Zakelijke kansen in Maleisië

Gepubliceerd op:
31 juli 2012
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2023

De Maleisische economie groeit gestaag. Het land wordt naar verwachting tussen 2024 - 2028 een hoog-inkomensland. Nederlandse ondernemers zijn in Maleisië al actief in onder meer afvalverwerking, gezondheidszorg en maakindustrie. Waar liggen de meeste kansen voor u?

Agricultuur

De afgelopen jaren heeft Maleisië de omslag gemaakt van een landbouw-economie naar een industrie- en dienstverleningseconomie. De landbouwsector is echter nog steeds een belangrijk onderdeel van de economie. In het nationale agrofoodbeleid ligt de focus onder meer op de duurzame ontwikkeling van de landbouwindustrie.

De 'Malaysian National Agro-Food Policy 2.0 (NAP 2.0)' is onderdeel van het '12th Malaysia Plan'. Dit plan moet de modernisering in de sector een duwtje in de rug geven. Daarnaast moet er balans blijven tussen vraag en aanbod in de nationale voedselvoorziening. De NAP 2.0 gaat verder op het vorige agrofoodbeleid. Dat moest onder meer zorgen voor voedselzekerheid.

Onder de hoofdpunten van NAP 2.0 vallen:

 • modernisering van, en 'smart' oplossingen voor de landbouw;
 • productie op basis van vraag en export;
 • kennis opbouwen om te voldoen aan de vraag van de industrie;
 • voortgang rond duurzame landbouwpraktijken;
 • een bevorderlijk zakelijk ecosysteem.

Bekijk de website Agroberichten Buitenland van het landbouwattachénetwerk voor meer informatie.

Kansenrapport Thailand en Maleisië: kansen digitalisering in agricultuur

Wat gebeurt er op het gebied van digitale oplossingen in de agricultuur in Thailand en Maleisië? En welke kansen biedt dat voor Nederlandse organisaties en bedrijven? Het marktrapport 'Digitalisation in Agrifood, Horticulture and Aquaculture' (2023) geeft hiervan een overzicht.

Lees de samenvatting of vraag het rapport direct aan

Life sciences & health (LSH)

Maleisië heeft een dynamische zorg- en gezondheidssector en is een grote producent van medische apparatuur in ASEAN. Het land is wereldleider in de productie van medische handschoenen. Maleisië is ook een populaire bestemming voor medisch toerisme in de regio, onder meer vanwege de goede private gezondheidszorg. Kansen zijn onder andere:

 • De markt voor medische apparatuur is aantrekkelijk voor buitenlandse multinationals die zich richten op de productie van hoogwaardige apparatuur.
 • De toename in niet-overdraagbare ziektes en de vergrijzing zorgen voor zakelijke kansen voor Nederlandse bedrijven. Met name op het gebied van verbonden zorg, waaronder digitale zorgoplossingen.
 • De farmaceutische en biotechnologiesector zijn ook veelbelovend. In Maleisië worden onder meer biologische geneesmiddelen, generieke geneesmiddelen, supplementen, traditionele en complementaire geneesmiddelen en veterinaire producten geproduceerd. Lees hier meer over in het onderstaande rapport over de marktkansen voor de LSH-sector in Maleisië.

Buitenlandse bedrijven moeten op de hoogte zijn van de wetten rond het op de markt brengen van nieuwe medische apparatuur en farmaceutische producten. Meer informatie hierover vindt u op de websites van de Medical Device Authority en de NPRA.

Task Force Health Care

De Nederlandse overheid werkt op dit moment samen met de Task Force Health Care aan een tweejarig Strategisch Meerjarige Marktbewerkingsplan (SMM). Lees de flyer (pdf) voor meer informatie

Watermanagement en -technologie

Drinkwater is overal ter wereld een steeds schaarser goed en ook de overheid in Maleisië werkt aan gelijkwaardige toegang tot schoon en veilig drinkwater. Gedurende de afgelopen vijf jaar lag de focus op het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de waterservice industrie.

Er is een toenemende vraag naar technologie waarmee bestaande infrastructuur, zoals waterzuiveringsinstallaties, kan worden gemoderniseerd. Het doel hiervan is het aanpakken van watervervuiling, onbetrouwbare watervoorziening, non-revenue water en het aanboren van alternatieve bronnen voor water, waaronder grondwater. Zie ook de studie naar de kansen voor de watersector in de ASEAN-5, waaronder Maleisië.

Lees de samenvatting en vraag het rapport direct gratis aan

Afvalverwerking en circulaire economie

Gemiddeld produceert de Maleisiër 1,17 kilo vast afval per dag. In 2019 werd slecht 28% van het afval gerecycled. De overige 72% eindigde in vuilstortplaatsen. Nu Maleisië de ambitie heeft om geen afval direct naar afvalstortplaatsen te sturen, zullen de reguliere stortplaatsen worden vervangen door sanitaire stortplaatsen. Dit is een ecologisch verantwoorde manier van afvalstorting.

