Controle op derogatie

Gepubliceerd op:
29 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
17 juli 2023

Derogatie is bedoeld om het verlies van stikstof naar de lucht te compenseren met meer gebruiksruimte. Daarvoor zijn voorwaarden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en wij controleren en handhaven daarom. U kunt een overtreding voorkomen.

Hoeveel maximaal gebruiken

U mag op uw landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Met een derogatievergunning voor 2023 is dat 220 of 240 kilogram. Hiervoor zijn voorwaarden. De NVWA en wij controleren hierop.

Geen recht meer op derogatie bij overtreding

Als wij een overtreding van de voorwaarden zien, dan kunnen wij uw derogatievergunning intrekken. Het jaar daarna kunt u dan ook geen vergunning krijgen. Hierdoor moet u gebruik maken van de reguliere gebruiksnorm, 170 kilogram per hectare per jaar. U krijgt een boete van ons als u in dat jaar te veel mest gebruikt. Lees meer over de hoogte van de boete op Controle op gebruiksnormen.

Voorkom overtreding

Zorg ervoor dat u goed weet wat de voorwaarden zijn voor derogatie en hoeveel mest u op uw bedrijf gebruikt in een kalenderjaar. Zo weet u of u binnen uw gebruiksruimte blijft. Doe dit op tijd en wacht hiermee niet tot het einde van het jaar. U past uw bemestingsplan aan op uw gebruiksruimte. Dit houdt u bij in uw administratie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?