Mestverwerkingsplicht intermediair

Laatst gecontroleerd op:
27 mei 2024
Gepubliceerd op:
2 juni 2020

Soms produceren veehouders meer dierlijke mest dan ze op hun eigen bedrijf mogen gebruiken. Ze hebben dan een bedrijfsoverschot en moeten een deel van de mest laten verwerken. Hiervoor sluiten ze contracten af met u als intermediair. Dit kan door het afsluiten van een realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) met code 61 en een Driepartijenovereenkomst (DPO).

Hoe mest verwerken

Om aan de mestverwerkingsplicht te voldoen moet een veehouder de mest door u laten verwerken. Daarmee bedoelen we een handeling waarbij het eindproduct geen dierlijke mest (in Nederland) meer is. Dat kan op deze manieren:

 • Dierlijke mest exporteren.
 • Dierlijke mest verbranden of vergassen zodat er niet meer dan 10% organische stof (koolstofketens) overblijft.
 • Mestkorrels maken van de dierlijke mest. Het gehalte droge stof van de mestkorrels is in elk geval 90%. De installatie is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) erkend.
 • Dierlijke mest behandelen tot een mengsel van gedroogd digestaat en verwerkt categorie 1-materiaal.

Mest bewerken als tussenstap

Als tussenstap kunt u of de veehouder er ook voor kiezen om de mest eerst te bewerken. U behandelt de mest dan wel, maar u doet dat op zo’n manier dat het eindproduct wel dierlijke mest blijft.

Bewerken kan op deze manieren:

 • (co-)vergisten
 • scheiden
 • mengen
 • hygiëniseren
 • indikken
 • drogen
 • composteren

Lees meer op Mest bewerken.

Verwerken met rVDM61 en DPO

Er zijn 2 manieren om een contract af te sluiten met een veehouder. Met een:

 • realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) met opmerkingscode 61
 • Driepartijenovereenkomst (DPO)

U sluit in alle gevallen vooraf contracten af met andere partijen. Zo voldoet u op tijd aan de mestverwerkingsplicht. Bent u als intermediair zowel de verwerker als de bewerker? Dan gebruikt u alleen een rVDM61. Lees meer op Contracten mest verwerken.

Welke mest verwerken en wanneer

Alle fosfaat waarvoor u in een jaar contracten heeft afgesloten, moet u in datzelfde kalenderjaar verwerken of bewerken. Het hoeft niet de mest te zijn van de veehouder waarmee u de overeenkomst heeft afgesloten. Het mag ook mest van een andere veehouder zijn. Verwerkt u bijvoorbeeld mest van een veehouder of bewerker waarmee u geen DPO heeft afgesloten? Dan tellen deze kilogrammen wel mee als verwerkte mest. Het gaat erom dat u de afgesproken kilogram fosfaat verwerkt.

Welke gegevens bewaren

Met uw administratie laat u zien hoeveel fosfaat u heeft verwerkt of bewerkt. U bewaart deze gegevens:

 • De afgesloten contracten. U houdt ook bij om hoeveel kilogram fosfaat het gaat.
 • De aan- en afvoer voor de mestverwerkingsplicht.
 • De rVDM’s die bij de mestverwerkingsplicht horen.
 • De gegevens over verbranding, vergassing, korrelen en bewerken van digestaat.
 • De verwerkte en bewerkte hoeveelheden fosfaat en bewijs hiervan.

Registratie als verwerker

Als verwerker hoeft u zich niet apart voor de mestverwerkingsplicht bij ons te registreren. Maar u moet wel bij ons geregistreerd zijn als intermediair bedrijf.

Registratie als bewerker

Als bewerker hoeft u zich niet apart voor de mestverwerkingsplicht bij ons te registreren. Maar u moet wel bij ons geregistreerd zijn als landbouwbedrijf of als intermediair bedrijf.

Problemen met vergunning melden

Wilt u investeren in een installatie voor mestverwerking of -bewerking? En loopt u tegen problemen aan bij het krijgen van een vergunning? Geef dit dan aan ons door. Dit doet u met het formulier Melding knelpunten mestbewerking en -verwerking op mijn.rvo.nl. Alle betrokken partijen bespreken de problemen in de werkgroep Versnelling mestverwerking. Gemeenten en provincies gaan daarna aan de slag om de problemen op te lossen.

Subsidie voor duurzamere mestverwerkingsinstallatie

Heeft u plannen om een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie te laten bouwen? Of om een bestaande installatie te laten verbouwen? Dan staat u voor grote investeringen. Daarvoor kunt u een bijdrage van de overheid krijgen. Dat kan met de Subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking (HMV).

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over mestverwerkingsplicht intermediair verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?