Controle op grondgebruik

Gepubliceerd op:
28 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
27 mei 2021

De uitrijregels zijn bedoeld om (mogelijke) schadelijke effecten van mest op landbouwgrond, overige grond, primaire waterkeringen en natuurgrond te beheersen. Wij en de NVWA controleren en handhaven daarom. U kunt een overtreding voorkomen.

Controle op uitrijregels

Het verschilt hoeveel en wanneer u mest mag uitrijden. Dit hangt namelijk af van uw grondsoort, grondgebruik, mestsoort en mesttype dat u gebruikt. De NVWA controleert hierop.

Controle op grasland scheuren

Grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen mag onder voorwaarden in bepaalde perioden. De NVWA controleert hierop.

Controle op maispercelen

Teelt u mais op zand- of lössgrond? Dat mag als u dit vooraf bij ons heeft gemeld. De NVWA controleert hierop.

Controle op vanggewas na mais

Teelt u mais op zand- of lössgrond? Dan moet u vanggewas na maïs inzaaien. Dat mag op verschillende manieren. De NVWA controleert hierop.

Boete bij overtreding of OM bepaalt straf

Als wij of de NVWA een overtreding zien, dan krijgt u een boete en kunnen wij uw derogatievergunning intrekken. U krijgt misschien ook een korting op subsidies. Lees meer over de kortingen op Randvoorwaarden GLB.

Als de NVWA een overtreding ziet, kan het ook zijn dat ze een proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie (OM) sturen. In dat geval bepaalt de strafrechter de straf en de hoogte er van.

Voorkom overtreding

Zorg ervoor dat u goed weet wat de voorwaarden zijn om uit te rijden, te scheuren, mais te telen of wanneer u een vanggewas moet zaaien.

Vragen over controle op grondgebruik?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?