Exporteren naar het VK: Toeleveranciers

Gepubliceerd op:
22 juli 2021

Ook al doet u zelf geen zaken met het Verenigd Koninkrijk, uw toeleveranciers doen dat mogelijk wel. Breng in kaart wie uw toeleveranciers zijn en of zij voor het leveren van hun producten of diensten afhankelijk zijn van bedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

Waar moet u op letten bij uw toeleveranciers?

Zorg dat uw toeleveranciers goed op de hoogte zijn van de huidige exportregels van het VK. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van het handelsakkoord en de preferentiële oorsprong.

Een aantal tips:

  • Ga met elkaar in gesprek
  • Maak een risicoanalyse
  • Kijk naar de gevolgen voor rechtspraak
  • Productcertificeringen
  • Let op de EU-oorsprong van het product
  • Breng de gevolgen van het handelsakkoord in kaart

Kijk of uw toeleveranciers rekening houden met de preferentiële toegang op andere markten

Exporteert u naar landen buiten de EU (zoals Canada, Zuid-Korea, Japan, etc.). Komt een groot deel van de onderdelen van het product uit het VK? Dan is de preferentiële toegang tot deze markten vervallen. Als exporteur moet u bij verkoop aantonen dat uw product EU-oorsprong heeft.

Blijkt dat uw toeleveranciers hier niet voldoende rekening mee houden? Overweeg dan op zoek te gaan naar toeleveranciers binnen de Europese Unie (EU) als het product of de dienst essentieel is voor uw eigen bedrijfsvoering.

Conflict met een toeleverancier? Overleg met uw juridisch adviseur

Daarbij gaat het om de situatie als uw toeleveranciers niet goed leveren. Sinds 1 januari 2021 zijn de EU-verordeningen over toepasselijk recht, de bevoegde rechter, of de tenuitvoerlegging van een vonnis niet meer op het VK van toepassing. Dit is met name van belang als u te maken krijgt met onbetaalde rekeningen.

Overleg met uw juridisch adviseur hoe u dit contractueel kunt aanpakken.

Vragen over exporteren naar het Verenigd Koninkrijk?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?