Zakelijke kansen in Kroatië

Laatst gecontroleerd op:
20 november 2023
Gepubliceerd op:
31 juli 2012

Kroatië biedt veel zakelijke kansen in sectoren als energie, afvalbeheer en toerisme. De behoefte aan een inhaalslag op verschillende gebieden schept veel ruimte voor groei. In welke veelbelovende sector liggen uw kansen?

Afvalbeheer

De circulaire economie krijgt voet aan de grond in Kroatië. De overheid zet in op publiek-private samenwerking en verbetering van afvalbeheersystemen.

Er is nog veel ruimte voor verbetering in de 2 grootste afvalstromen: huishoudelijk afval en bouwafval. Nu belandt nog 58% van het huishoudelijk afval op stortplaatsen. Van het bouwafval wordt slechts 5% hergebruikt. Tussen 2023 en 2028 wil de Kroatische overheid dit flink veranderen. Dit levert kansen op voor Nederlandse bedrijven.

Er is behoefte aan de bouw van:

 • een afvalbeheercentrum, inclusief een energiecentrale;
 • sorteerfaciliteiten en composteerinstallaties;
 • een recyclingterrein;
 • een centrum dat materialen hergebruikt voor nieuwe doelen;
 • een faciliteit om besmettelijk medisch afval om te zetten naar energie.

Andere kansen liggen op het vlak van:

 • verwerking van afval op de Kroatische eilanden;
 • kennis delen over afval als bronmateriaal voor nieuwe producten en gebouwen;
 • samenwerking tussen Nederlandse en Kroatische kennisinstellingen om stedelijke uitdagingen op te lossen.

Meer weten? Download onze Engelstalige factsheet over de circulaire economie en afvalbeheer in Kroatië:

Energie

Kroatië biedt veel mogelijkheden om hernieuwbare energie op te wekken. Er zijn hier veel energiebronnen voor aanwezig. Kroatië gebruikt deze nog relatief weinig en kan ze nog volop ontwikkelen. Hiervoor zijn veel EU-fondsen beschikbaar. Dit biedt kansen voor Nederlandse ondernemers op het gebied van:

 • zonne-energie;
 • bio-energie (biomassa en biogas);
 • geothermische energie.

Gratis marktrapporten

Meer weten? Ons rapport 'Market analysis on solar and biobased energy for Croatia and Slovenia' (oktober 2021) biedt uitgebreide informatie. Het beschrijft de zakelijke kansen en risico's voor de sectoren zonne-energie en bio-energie. Lees de samenvatting en vraag het rapport direct gratis aan.

Download ons Engelstalige factsheet (februari 2023) hieronder voor een recenter, kort overzicht:

Toerisme

Het toerisme is een van de grootste en meest veelbelovende sectoren in Kroatië. Het draagt flink bij aan het bruto binnenlands product. Zowel de Adriatische kust als het binnenland profiteren van natuurschoon, eeuwenoud cultureel erfgoed en een goede infrastructuur. Kroatië wil deze sector verder versterken. Dit biedt Nederlandse ondernemers veel mogelijkheden.

Er liggen onder meer kansen op het gebied van:

 • bouw van (luxe) hotels, appartementen en bijbehorende faciliteiten;
 • bouw van toeristische havens;
 • renovatie van bestaande hotels en vakantiewoningen;
 • bouw van campings;
 • bouw van resorts, toegespitst op bijvoorbeeld gezondheid, sport, golf of waterrecreatie.

Bekijk concrete projecten op de website van het Kroatische investeringsagentschap.

Waterstof

Hoewel de waterstofsector in Kroatië nog in de kinderschoenen staat, heeft het land ambitieuze plannen. Er zijn genoeg duurzame bronnen in Kroatië om energie te leveren voor waterstofproductie. Zowel bedrijven als de overheid ontwikkelen waterstofprojecten. Vanuit de Europese Unie is hier financiering voor beschikbaar. Deze ontwikkelingen bieden zakelijke mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven.

Er liggen onder meer kansen op het gebied van:

 • waterstofoplossingen voor veerboten en andere vervoersmiddelen op het eiland Cres;
 • waterstof produceren uit organisch afval via pyrolyse;
 • leveren van 'elektrolyzers', compressoren en waterstoftanks.

Meer weten? Download dit (Engelstalige) factsheet van de Nederlandse ambassade:

Aanbestedingen en subsidies

Staat uw bedrijf ingeschreven in de EU? Dan mag u meedingen naar openbare aanbestedingen in andere EU-landen, dus ook in Kroatië.

Kansrijke aanbestedingen

Internationale organisaties zoals de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en de Europese Commissie geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

Bekijk ook informatie over subsidies, leningen, aanbestedingen op de website van de Europese Commissie en over internationale organisaties op rvo.nl.

Subsidies en financiering

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

Aanbestedingen van de Kroatische overheid

De Kroatische overheid publiceert aanbestedingen via het portaal Electronic Public Procurement Classifieds. Om tenderdocumenten te downloaden moet u zich registreren. Hiervoor is een Engelstalige handleiding beschikbaar.

Nederlandse en Kroatische bedrijven hebben in principe evenveel kans bij een nationale of lokale aanbesteding. Maar in de praktijk worden opdrachten vaak gegund aan Kroatische bedrijven. Het is daarom de moeite waard om een Kroatische vestiging op te richten of om samen te werken met een Kroatische partner.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Meer weten?

Marktrapporten Kroatië

Wilt u verder lezen over specifieke sectoren? Samen met het buitenlandnetwerk van onder meer ambassades en landbouwraden publiceren wij rapporten over kansrijke sectoren in Kroatië. U vindt ze per sector op deze pagina. De volledige lijst van marktrapporten vindt u in onze bibliotheek.

Meer informatie

 • In de agenda internationaal ondernemen vindt u alle internationale activiteiten die wij (samen met andere partijen) organiseren. Selecteer 'Kroatië', rechts op de pagina bij Landen. Let op: als u geen resultaat krijgt, dan staat er voor dit land niets op de planning.
 • Op internationaalondernemen.nl vindt u ook relevante informatie over sectoren en zakelijke mogelijkheden. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook particuliere partijen hier interessante marktrapporten.

Ontdek uw kansen

Waar liggen de grootste kansen voor u? Wij denken graag met u mee.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?