Controle op mestverwerkingsplicht

Gepubliceerd op:
29 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
17 juli 2023

De mestverwerkingsplicht is bedoeld om een mestoverschot verantwoord te laten verwerken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en wij controleren en handhaven daarom. U kunt een overtreding voorkomen.

Mestoverschot laten verwerken

Produceren de dieren op uw bedrijf meer mest dan u op uw landbouwgrond mag gebruiken? Dan heeft u een mestoverschot op uw bedrijf. U moet een deel van het mestoverschot laten verwerken. Hoeveel hangt af van de regio waarin uw bedrijf ligt. U berekent elk kalenderjaar hoeveel u moet laten verwerken. Deze berekening bewaart u in uw administratie. De NVWA en wij controleren hierop.

Hoogte boete bij overtreding

Heeft u een deel van uw mestoverschot niet of niet helemaal laten verwerken? Dan betaalt u een boete van € 11 voor elke kilogram te veel fosfaat.

Voorkom overtreding

Zorg ervoor dat u steeds goed weet hoeveel fosfaat er op uw bedrijf wordt geproduceerd in een kalenderjaar. Zo weet u of mest moet verwerken en of u genoeg mest verwerkt. Tijdens het jaar kunt u verwerkingsovereenkomsten afsluiten of de fosfaatproductie verlagen. Doe dit op tijd en wacht hiermee niet tot het einde van het jaar. U moet er zelf voor zorgen dat u genoeg mest verwerkt. Bewaar de overeenkomsten die u heeft afgesloten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?