Zuid-Afrika en Namibië: ontdek uw kansen in de groenewaterstofsector

Gepubliceerd op:
16 november 2023

De combitrack groene waterstof in Zuid-Afrika en Namibië biedt veel kansen voor ondernemers. Zuid-Afrika en Namibië hebben de ambitie om zich te ontwikkelen tot grote spelers in deze sector wereldwijd, met hulp van Nederlandse kennis. Dat biedt zakelijke maar ook sociale mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers.

Combitracks

Business event: ondernemen met impact in opkomende markten

Bent u actief in afval, textiel, zonne-energie, groene waterstof, agrologistiek, gezondheidszorg, aquacultuur of cacao? Heeft u interesse in opkomende markten? En biedt u duurzame oplossingen in deze sectoren? Meld u aan voor dit business event op 11 juni in Den Haag.

Kansen en uitdagingen in de groenewaterstofsector van Zuid-Afrika

Met de zoektocht naar hernieuwbare energie is ook groene waterstof als sector intussen enorm in ontwikkeling. Van Scandinavische landen tot Zuid-Afrika: overal worden investeringen gedaan en is kennis en kunde nodig om de sector te ontwikkelen.

Wat betekent de ontwikkeling van de sector voor Zuid-Afrika?

Zuid-Afrika heeft al de nodige kennis opgedaan op het gebied van grijze waterstof, maar de groenewaterstofsector staat nog in de kinderschoenen. Er liggen in Zuid-Afrika enorme kansen om van het land een wereldwijde speler te maken op het gebied van groene waterstof.

Nederland is daarbij een belangrijke partner. Denk aan investeringen in infrastructuur en de opbouw van handelsrelaties. Daarmee kan de export vanuit Zuid-Afrika bevorderd worden. Tegelijkertijd zorgt deze boost ook voor meer (inclusieve) banen in Zuid-Afrika en voor capaciteitsopbouw.

Export van groene waterstof is voor Zuid-Afrika economisch erg interessant. Maar groene waterstof kan ook worden toegepast in lokale sectoren als de transportsector en energie-intensieve industrieën.

Hans van Ek, Private Sector Development Coach voor Zuid-Afrika: "De Nederlandse overheid wil waarborgen dat groene waterstof ook voor lokaal gebruik kan worden ingezet . Dat kan bijdragen aan meer ontwikkeling in Zuid-Afrika."

Hiervoor zijn de eerste stappen al gezet. Bekijk voor meer informatie de pdf 'Dutch Green Hydrogyn Proposition for South Africa' hieronder.

Interesse in de groenewaterstofsector in Namibië?

Kansen in de groenewaterstofsector beperken zich niet alleen tot Zuid-Afrika. Ook in buurland Namibië zijn er kansen. Bekijk daarvoor de informatiepagina over Namibië.

Waar liggen er kansen voor samenwerking?

In november en december 2022 organiseerden RVO en de ambassade een handelsmissie naar de Green Hydrogen Summit in Kaapstad. 12 Nederlandse bedrijven gingen mee. In juni 2023 volgde een werkbezoek van minister-president Mark Rutte aan Zuid-Afrika. En in oktober 2023 volgde nog een economische missie; onder andere voor groene waterstof. Die vond gelijktijdig plaats met het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Zuid-Afrika.

Uit deze missies bleek dat er in de groenewaterstofsector grote kansen liggen voor samenwerking met Zuid-Afrika.

Alwin Quispel, Business Development Coach voor Zuid-Afrika: "We wilden weten waar de behoefte in Zuid-Afrika ligt en wat Nederland kan bieden. Hiervoor is nu een voorstel gemaakt." (Zie het pdf-document onder deze paragraaf.)

Kansen voor samenwerking in de groenewaterstofsector zijn er onder andere op het gebied van:

 • opzetten van een kantoor voor groene waterstof;
 • industriële- en havenontwikkeling;
 • proefproject voor waterstoftankstations, voor vrachtvervoer over lange afstanden;
 • ontwikkeling van elektrolyse- en brandstofcelapparatuur;
 • studie van ontziltingsinstallaties.

Vanuit de grijzewaterstofsector is er in Zuid-Afrika al kennis over vervoer, opslag en gebruik. De opbouw van de groenewaterstofsector biedt wel veel kansen voor allerlei Nederlandse ondernemers. Alwin Quispel: "Als de eerste investeringen in infrastructuur en samenwerking zijn gedaan, hebben we een soort springplank voor het brede Nederlandse bedrijfsleven."

Doelen van de combitrack Groene Waterstof Zuid-Afrika

Voor Zuid-Afrika is het belangrijk om de groenewaterstofsector te ontwikkelen. Het levert duurzame energie op en ook een heleboel banen. Nederlandse kennis is daarbij belangrijk.

Op termijn biedt de combitrack mogelijkheden voor: 

 • opbouwen van relaties met Zuid-Afrikaanse partners;
 • identificeren van de belangrijkste punten voor samenwerking in deze sector;
 • mogelijk maken van handelsmissies en onderzoeken;
 • scheppen van meer werkgelegenheid, ook voor jongeren en vrouwen; 
 • stimuleren van een stabieler energiesysteem in Zuid-Afrika;
 • ondersteunen van Nederlandse bedrijven met interesse voor samenwerking in deze sector.

Concreet voor Nederland zijn de doelen voor over een paar jaar:

 • een belangrijke partner zijn voor de groenewaterstofsector van Zuid-Afrika;
 • betrokkenheid van de Nederlandse private sector bij de groene waterstofeconomie in Zuid-Afrika;
 • in kaart brengen van de vaardigheids- en capaciteitsbehoeften in Zuid-Afrika in deze sector;
 • bevorderen van groene corridors voor export van groene waterstof;
 • meer economische kansen voor de lokale bevolking in de sector duurzame energie.

Welke kansen biedt de combitrack Groene Waterstof u?

De ontwikkeling van de groenewaterstofsector biedt veel concrete kansen voor Nederlandse ondernemers. Deze kansen zijn nu nog in ontwikkeling en worden concreter als de combitrack vordert. Houd daarvoor deze pagina in de gaten.

Naast voor de hand liggende kansen voor ondernemers die al ervaring hebben in de groenewaterstofsector, zijn er ook andere kansen. Hans van Ek: "Vanuit de Afrikastrategie van het ministerie van Buitenlandse Zaken willen we meer doen dan alleen groene waterstof afnemen. We willen waarborgen dat groene waterstof ook lokaal ingezet kan worden. En zo dus bijdragen aan de verduurzaming van de Zuid-Afrikaanse energiesector."

Daarom zijn er volgens Hans van Ek ook kennisinstituten en universiteiten nodig, die hun kennis kunnen inzetten om de energietransitie te bespoedigen.

Win-winsituatie met wereldwijde combitracks

De Nederlandse overheid start in 14 landen een gecombineerde aanpak om handel, investeringen en ontwikkeling te bevorderen.

Die aanpak levert een win-winsituatie op. Aan de ene kant wordt de export- en investeringspositie van Nederlandse ondernemers versterkt. Aan de andere kant wordt geïnvesteerd in oplossingen voor lokale uitdagingen en lokale economische ontwikkeling. Dit draagt ook bij aan het creëren van waardig werk in deze landen.

In verschillende landen is al gestart met de opzet van combitracks. Bekijk welke combitracks er zijn.

Interesse in deze combitrack?   

Onze experts gaan graag met u in gesprek. Bespreek uw mogelijkheden!  

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?