rVDM voor maatwerk vervoer 

Gepubliceerd op:
21 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 augustus 2022

Als u dierlijke mest vervoert, verstuurt u vanaf 1 januari 2023 een rVDM. Voor het meeste vervoer zijn er standaard regels. Maar er zijn situaties waarbij speciale regels gelden. Bijvoorbeeld bij boer-boer-vervoer. Het rVDM invullen werkt dan ook anders.

Wat is maatwerk vervoer?

Voor sommige mestsoorten of situaties zijn speciale regels. Een geregistreerde intermediair en GR/GPS-apparatuur zijn dan niet altijd verplicht. Ook wegen, bemonsteren en analyseren hoeft niet altijd. Dit vervoer valt onder maatwerk vervoer. We hebben de verschillende soorten maatwerk vervoer in groepen verdeeld. Binnen zo'n maatwerkgroep werkt het rVDM hetzelfde. Elke groep heeft daarvoor een eigen pagina. Die vindt u hieronder.

Bij het vervoer waar geen speciale maatwerkgroep voor is, horen de standaard regels. Dit vervoer noemen we het standaard vervoer.

Welke groepen zijn er?

Het maatwerk vervoer is verdeeld in deze groepen:

  • leverancier vervoert zonder GR/GPS
  • paarden/ponymest naar substraatbereider
  • afvoer van champost
  • kalvergier naar Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG)

Hieronder leest u welke soorten vervoer in deze groepen zitten. Er zijn voorwaarden om de speciale regels van het maatwerk vervoer te mogen gebruiken. U ziet deze voorwaarden als u op een soort vervoer klikt. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan volgt u de regels van het standaard vervoer.

Leverancier vervoert zonder GR/GPS

Het vervoer in deze groep hoeft niet gedaan te worden door een geregistreerde intermediair. En het mag ook zonder GR/GPS. Wel zijn er voorwaarden waar u aan moet voldoen. Die ziet u hieronder. Hoe het rVDM werkt voor deze groep leest u op rVDM maatwerk: leverancier vervoert zonder GR-GPS.

Paarden/ponymest naar substraatbereider

Een geregistreerde intermediair moet het vervoer uit deze groep doen. GR/GPS is niet nodig en u verstuurt geen laadmelding. Wegen, bemonsteren en analyseren hoeft ook niet. Wel zijn er voorwaarden waar u aan moet voldoen. Die ziet u hieronder.

Afvoer van champost

Een geregistreerde intermediair moet het vervoer uit deze groep doen en het voertuig heeft GR/GPS. De mest wegen, bemonsteren en analyseren hoeft niet. Wel zijn er voorwaarden waar u aan moet voldoen. Die ziet u hieronder.

Kalvergier naar Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG)

In deze groep valt alleen het vervoer van kalvergier naar SMG. U hoeft voor dit vervoer nooit een laadmelding te versturen.  Vervoeren mag met een voertuig zonder GR-apparatuur. De leverancier is dan de vervoerder. U kunt kalvergier ook vervoeren door een pijpleiding van de kalvergierbewerkingsinstallatie (KGBI). Dan is SMG de vervoerder.

SMG regelt dat:

  • automatische bemonsterings- en verpakkingsapparatuur van de KGBI de mest bemonstert;
  • een laboratorium de mest analyseert;
  • de vracht gewogen wordt met een weeginstallatie van de KGBI. Is SMG niet de vervoerder? Dan zorgen ze dat de vervoerder het gewicht weet, zodat die de weegmelding kan versturen.

Het rVDM voor deze groep

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan mag u gebruikmaken van het rVDM voor deze maatwerkgroep. Hoe het rVDM voor deze groep werkt leest u binnenkort op onze website.

Vragen over rVDM?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?