Rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928 aanvragen

Gepubliceerd op:
3 augustus 2020
Laatst gecontroleerd op:
7 januari 2021

Wilt u als eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed gebruikmaken van fiscale voordelen? Dan kunt u uw landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Die NSW-rangschikking kunt u het hele jaar door bij ons aanvragen.

U kunt de NSW-rangschikking zelf aanvragen of iemand machtigen om dat te doen. Heeft uw landgoed meerdere eigenaren, dan kunt u alles door één (rechts)persoon laten regelen.

NSW-rangschikking aanvragen

U vraagt de NSW-rangschikking aan op mijn.rvo.nl. Daarvoor neemt u de volgende stappen:

Stap 1: Kijk of u aan alle voorwaarden voldoet

U vindt de voorwaarden op de pagina Natuurschoonwet. Voldoet u nog niet aan alle voorwaarden, maar denkt u dat in de toekomst wel te gaan doen? Dan kunt u de NSW-rangschikking toch al aanvragen en stuurt u met uw aanvraag een Plan voor beplanting mee. Deze bijlage vindt u op mijn.rvo.nl (zie stap 3).

Stap 2: Vraag inlogmiddelen aan

Om de NSW-rangschikking aan te vragen, moet u inloggen op mijn.rvo.nl. Daarvoor heeft u het volgende nodig:

  • Als ondernemer logt u in met eHerkenning niveau 2+ of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd.
  • Als particulier logt u in met DigiD met een sms-code of via de DigiD-app. Heeft u deze nog niet? Vraag dan DigiD aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd.

Stap 3: Verzamel de bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag moet u een aantal bijlagen meesturen. Deze bijlagen vindt u op mijn.rvo.nl. Download de bijlagen, vul ze in en maak er scans van.

Stap 4: Vraag de NSW-rangschikking aan

Heeft u de bijlagen compleet, ga dan naar mijn.rvo.nl en kies voor Rangschikking van uw landgoed aanvragen. Log in met uw DigiD of eHerkenning, zoek het formulier op en vul het in. Stuur het samen met de bijlagen naar ons toe.

Gebruik bij uw aanvraag de informatie uit de brochure hieronder.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om alles voor de NSW-regeling digitaal voor u te regelen. Dit kan een natuurlijke persoon zijn, zoals een adviseur, of een rechtspersoon. Een rechtspersoon is een bedrijf, onderneming, besloten vennootschap, stichting of vereniging.

U kunt alleen iemand machtigen als deze (rechts)persoon ook bij ons ingeschreven staat. Wilt u iemand machtigen of iemand vragen om u te machtigen? Lees hoe u dit doet op Iemand machtigen of gemachtigd worden.

Als er meer eigenaren zijn

Heeft uw landgoed meer eigenaren, bijvoorbeeld door onverdeeld eigendom, erfpacht of vruchtgebruik? Dan kunt u alles voor de NSW-regeling door één (rechts)persoon digitaal laten regelen. Deze persoon heeft hiervoor een machtiging nodig. Daarvoor vult u samen het formulier Melding Machtiging Natuurschoonwet 1928 (pdf) in. Dit formulier staat onderaan deze paragraaf. Elke eigenaar ondertekent dit. U stuurt dit formulier mee als u de NSW-rangschikking van uw landgoed aanvraagt.

Is de (rechts)persoon die de NSW-rangschikking digitaal voor u gaat regelen geen eigenaar van het landgoed? Neem dan de volgende stappen:

  1. Een van de eigenaren laat zich registreren bij ons. Hiervoor logt hij op mijn.rvo.nl in met zijn DigiD (particulieren) of eHerkenning niveau 2+ of hoger (bedrijven en organisaties). Meer informatie vindt u op Uw agrarische registratie bij ons.
  2. De eigenaar die bij ons geregistreerd staat, regelt de machtiging digitaal. Dit doet hij voor de (rechts)persoon die de NSW digitaal gaat regelen. Deze (rechts)persoon moet bij ons ingeschreven staan. Hoe u dit doet leest u op Iemand machtigen of gemachtigd worden.
  3. De andere eigenaren van het landgoed moeten ook iemand machtigen. Dit is de (rechts)persoon die de aanvraag gaat doen of de eigenaar die bij ons staat geregistreerd. Alle eigenaren vullen hiervoor het formulier Melding Machtiging Natuurschoonwet 1928 (pdf) in. Elke eigenaar ondertekent dit formulier, ook de gevolmachtigde. De (rechts)persoon die de NSW-rangschikking van uw landgoed digitaal regelt, stuurt dit formulier mee met zijn aanvraag.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag ontvangt u een NSW-beschikking. Hierin staat of wij uw aanvraag wel, niet of gedeeltelijk goedkeuren. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt uw landgoed met deze beschikking gerangschikt onder de NSW. Verandert er daarna iets aan uw landgoed wat mogelijk gevolgen heeft voor deze NSW-rangschikking? Geef deze wijziging dan aan ons door. Hoe u dat doet, leest u op de pagina Wijzigingen voor een NSW-rangschikking doorgeven.

Vragen over de Natuurschoonwet?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?