Producten verkopen in Oostenrijk

Gepubliceerd op:
20 juni 2013
Laatst gecontroleerd op:
17 mei 2021

De Oostenrijker heeft een goed ontwikkelde markteconomie en een hoge levensstandaard. Het land kent een uitgebreide dienstensector, een gezonde industriesector en een klein maar goed ontwikkelde landbouwsector.

De economie in Oostenrijk is sterk verweven met die van Duitsland. Het is dan ook niet vreemd dat Duitsland de belangrijkste handelspartner is van Oostenrijk. De laatste jaren is het overheidsbeleid hervormd en geprivatiseerd. Dit heeft geleid tot een flexibelere arbeidsmarkt. De kansrijke sectoren in Oostenrijk zijn: autoindustrie, vervoer en logistiek, chemische industrie, biotechnologie, distributie bouwmateriaal, distributie voeding en drank

Consumenten

De laatste jaren heeft Oostenrijk te kampen gehad met een zwakke economische groei. Dat heeft effect gehad op het verkoopgedrag van de consumenten. De vervoerssector is hierdoor het diepst geraakt in vergelijking met andere secundaire sectoren.

Detailhandel

Door de economische crisis is de detailhandel in Oostenrijk flink uiteen gedreven. Sommige ketens en winkels hebben een groei doorgemaakt. Een ander deel heeft grote verliezen gedraaid. De Oostenrijkse levensmiddelenhandel heeft de meeste omzet gedraaid. Verder is de verkoop via internet gestegen.

Webwinkels

De webwinkels van Oostenrijk zijn één van de best lopende in Europa. Dat komt ook doordat de winkels beperkte openingstijden hebben en op zondag gesloten zijn. De laatste tien jaar is het gebruik van internet en het online winkelen verdubbeld in Oostenrijk. De grote retailkanalen op het internet zijn vooral populair onder consumenten van vijftig jaar en ouder. Er is veel kennis en energie geïnvesteerd in de beveiliging van online betalingen. Daardoor heeft de online verkoop van veel winkels een flinke groei doorgemaakt.

Business to Business (B2B)

Oostenrijk is een moderne economie met een uitgebreide chemische en Oil&Gas sector. De bedrijven die de belangrijkste uitvoerproducten leveren zijn actief in de B2B sector. Denk hierbij aan: ijzer en staal, kleding, elektro-energie, hout, vee, papier, voertuigen, minerale brandstoffen en grondstoffen. Dit komt door de nauwe relatie tussen Oostenrijk en andere EU-landen.

Vragen over ondernemen in Oostenrijk?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?