Controle op fosfaatrechten melkvee

Gepubliceerd op:
29 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
17 juli 2023

Het fosfaatrechtenstelsel is bedoeld om de productie van fosfaat door melkvee niet te laten groeien. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en wij controleren en handhaven daarom. U kunt een overtreding voorkomen.

Niet meer produceren dan aantal fosfaatrechten

Bent u melkveehouder? Dan mag de fosfaatproductie van uw melkvee niet meer zijn dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft. Het aantal fosfaatrechten staat op naam van uw bedrijf geregistreerd. De NVWA controleert hierop.

OM bepaalt straf

Als de medewerkers van de NVWA een overtreding zien, maken ze een proces-verbaal op. Dit sturen ze naar het Openbaar Ministerie (OM). De strafrechter bepaalt de straf en de hoogte ervan.

Voorkom overtreding

Zorg ervoor dat u op elk moment goed weet hoeveel fosfaat door melkvee op uw bedrijf wordt geproduceerd. Zo weet u of u genoeg fosfaatrechten heeft. Tijdens het jaar kunt u fosfaatrechten kopen, verkopen, leasen of verleasen. Doe dit op tijd en wacht hiermee niet tot het einde van het jaar. U moet er zelf voor zorgen dat de fosfaatproductie van melkvee op uw bedrijf niet groter is dan het aantal geregistreerde fosfaatrechten.

Hoeveel fosfaatrechten uw bedrijf heeft, leest u in uw beschikking fosfaatrechten en uw Overzicht geregistreerde fosfaatrechten. U vindt deze informatie ook in Mijn dossier op mijn.rvo.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?