Zakendoen in Oeganda

Laatst gecontroleerd op:
5 juli 2023
Gepubliceerd op:
31 augustus 2020

Oeganda is een jong land in het hart van Afrika. Een land met veel mogelijkheden in landbouw, voedselverwerking en toerisme. Maar hoe doet u zaken in Oeganda, hoe kunt u maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en waar liggen de kansen voor u? Deze pagina helpt u op weg.

Handelaren op het Victoriameer in Oeganda

Oeganda is helaas ook een land met toenemende druk op het maatschappelijk middenveld, met mensenrechtenschendingen (inclusief de recente anti-lhbtqi-wet) en corruptie. Hoe doet u in dit land zaken? Waar liggen de kansen voor u en welke ondersteuning kan de Nederlandse overheid u bieden? Maar ook hoe om te gaan met de genoemde complicerende factoren? Deze pagina helpt u op weg bij het zakendoen in Oeganda.

Heeft u na het lezen van het onderstaande nog vragen over het exporteren naar Oeganda? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Samen met het diplomatieke netwerk in dit land kunnen we u helpen om van uw export naar Oeganda een succes te maken.

Inwoners en maatschappij van Oeganda

Als u zaken wilt doen in Oeganda, is het goed om de politieke situatie het land van te kennen. In 1894 ontstond de voorganger van het huidige Oeganda: het Britse protectoraat Oeganda. Dit zou blijven bestaan tot 1962. Toen werd het land onafhankelijk. Een lange periode van politiek geweld volgde. Onder president Idi Amin kostte dit 300.000 levens. Onder diens opvolger Obote meer dan 100.000. Obote’s opvolger Museveni zorgde (vanaf 1986) voor relatieve rust en economische voorspoed.

Tegenwoordig is Oeganda een presidentiële republiek met zo’n 42,5 miljoen inwoners (2021) . Meer dan 3 miljoen daarvan wonen in de hoofdstad Kampala. Het land wordt bevolkt door tientallen etnische groepen, waaronder de Batanga, Banyankole en de Basoga. De officiële taal is Engels, maar er worden ook vele etnische talen gesproken. Meer dan 45% van de bevolking is protestants, bijna 40% katholiek.

Oeganda is een onderontwikkeld land. Het geboortecijfer is hoog (zo'n 5 kinderen per vrouw). Terwijl sommige Oegandese professionals een beter bestaan zoeken in de buurlanden, zijn er tegelijk veel mensen vanuit DR Congo en Zuid-Soedan naar Oeganda gevlucht. In de Human Development Index staat Oeganda op plaats 166 (2021).

Economie van Oeganda

De Oegandese economie draait voor een flink deel op de dienstensector. Maar ook de agrarische sector is belangrijk, met een aandeel van bijna 30% in het bbp. Meer dan 70% van de beroepsbevolking werkt in deze sector. Het werk op het land gebeurt nog grotendeels met de hand. Weinig boeren hebben toegang tot mest en bestrijdingsmiddelen. Belangrijke agrarische exportproducten zijn koffie, thee en katoen.

De komende jaren zou olie weleens de belangrijkste economische motor van Oeganda kunnen worden. Buitenlandse investeerders zullen miljarden steken in productiefaciliteiten en pijplijnen. Ook zal de ontwikkeling van de olie-industrie een grote impuls geven aan infrastructuur, lokaal toerisme en allerlei toeleverende activiteiten.

Voordat Oeganda economisch gezond verklaard kan worden, moet het nog wel afrekenen met een aantal problemen. Lage productiviteit, gebrekkige toegang tot kapitaal, een gebrekkige infrastructuur en corruptie zijn daar een paar van. Ook het gebrek aan elektrische voorzieningen en de gebrekkige scholing hebben een negatieve invloed op de economie.

Oeganda is lid van de East African Community, een economisch, politiek en sociaal samenwerkingsverband van 6 Afrikaanse landen.

Recente economische ontwikkelingen

De coronapandemie had grote gevolgen voor de Oegandese economie, vooral in 2020. In 2021 was er weer sprake van een kleine groei. In 2022 had Oeganda bijna 5% economische groei, mede door het herstel van de toeristische sector.

