Controle op grondgebruik

Gepubliceerd op:
28 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
17 juli 2023

De uitrijregels zijn bedoeld om (mogelijke) schadelijke effecten van mest op landbouwgrond, overige grond, primaire waterkeringen en natuurgrond te beheersen. Wij en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleren en handhaven daarom. U kunt een overtreding voorkomen.

Controle op uitrijregels

Het verschilt hoeveel mest u mag uitrijden en wanneer. Dit hangt namelijk af van uw grondsoort, grondgebruik, mestsoort en het mesttype dat u gebruikt. De NVWA controleert hierop.

Controle op grasland scheuren

Grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen mag onder voorwaarden in bepaalde perioden. De NVWA controleert hierop.

Controle op maispercelen

Teelt u mais op zand- of lössgrond? Dat mag als u dit vooraf bij ons heeft gemeld. De NVWA controleert hierop.

Controle op vanggewas na mais

Teelt u mais op zand- of lössgrond? Dan moet u vanggewas na maïs inzaaien. Dat mag op verschillende manieren. De NVWA controleert hierop.

Boete bij overtreding of OM bepaalt straf

Als wij of de NVWA een overtreding zien, dan krijgt u een boete en kunnen wij uw derogatievergunning intrekken. U krijgt misschien ook een korting op subsidies. Lees meer over de kortingen op Randvoorwaarden GLB.

Als de medewerkers van de NVWA een overtreding zien, kan het ook zijn dat ze een proces-verbaal maken. Die sturen ze vervolgens naar het Openbaar Ministerie (OM). In dat geval bepaalt de strafrechter de straf en de hoogte ervan.

Voorkom overtreding

Zorg ervoor dat u goed weet wat de voorwaarden zijn om uit te rijden, te scheuren, mais te telen of wanneer u een vanggewas moet zaaien.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?