Dikke fractie periodiek bemonsteren

Laatst gecontroleerd op:
30 januari 2024
Gepubliceerd op:
2 juni 2020

Levert u een constante stroom dierlijke mest met mestcode 13, 43 of een mengsel daarvan? En is de kwaliteit van deze mest altijd hetzelfde? Dan mag u de bemonstering hiervan misschien periodiek laten doen, in plaats van per vracht. Aanmelden kan het hele jaar door.

Voorwaarden voor deze regeling

  • U levert dierlijke mest van een constante kwaliteit. Dit betekent dat het fosfaatgehalte in de monsters van 8 opeenvolgende vrachten niet meer dan 15% verschilt van het gemiddelde.
  • U heeft een overeenkomst met Kiwa VERIN.
  • U heeft een Fertigarant-certificaat van Kiwa VERIN.

Houdt u zich aan alle voorwaarden? Dan krijgt u een vrijstelling voor vrachtbemonstering. Deze vrijstelling is geldig tot en met 31 december 2024. Houdt u zich in de tussentijd niet aan de voorwaarden? Dan kunnen wij de vrijstelling schorsen of intrekken.

Kwaliteit mest altijd hetzelfde

Als u periodiek wilt bemonsteren moet de mest een constante kwaliteit hebben. Dit betekent dat de hoeveelheid fosfaat in de monsters niet meer dan 15% verschilt van het gemiddelde. Dit gemiddelde wordt berekend over de laatste 8 mestmonsters. Na elk nieuw monster valt de oudste af.

Een monsternemende organisatie komt zonder aankondiging bij u langs en neemt monsters. Wij werken hierin samen met Kiwa VERIN. Zij bepalen wanneer uw mest bemonsterd wordt en berekent het gemiddelde.

Eerst een certificaat nodig

Voordat u zich bij ons aanmeldt, tekent u een overeenkomst voor periodieke bemonstering met Kiwa VERIN. Ook vraagt u een Fertigarant-certificaat bij hen aan.

Wanneer en hoe aanmelden

Als u het certificaat en de overeenkomst van Kiwa VERIN heeft, meldt u zich bij ons aan. U kunt zich het hele jaar door aanmelden op mijn.rvo.nl. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Na uw aanmelding

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Deze kunt u zelf bewaren, maar staat ook in Mijn dossier onder Documenten.

Als wij uw aanvraag goedkeuren krijgt u een vrijstelling voor vrachtbemonstering. U geeft dit dan eerst door aan Kiwa VERIN. Daarna mag u beginnen met periodiek bemonsteren.

Afmelden

Wilt u uw vrachten niet langer periodiek bemonsteren? Dan kunt u zelf uw aanvraag intrekken. Dit doet u met het formulier waar u zich ook mee heeft aangemeld op Mijn RVO.

Lijst met vrijgestelde bedrijven

Bedrijven die periodiek laten bemonsteren leveren mest waarvan het fosfaatgehalte steeds hetzelfde is. Heeft u mest nodig? Dan weet u bij hen altijd vooraf wat de kwaliteit is van de mest. Dit is handig voor de leverancier en voor u. De lijst met gecertificeerde bedrijven vindt u op Fertigarant.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over dikke fractie bemonsteren verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?