Meer weten over de recente economische ontwikkelingen in Oeganda? Bekijk dan de analyse van de Wereldbank.

Handel Nederland - Oeganda

Voor Nederland staat Oeganda op nummer 119 wat betreft landen waar we goederen heen exporteren (voorlopige cijfers 2022). In 2021 bedroeg de export van Nederlandse goederen naar Oeganda € 122,0 miljoen.

Meer weten? De volgende bronnen bieden meer handelscijfers van Oeganda:

Handelsrelatie EU-Oeganda

Oeganda valt onder het 'Everything But Arms'-stelsel van de EU. Dit betekent dat alle producten behalve wapens en munitie onder voorwaarden tarief- en quotumvrij geïmporteerd kunnen worden in de EU. Kijk in deze tabel welke bewijsstukken u nodig heeft wanneer u importeert uit landen die onder dit stelsel vallen. Oeganda valt onder de APS-landen.

Zakelijke kansen in Oeganda

Energie

Oeganda biedt Nederlandse ondernemers kansen op het gebied van energie. Er is een grote markt voor hernieuwbare energiebronnen, zoals waterkrachtcentrales, biogas en biomassa, zonne-energie en geothermische energie. Lees meer over deze kansen in het onderstaande marktonderzoek 'Final Energy Report Uganda'.

Landbouw

De Oegandese agrosector biedt ook kansen voor Nederlandse ondernemers. Er zijn vooral kansen voor de aanpak van problemen als klimaatverandering en bodemdegradatie. Daarnaast biedt het land mogelijkheden voor de export van landbouwmachines en agrarische input (zoals zaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen) en voor de verwerking van agrarische producten.

Daarnaast leent Oeganda zich perfect voor lokale productie van gewassen zoals chillies, plantenstekken, sesam- en chiazaad en avocado’s. Bovendien ligt Oeganda dicht bij mogelijk interessante markten als Kenia, Rwanda, DR Congo en het Midden-Oosten. Lees meer hierover op de website Agroberichten Buitenland. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Landbouwraad.

Ook biedt het land zakelijke kansen op het gebied van aardappelen. Bent u geïnteresseerd in uw marktkansen? Bekijk dan het rapport 'Potato roadmap 2021'. In het rapport vindt u informatie over de logistiek, normen, certificeringssysteem (wet- en regelgeving), zakelijke kansen en mogelijke zakenpartners binnen de Oegandese aardappelsector.

Ten slotte kunt u in het rapport 'Final Systems Thinking Report Access to Finance Uganda Horticulture Smallholders' (zie hieronder) meer lezen over de barrières voor financiële toegang in de tuinbouwsector voor kleinschalige boeren in Oeganda.

Heeft u in de landbouwsector te maken met de belastingwetgeving in Oeganda? Bekijk dan de informatie hierover op de website van Agroberichten.

Water

De Dutch Search Support Water (DSS Water) en het Dutch Risk Reduction Team (DRR) zoeken soms experts voor hun waterprojecten. Op onze Engelstalige website vindt u meer informatie hierover.

Aquacultuur

Vis is een populair product in Oeganda, maar de prijs is vaak relatief hoog en de kwaliteit is niet overal even goed. De vis met de hoogste kwaliteit wordt daarnaast nog vaak geëxporteerd.

Aquacultuur kan helpen om de vis in Oeganda betaalbaarder te maken en de kwaliteit te verbeteren. De aquacultuursector in Oeganda is een van de snelst groeiende sectoren van het land. De komst van kooikweek op het Victoriameer en van grote internationale viskwekers waren de drijvende krachten achter de snelle groei. Hierdoor is er ruimte om de productie te verhogen en uit te breiden.

De snel groeiende sector biedt kansen voor voedselzekerheid en werkgelegenheid. Samen met de Nederlandse ambassade in Kampala heeft RVO een studie naar deze kansen laten uitvoeren. De studie kijkt naar kansen voor zowel Oegandese als Nederlandse bedrijven.