De overheid heeft gedurende de afgelopen jaren meerdere programma’s uitgerold om afvalscheiding bij het publiek onder de aandacht te brengen. Maleisië wil de omslag maken naar een circulaire economie, in lijn met het doel groene groei. De omslag naar circulaire economie is een verantwoordelijkheid voor de overheid, industriële partijen, publieke organisaties en NGO’s. De kansen in deze sector liggen bij afvalverwerking, recycling & upcycling, energiewinning uit afvalverbranding en circulaire economie.

  Havenontwikkeling

  Het succes van de Maleisische economie kan niet los worden gezien van de strategische ligging van het land langs belangrijke handelsroutes. De belangrijkste havens van Maleisië liggen aan de westkust van het schiereiland.

  • De haven van Klang – zo'n 40 kilometer van Kuala Lumpur vandaan – is de grootste haven. Het evenaart in omvang de haven van Rotterdam op het gebied van containeroverslag.
  • De haven van Tanjung Pelepas in het zuiden, grenzend aan Singapore, dient vooral als een overslaghaven voor de doorvoer van goederen.
  • De haven op het eiland Penang bedient met name de elektronica-industrie in het noorden van Maleisië.

  De 3 havens zijn samen goed voor een jaarlijkse containeroverslag van meer dan 20 miljoen TEU.

  Digitale transformatie en technologische innovatie

  Maleisië kent een hoog gebruik van internet en online diensten. De Maleisische overheid heeft als doel gesteld om de economie verder te digitaliseren en innovatieve technologieën te stimuleren. Tot 2025 wordt een investering in digitalisering verwacht van € 15 miljard. De verwachting is dat zich kansen aandienen voor aanbieders van innovatieve toepassingen, zoals AI en big data, cyber security en e-commerce.

  Rapport: kansen in de ICT

  In mei 2021 presenteerde de Malaysian Dutch Business Council (MDBC) – ondersteund door NLinBusiness – de marktstudie 'Opportunities in the Malaysian ICT Sector for Dutch Business'. Deze studie focust zich op 4 subsectoren: Big Data & Artificial Intelligence, Cybersecurity, E-Commerce and Cloud.

  Download de samenvatting en infographics. Het volledige rapport en de presentatie daarvan kunt u aanvragen bij MDBC via info@mdbc.com.my. Vermeld bij de aanvraag uw persoons- en bedrijfsgegevens.

  Rapport: kansen smart industry in de maakindustrie

  Veel Maleisische bedrijven in de maakindustrie willen digitaliseren en automatiseren. Er liggen onder meer kansen voor de smart industry op het gebied van:

  • elektrische en elektronische producten;
  • voedselverwerking;
  • medische apparaten;
  • machines en materiaal;
  • transport en materiaal.

  Lees de samenvatting van ons rapport en vraag het direct gratis aan.

  Rapport: kansen in de halfgeleiderindustrie

  De Maleisische halfgeleiderindustrie telt meer dan 50 internationale halfgeleiderproducenten met fabrieken door het hele land. Ook Nederlandse bedrijven zijn er actief. Het rapport geeft hiervan een overzicht en licht de kansen toe voor nieuwe ondernemers.

  Lees de samenvatting van ons rapport of vraag het direct aan.

  Aanbestedingen en subsidies

  Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

  De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

  Onderzoek de risico's

  Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

  Meer weten of hulp nodig?

  Kansrijke aanbestedingen

  Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties geven jaarlijks miljarden euro's aan projecten uit. Uit deze projecten komen veel opdrachten. Hier liggen ook zakelijke kansen voor u. Bekijk internationale aanbestedingen via de volgende bronnen:

  Bekijk voor meer informatie ook onze pagina over internationale organisaties.

  Subsidies en financiering

  Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf om de grens over te gaan? Wij helpen u graag uw financiering rond te krijgen.

  In onze subsidie- en financieringswijzer vindt u alle subsidies en regelingen die openstaan voor aanvragen. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht op maat. Wij voeren deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van verschillende Nederlandse ministeries en de Europese Commissie.

  Twijfelt u over welke financiering bij u past? Onze adviseurs denken graag met u mee, ook over financiering buiten RVO. Neem contact op voor persoonlijk advies.

  Marktrapporten met kansrijke sectoren

  RVO en het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés en landbouwraden, publiceren regelmatig rapporten over kansrijke sectoren in het buitenland. De meest actuele rapporten vindt u op deze pagina. Kijk voor andere marktrapporten over Maleisië in de bibliotheek.

  Andere relevante informatie over groeisectoren of zakelijke kansen publiceert het buitenlandnetwerk op internationaalondernemen.nl

  In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Bent u tevreden over deze pagina?