Exporteren binnen de EU: Polen

Gepubliceerd op:
18 januari 2018
Laatst gecontroleerd op:
21 april 2023

Nederland en Polen zijn lidstaten van de Europese Unie en de Europese gemeenschappelijke markt. Binnen de gemeenschappelijke markt geldt vrij verkeer van goederen en diensten. Toch zijn er zaken waar u rekening mee moet houden bij exporteren binnen de EU.

Hoe zit het bijvoorbeeld met btw of accijnzen? En wanneer heeft u wél een exportvergunning nodig? Hieronder vindt u de belangrijkste zaken waar u als ondernemer mee te maken krijgt bij export naar Polen.

Exporteren naar Polen & btw

De landen van de Europese Unie hebben een gemeenschappelijk btw-stelsel. Meer over de Europese regels rondom btw bij goederen en diensten vindt u op de pagina's Exporteren binnen de EU: goederen & btw en Exporteren binnen de EU: diensten & btw.

Naast geharmoniseerde Europese regels kennen de EU-lidstaten ook nationale regels rondom btw. Vraag bij de belastingdienst van het land zelf na welke aanvullende regels er voor u gelden.

Lees alles over btw in Polen op het belastingportaal van het Poolse ministerie van Financiën.

Export accijnsgoederen binnen de EU

Accijnsgoederen zijn onder andere alcoholhoudende producten, tabaksproducten, minerale oliën, kolen en aardgas. Exporteert u dit soort goederen naar andere EU-landen en wilt u weten wie de accijns moet betalen? Gebruik dan de accijnstool van de Europese Commissie.

Meer weten over accijns en de regels rond het verzenden en ontvangen van accijnsgoederen? De Belastingdienst heeft meer informatie over accijns en verbruiksbelasting. Kijk ook op de website van de Europese Commissie voor (Engelstalige) informatie over de Europese regels omtrent accijnzen.

Btw bij accijnsgoederen

Voor het in rekening brengen van de btw over accijnsgoederen moet u wel rekening houden met het verschil tussen levering aan een ondermer of een particulier.

Bij een ondernemer brengt u het 0%-tarief in rekening bij uw klant. Deze is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de btw in zijn land. Bij levering aan een particulier moet u de btw van het bestemmingsland in rekening brengen. U moet zich hiervoor in het land registeren. Anders dan bij overige goederen gelden er voor accijnsgoederen geen drempelbedragen. Zie voor meer informatie over drempelbedragen en btw bij goederen de pagina Exporteren binnen de EU: goederen & btw.

Extra factuureisen bij export binnen de EU

Als ondernemer moeten uw facturen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Doet u internationaal zaken, bijvoorbeeld met ondernemers in andere EU-landen? Dan gelden er nog een aantal aanvullende eisen. Welke dit zijn is afhankelijk van of u goederen of diensten levert. De Belastingdienst heeft meer informatie over factureren bij zakendoen binnen de EU.

Meer informatie over de Europese factuurregels vindt u op de site van de Europese Commissie (Engelstalig). Daarnaast publiceert de Commissie ook een lijst met de factuurregels per lidstaat (Engelstalig).

Exportvergunningen binnen de EU

In principe geldt er binnen de EU een vrij verkeer van goederen en diensten. Er zijn echter uitzonderingen. Voor bepaalde goederen en diensten is er bij export of doorvoer namelijk een vergunning of kennisgeving nodig. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

Strategische goederen

Onder strategische goederen vallen volgens de EU militaire goederen en goederen die zowel civiel als militair gebruikt kunnen worden ('dual-use goederen'). Militaire goederen zijn onder meer geweren, munitie en tanks. Voorbeelden van dual-use goederen (pdf) zijn bepaalde nucleaire of chemische producten. Om misbruik tegen te gaan, geldt voor deze producten vaak een meld- of vergunningsplicht.

Heeft u vragen over strategische goederen en diensten? Neem dan contact op met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).  De CDIU is verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen voor in- en uitvoer van strategische goederen en diensten.

Fytosanitaire producten

Fytosanitaire producten hebben te maken met de gezondheid van planten. Om verspreiding van plantziekten te voorkomen stelt de EU eisen aan het verhandelen van bepaalde planten of plantaardige producten tussen lidstaten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft meer informatie over de fytosanitaire exporteisen per land. De NVWA geeft exportcertificaten af bij de export van fytosanitaire producten.

Geneesmiddelen

Bij de export van geneesmiddelen naar andere EU-landen is het exportcertificaat CCP (farmatec.nl) verplicht. Dit certificaat bevat voor het importerende land informatie over de registratie van het geneesmiddel en de daarbij horende vergunningen. Het CCP wordt uitgegeven door Farmatec, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Invoervergunningen in Polen

Voor goederen die zich niet in het vrije verkeer van de EU bevinden en waarbij een invoervergunning nodig is, kunt u terecht bij het Poolse ministerie van Economische ontwikkeling en Technologie.

Invoerrechten in de EU

U krijgt bijna nooit met invoerrechten te maken als u binnen de EU exporteert. Dat heeft te maken met de gemeenschappelijke Europese markt. EU-landen heffen geen invoerrechten op goederen die zich in het 'vrije verkeer' bevinden.

Vrije verkeer van goederen

Goederen in het vrije verkeer zijn onder te verdelen in 2 groepen. De eerste groep bestaat uit goederen die in de EU zijn gemaakt. De 2e groep bestaat uit de goederen die van buiten de EU zijn geïmporteerd en vervolgens zijn ingeklaard. Het maakt hierbij niet uit in welk land de goederen zijn ingeklaard. Zodra aan de (Europese) douaneverplichtingen is voldaan, mag u de goederen vrij verhandelen op de gemeenschappelijke markt.

Tijdelijke invoer

Er zijn geen belangrijke voorschriften voor de tijdelijke in- en uitvoer van goederen tussen EU-landen. Ook deze goederen vallen onder de regels van de gemeenschappelijke Europese markt.

Pas als goederen of producten van buiten de EU naar een EU-lidstaat gaan, gelden er andere regels. Hou dan rekening met belasting- en douanevoorschriften.

Lees onze informatie over tijdelijke invoer in de EU.

Meer weten?

Op de volgende websites vindt u meer informatie over zakendoen binnen de EU:

Handelsbelemmeringen binnen de EU? Dan naar SOLVIT

Heeft u het idee dat uw handel binnen de EU moeilijker verloopt omdat de Europese regels niet goed worden nageleefd? Bijvoorbeeld als een overheidsinstantie zich niet houdt aan de regels voor de interne markt. Meld dit soort handelsbelemmeringen dan bij SOLVIT.

Vragen over exporteren naar Polen?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?