Heeft u vragen over zakelijke kansen in Oeganda? Of bent u op zoek naar zakenpartners? Neem dan contact op met onze regio-adviseurs voor Oeganda. Zij kunnen u meer vertellen over de sectoren en u helpen met het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Zakendoen in Oost-Afrika: tips van experts en ondernemers

Denkt u aan ondernemen in Oost-Afrika? Of bent u er net begonnen? Lees dan onze tips van experts. In dit artikel vindt u ook een link naar een artikel met tips van ondernemers.

Ondernemen in Oeganda

Ease of Doing Business

Bij de Wereldbank vindt u informatie over alle praktische zaken die komen kijken bij het starten van een eigen bedrijf in Oeganda. In de rubriek 'Ease of Doing Business' van de Wereldbank vindt u informatie over bouwvergunningen, de registratie van onroerend goed en het betalen van belastingen. Oeganda staat op plaats 116 in de Ease of Doing Business 2020 .

Let op: De Wereldbank heeft onregelmatigheden gevonden in de ranglijsten van 2018 en 2020. Na intern onderzoek (pdf) is besloten om met de Doing Business-rapporten te stoppen. De Wereldbank werkt momenteel aan de nieuwe methode B-READY om een betrouwbare ranglijst te maken. Deze is nog niet beschikbaar. Kijk voor updates op de website van de Wereldbank.

Op de website van Uganda Investment Authority (UAI) vindt u een investeringsgids, informatie over evenementen, tenders en nog veel meer. Ook vindt u er de Oegandese One Stop Centre. Daar kunt u uw bedrijf registreren en verschillende vergunningen aanvragen. Ook biedt het informatie over hoe u een bedrijf start in Oeganda.

Hulp bij financiering

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt u graag uw financiering rond te krijgen. Lees op onze pagina Subsidies en financiering voor internationaal ondernemen hoe wij u kunnen helpen. Kijk ook in de subsidiewijzer welke subsidies er voor Oeganda mogelijk zijn.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zakendoen in Oeganda biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let er op dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland.

De Nederlandse overheid verwacht dat u de risico's voor mens en milieu in uw eigen bedrijfsvoering en internationale waardeketen in kaart brengt, en dat u negatieve gevolgen voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Risico's in kaart

De volgende bronnen geven een indruk van de MVO-risico's in Oeganda. Het is belangrijk dat u de risico's ook verder onderzoekt, voordat u in dit land zakendoet. En dat u op de hoogte blijft van de lokale situatie en ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

  • RVO biedt ondernemers informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Nederlandse ambassade ondersteunt u met informatie en contacten.
  • Het IMVO-steunpunt helpt u op weg met advies en informatie om maatschappelijk verantwoord ondernemen en due diligence toe te passen.

Exportregels voor Oeganda

Documenten en procedures

De volgende bronnen bieden informatie over exportregels:

Tijdelijke invoer

Oeganda is geen ondertekenaar van de ATA-conventie. U kunt dus geen gebruik maken van een ATA-carnet.

Export strategische goederen

Op Rijksoverheid.nl vindt u informatie over de export van militaire en dual-use goederen (goederen die ook militair gebruikt kunnen worden).

Hulp van de ambassade

De ambassade in Kampala staat klaar om u te helpen bij al uw ondernemersvragen. De medewerkers ter plekke kennen de lokale markt, signaleren kansen en geven praktische tips. Bovendien kunnen zij deuren openen die voor anderen gesloten blijven.

Lijkt de plaatselijke overheid niet mee te willen werken of zijn er andere drempels? Vaak kent de ambassade de mensen die deze obstakels weg kunnen nemen. Bij zakelijke conflicten kunnen de ambassademedewerkers u in contact brengen met juristen en fiscalisten.

Bekijk de contactinformatie van de ambassade op de website Nederland Wereldwijd. Daar vindt u ook het reisadvies voor Oeganda.

Landbouwraad

Op de ambassade in Kampala vindt u ook het landbouwteam Oeganda, met aan het hoofd de landbouwraad. Op de website Agroberichten buitenland vindt u informatie over het team. Op die website vindt u ook volop informatie over landbouw in Oeganda en de kansen in die sector voor Nederlandse ondernemers.

Meer weten? 

Vragen over ondernemen in Oeganda? 

Onze adviseurs helpen u graag verder.   

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?