Derogatie

Laatst gecontroleerd op:
25 juni 2024
Gepubliceerd op:
6 november 2019

U mag op uw landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Met een derogatievergunning voor 2024 is dat 210 of 230 kilogram. Op dit moment kunt u geen derogatievergunning voor 2024 aanvragen. Dat kon van 25 januari tot en met 29 februari 2024.

Derogatie vanaf 2024

Derogatie wordt stap voor stap afgebouwd. De derogatienorm is daarom in 2024 lager dan in 2023. Met een derogatievergunning gebruikt u in 2024 maximaal 230 kg stikstof uit dierlijke mest op uw landbouwgrond.

Lagere norm in NV-gebieden

Er is een lagere gebruiksnorm van 210 kilogram voor de met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden). In deze gebieden zijn de normen voor nutriënten in het grond- en oppervlaktewater niet gehaald. Deze lagere derogatienorm geldt voor alle NV-gebieden die in 2024 zijn aangewezen.

Geen derogatie in Natura 2000-gebieden, GWB-gebieden en derogatievrije zones

Vanaf 2023 is er geen derogatie meer voor percelen in Natura 2000-gebieden en grondwaterbeschermingsgebieden (GWB-gebieden). U rekent hier met de norm van 170 kilogram. Vanaf 2024 geldt deze norm ook voor percelen die in een derogatievrije zone liggen. Derogatievrije zones zijn buffers met een straal van 250 meter rondom bepaalde Natura 2000-gebieden. In Mijn percelen ziet u in de kaartlaag of uw percelen in een Natura 2000-gebied, derogatievrije zone of grondwaterbeschermingsgebied liggen.

Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie

Omdat derogatie wordt afgebouwd, mag u met een derogatievergunning in 2024 dus minder mest uitrijden dan in 2023. Hierdoor krijgt u misschien meer kosten. Daarvoor is de subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie beschikbaar. Het doel van deze subsidie is behoud van grasland bij derogatiebedrijven en ondersteuning van de ondernemer. 

Deze subsidie wordt ook in 2024 weer opengesteld. Aanvragen kan van 15 juli 09:00 uur tot 26 augustus 17:00 uur. Meer informatie over de subsidie en de voorwaarden leest u op de pagina Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie.

Derogatie in 2025

Ook in 2025 kunt u zich aanmelden voor derogatie. Daarna kunt u geen derogatievergunning meer krijgen. De voorwaarden voor 2025 worden nog uitgewerkt.

 

Derogatie vanaf 2024

Voorwaarden 2024

Buitentemperatuur bekijken

Gebruikt u een sleepvoetbemester op klei- of veengrond? Dan rijdt u alleen mest uit als de buitentemperatuur lager is dan 20 graden Celsius. U gebruikt deze kaart van het KNMI om te bepalen of u mag uitrijden. Hierop ziet u voor iedere regio de buitentemperatuur. Die wordt gemeten door de weerstations van het KNMI en elke 10 minuten bijgewerkt.

Bemestingsplan maken

Een voorwaarde voor derogatie is dat u een bemestingsplan maakt. U heeft hiervoor een analyserapport nodig van de bemonstering van uw landbouwgrond. Een geaccrediteerd (erkend) laboratorium moet dit uitvoeren en opstellen. Grondmonsters mogen op 1 maart 2024 niet ouder zijn dan 4 jaar en 1 maand. Er moet per 5 hectare één analyse zijn. U bewaart de rapporten op uw bedrijf.

Het maakt niet uit hoe u uw bemestingsplan vormgeeft. En u hoeft het bemestingsplan niet naar ons te versturen. U bewaart het in uw administratie.

Wanneer en hoe aanvragen

U kunt voor 2024 geen derogatievergunning meer aanvragen. Heeft u een vergunning aangevraagd? Op Mijn RVO kunt u uw aanvraag bekijken en beheren. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Kosten voor derogatie

U betaalt leges en monitoringskosten voor uw derogatievergunning.

Leges

Voor het aanvragen van uw vergunning betaalt u € 50 leges. U kunt deze op 2 manieren betalen:

  • iDEAL
    U betaalt direct online.
  • factuur (rekening)
    U maakt het bedrag zelf over. U ontvangt de factuur in Mijn dossier, niet met de post.

Na een mislukte iDEAL-betaling kunt u niet opnieuw een iDEAL-sessie starten. Als uw eerste iDEAL-sessie mislukt, sturen wij u automatisch een betaalverzoek (factuur). U vindt dit in Mijn dossier op Mijn RVO. Daarmee kunt u het bedrag zelf naar ons overmaken.

Als uw betaling verwerkt is, komt uw vergunning in Mijn dossier. Bij een betaalverzoek duurt dit enkele weken.

Monitoringskosten

In de loop van het jaar betaalt u de kosten voor het monitoren van de milieueffecten. Het bedrag hangt af van uw aantal hectare landbouwgrond. Meer over de hoogte van de monitoringskosten leest u bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina. Wij schrijven het bedrag automatisch af van uw rekening. U machtigt ons hiervoor bij de aanvraag van uw derogatievergunning. Voor wij het bedrag afschrijven, ontvangt u eerst een brief.

Trekt u uw derogatievergunning na het ontvangen weer in? Als u dit na 15 mei 2024 doet, betaalt u de monitoringskosten.

Na uw aanvraag

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Dit is alleen een bevestiging dat uw formulier is verstuurd. U ontvangt uw derogatievergunning na het betalen van de leges.

Controle en handhaving

De NVWA en wij controleren of u zich aan de voorwaarden voor derogatie houdt. Als wij een overtreding van de voorwaarden zien, dan kunnen wij uw derogatievergunning intrekken. Het jaar daarna kunt u dan ook geen vergunning krijgen. U krijgt een boete van ons als u in dat jaar te veel mest gebruikt. Lees meer over de hoogte van de boete op onze pagina’s over de gebruiksnormen.

Zorg ervoor dat u goed weet hoeveel mest u op uw bedrijf gebruikt in een kalenderjaar. Zo weet u of u binnen uw gebruiksruimte blijft. U past uw bemestingsplan aan op uw gebruiksruimte. 
 

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over derogatie verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?