagina vindt u informatie over zakelijke kansen in Ierland, maar ook over subsidies, financiering en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Agri & food

De Ierse agrofoodsector is goed voor bijna 15% van de werkgelegenheid buiten de hoofdstad Dublin. De landbouw- en voedingsmiddelenindustrie in Ierland staat als grootste uitstoter van broeikasgassen wel voor uitdagingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit. 

Ierland kijkt steeds meer naar Nederland voor oplossingen, vooral op technologisch gebied. De Ierse veehouderij heeft bijvoorbeeld behoefte aan digitale monitoringsystemen voor de gezondheid en het welzijn van dieren. Als het gaat om bemesting zijn er mogelijkheden voor Nederlandse mesttechnologiebedrijven om hun producten in Ierland te laten zien.

Lees over ontwikkelingen in de Ierse agri- & foodsector op de site van het Ierse department of Agriculture, Food & Marine en Agroberichten Buitenland. Of neem contact op met de LNV-raad in Ierland (de raad voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) voor meer informatie.

Circulaire economie

Het concept circulaire economie – een economie zonder afval waarbij alles gemaakt wordt met herbruikbare grondstoffen – staat in Ierland nog in de kinderschoenen. De publicatie van een nationale overheidsstrategie voor een circulaire economie (december 2021) was een eerste serieuze stap. Sindsdien werken Ierland en Nederland nauw samen op dit gebied, bijvoorbeeld door kennis uit te wisselen. 

Zakelijke kansen in de circulariteit zijn er in Ierland op het gebied van: 

 • agri- & food;
 • wind op zee;
 • bouw & sloop;
 • plastic en ICT.

Duurzame energie

Wind op zee

Ierland heeft veel potentie voor de productie van offshore windenergie. De Ierse toeleveringsketen is echter nog niet in staat om windparken te bouwen en de benodigde haveninfrastructuur te ontwikkelen. Dit biedt zakelijke kansen aan Nederlandse bedrijven voor de ontwikkeling van:   

 • 'bottom-fixed offshore' windparken;
 • havens;
 • 'floating offshore' wind.

Programma voor wind op zee in Ierland

Ierland heeft het ambitieuze doel om 7 gigawatt aan offshore-windenergie te installeren voor 2030. Met het programma Partners for International Business (PIB) Offshore Wind Ireland wil de overheid Nederlandse expertise gebruiken om Ierland te helpen dit doel te halen. Daarnaast is het de bedoeling om in Ierland mogelijkheden te creëren voor Nederlandse bedrijven.

Groene waterstof

Op het gebied van hernieuwbare energie richt Ierland zich vooral op de ontwikkeling van groene waterstof. Niet alleen voor eigen gebruik maar ook als exportproduct. Nederland kan als kennisland een belangrijke zakenpartner worden voor Ierland. De samenwerking tussen de 2 landen is op dit vlak al goed op gang. 

Marktrapport met kansen voor Nederlandse ondernemers

De Nederlandse ambassade in Dublin heeft in augustus 2022 een marktverkenning laten uitvoeren naar de kansen voor Nederlandse ondernemers. Lees de samenvatting van marktrapport Ierland: kansen voor wind op zee, havenontwikkeling en waterstof en vraag het rapport gratis aan.

Duurzame mobiliteit: fietsen en smart mobility

Fietsen

De Ierse overheid investeert € 360 miljoen per jaar in fietsinfrastructuur: € 290 miljoen voor fietsen in de stad en € 70 miljoen per jaar voor de ontwikkeling van recreatieve fietspaden.

De Dutch Cycling Embassy heeft handelskansen in Ierland op het gebied van actieve mobiliteit in kaart gebracht.

Download het rapport hieronder.

Smart mobility 

Ierland wil vervuilend autogebruik terugdringen en heeft steeds meer aandacht voor innovatieve en duurzame vormen van mobiliteit. In april 2022 publiceerde de Ierse overheid haar nationale 'Sustainable Mobility Policy'. 
De Ierse overheid wil nieuwe mobiliteitsoplossingen ontwikkelen. Hierbij kan Ierland de Nederlandse kennis, producten en diensten goed gebruiken. Kansen voor Nederlandse ondernemers zijn er vooral op het gebied van:

 • micro-mobiliteit;
 • infrastructuur voor elektrisch vervoer;
 • mobiliteitshubs;
 • databeheer voor mobiliteitsdiensten.

ICT en start-ups

Ierland is de 'Silicon Valley' van Europa: 9 van de 10 grootste multinationals op het gebied van software en internet hebben er hun Europees hoofdkantoor gevestigd. Daarnaast heeft Ierland een goed ontwikkeld start-up-ecosysteem. De Ierse overheid stimuleert en ondersteunt start-ups om door te groeien na de opstartfase.
De ambitie van Ierland is om Europees voorloper te worden op het gebied van cyberveiligheid en kunstmatige intelligentie. Hiervoor zet de Ierse overheid vol in op digitale transformatie van mkb-bedrijven en ontwikkeling van digitale infrastructuur.  

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Ierse overheid

Life Sciences and Health (LSH)

De Ierse LSH-sector is een van de grootste ter wereld en is een belangrijke pijler van de Ierse economie. De productielocaties van 's werelds grootste farmaceutische bedrijven bevinden zich in Ierland. Ook zijn er vele MedTech-bedrijven gevestigd. Er zijn kansen voor Nederlandse ondernemers op het gebied van toelevering aan fabrikanten van medicijnen en medische apparaten. 

De Nederlandse ambassade in Dublin publiceerde in december 2021 een marktrapport over zakelijke kansen op het gebied van e-health. Lees de samenvatting en vraag het rapport 'Overview Ierse eHealth sector' aan

Op de site van het Ierse Department of Health leest u meer over de ontwikkelingen in de Ierse medische sector.

Watermanagement

De Ierse overheid investeert in uitbreiding en vernieuwing van de waterinfrastructuur.

Er liggen kansen voor Nederlandse experts in:

 • drinkwatervoorziening en infrastructuur;
 • waterzuiveringstechnologieën en afvalwaterbehandeling;
 • watermanagement, bijvoorbeeld om overstromingen en kusterosie te voorkomen;
 • assistentie bij de uitvoering van projecten.

Lees over ontwikkelingen in de watersector op de site van het Ierse Office of Public Works.

Aanbestedingen, subsidies en financiering

Heeft u een zakelijke kans gevonden in Ierland? Onze adviseurs kunnen u adviseren welke financiering bij u past. Daarnaast komen er kansen uit de aanbestedingen van grote internationale organisaties, zoals de Wereldbank en de Europese Unie. Lees meer op de pagina Subsidies en financiering voor internationaal ondernemen.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Persoonlijk advies van landenexperts

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen? Onze landenexperts kunnen u helpen de Ierse markt te verkennen. De Nederlandse ambassade in Dublin kan u ter plekke helpen bij het zoeken naar investeringsprojecten en de juiste contacten bij Ierse overheidsinstanties.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?