rVDM voor maatwerk vervoer 

Laatst gecontroleerd op:
28 maart 2024
Gepubliceerd op:
21 maart 2022

Als u dierlijke mest vervoert, gebruikt u een realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Voor het meeste vervoer zijn er standaard regels. Maar er zijn situaties waarbij speciale regels gelden. Bijvoorbeeld bij boer-boer-vervoer. Het rVDM invullen werkt dan ook anders.

Wat is maatwerk vervoer?

Voor sommige mestsoorten of situaties zijn speciale regels. Een geregistreerde intermediair en GR-apparatuur zijn dan niet altijd verplicht. Ook wegen, bemonsteren en analyseren hoeft niet altijd. Dit vervoer valt onder maatwerk vervoer. We hebben de verschillende soorten maatwerk vervoer in groepen verdeeld. Binnen zo'n maatwerkgroep werkt het rVDM hetzelfde. Elke groep heeft daarvoor een eigen pagina. Die vindt u hieronder.

Bij het vervoer waar geen speciale maatwerkgroep voor is, horen de standaard regels. Dit vervoer noemen we het standaard vervoer.

Welke groepen zijn er?

Het maatwerk vervoer is verdeeld in deze groepen:

  • maatwerk vervoer met GR-apparatuur
  • maatwerk vervoer zonder GR-apparatuur
  • paarden/ponymest naar substraatbereider
  • afvoer van champost
  • kalvergier naar Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG)

Hieronder leest u welke soorten vervoer in deze groepen zitten. Er zijn voorwaarden om de speciale regels van het maatwerk vervoer te mogen gebruiken. U ziet deze voorwaarden als u op een soort vervoer klikt. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan volgt u de regels van het standaard vervoer.

U kunt geen maatwerk vervoer gebruiken voor filtraat na mestscheiding (mestcode 11 en 41) en koek na mestscheiding (mestcode 13 en 43). En voor alle mengsels met deze mestsoorten. Deze mest moet u altijd wegen, bemonsteren en (laten) analyseren. Een intermediair vervoert de mest en gebruikt GR-apparatuur.

Maatwerk vervoer met en zonder GR-apparatuur

Twee maatwerkgroepen lijken veel op elkaar: maatwerk vervoer met GR-apparatuur en maatwerk vervoer zonder GR-apparatuur. Deze groepen hebben dezelfde voorwaarden. Toch gaat het vervoer net verschillend. Onder welke maatwerkgroep uw vervoer valt, hangt er vanaf of u rijdt met GR-apparatuur. Alleen geregistreerde intermediairs hebben zulke apparatuur.

Maatwerk vervoer met GR-apparatuur

Bent u een geregistreerde intermediair? En rijdt u met een vervoermiddel met GR-apparatuur? Dan moet u die apparatuur altijd gebruiken. Als u voldoet aan de voorwaarden, hoeft u de mest niet te wegen of laten analyseren. Het vervoer valt dan onder maatwerk vervoer met GR-apparatuur.

Maatwerk vervoer met GR-apparatuur stap voor stap uitgelegd

Maatwerk vervoer zonder GR-apparatuur

Rijdt u met een vervoermiddel zonder GR-apparatuur? Als u voldoet aan de voorwaarden, hoeft u de mest niet te wegen of laten analyseren. Ook hoeft u geen laadmelding te doen. Het vervoer valt dan onder maatwerk vervoer zonder GR-apparatuur.

Maatwerk vervoer zonder GR-apparatuur stap voor stap uitgelegd

Voorwaarden

Bij beide maatwerkgroepen horen dezelfde soorten vervoer. Hieronder vindt u voor elk soort vervoer de voorwaarden.

Paarden/ponymest naar substraatbereider

Een geregistreerde intermediair moet het vervoer uit deze groep doen. GR-apparatuur is niet nodig en u verstuurt geen laadmelding. Wegen, bemonsteren en analyseren hoeft ook niet. Wel zijn er voorwaarden waar u aan moet voldoen. Die ziet u hieronder.

Video: vervoeren met rVDM voor paarden/ponymest naar substraatbereider

Afvoer van champost

Een geregistreerde intermediair moet het vervoer uit deze groep doen en het voertuig heeft GR-apparatuur. De mest wegen, bemonsteren en analyseren hoeft niet. Wel zijn er voorwaarden waar u aan moet voldoen. Die ziet u hieronder. 

De afvoer van champost naar particulieren en intermediairs valt niet onder dit maatwerk. Afvoer van champost naar intermediairs is altijd standaard vervoer. Bij afvoer naar particulieren kiest u voor standaard vervoer, of voor maatwerk vervoer zonder GR-apparatuur als u voldoet aan de voorwaarden voor Afvoer naar een particulier.

Video: vervoeren met rVDM voor afvoer van champost

Kalvergier naar Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG)

In deze groep valt alleen het vervoer van kalvergier naar SMG. De vervoerder doet de vooraanmelding en kiest voor Maatwerk kalvergier naar SMG. U hoeft voor dit vervoer nooit een laadmelding te versturen. Vervoeren mag met een voertuig zonder GR-apparatuur. De leverancier is dan de vervoerder. Vervoert een geregistreerd intermediair? Dan is die de vervoerder. U kunt kalvergier ook vervoeren door een pijpleiding van de kalvergierbewerkingsinstallatie (KGBI). Dan is SMG de vervoerder. Na het lossen bij SMG doet de vervoerder de losmelding en de weegmelding.

SMG regelt dat:

  • automatische bemonsterings- en verpakkingsapparatuur van de KGBI de mest bemonstert;
  • een laboratorium de mest analyseert;
  • de vracht gewogen wordt met een weeginstallatie van de KGBI. Is SMG niet de vervoerder? Dan zorgen ze dat de vervoerder het gewicht weet, zodat die de weegmelding kan versturen.

Aan de slag met rVDM

Op Wat heeft u nodig voor het rVDM? ziet u welke gegevens en accounts u nodig heeft om rVDM te gebruiken. Heeft u alles? Dan kunt u direct inloggen op e-Cert.nl en aan de slag. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?