Ondernemersloket Economische Veiligheid (OLEV)

Laatst gecontroleerd op:
27 juni 2024
Gepubliceerd op:
10 juni 2024

Tegenwoordig krijgt u als ondernemer vaker te maken met criminaliteit. Denk aan cybercriminaliteit, waarbij cyberspionnen uw data kunnen stelen via uw bluetoothverbinding. Of diefstal van documenten met bedrijfsgegevens die u bijvoorbeeld in een hotelkluis heeft opgeborgen. U heeft als ondernemer te maken met interessante, maar vaak ook vertrouwelijke informatie. Van uw eigen bedrijfsvoering, maar ook van uw klanten.

Het Ondernemersloket Economische Veiligheid (OLEV) helpt u bij een inschatting van de risico's en zonodig het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen. Dit om internationale kansen te benutten waarbij u ook rekening houdt met mogelijke risico's. Zo kunt u veilig en weerbaar internationaal ondernemen.

Risico's herkennen

Om beter te kunnen omgaan met mogelijke veiligheidheidsrisico's bij een fusie, overname of investering, geldt sinds 1 juni 2023 de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo). 

vrond-export

Produceert uw bedrijf strategische goederen? Dan kunnen die goederen worden ingezet voor ongewenste doelen. Ook sanctiegoederen, die u niet naar een specifiek land mag in- of uitvoeren, vormen een risico.

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met spionage.  Spionage is een ernstige bedreiging voor uw onderneming, en breder: voor de Nederlandse economische veiligheid en welvaart.

Doet u internationaal zaken of bent u dit van plan? Om uw intellectueel eigendom en bedrijfsgeheimen te beschermen, kunt u een aantal maatregelen nemen.

Vrouw toetst iets in op rekenmachine

Aan inkopen en aanbestedingen van buitenlandse producten zitten mogelijk veiligheidsrisico's. Dit hangt onder andere af van het type product dat wordt geleverd en het bedrijf dat de opdracht wordt gegund.

Dienstreis in de trein

Als u op reis gaat naar het buitenland of voor langere tijd in het buitenland verblijft, kunt u een doelwit zijn voor buitenlandse inlichtingendiensten die interesse hebben in uw kennis of technologie.

Een vestiging in het buitenland kan u veel inzicht geven in de lokale markt, maar kan ook veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

Nieuwe werknemers zouden bedrijfsinformatie kunnen stelen en doorspelen aan andere landen. Daarom is het raadzaam om bij het aannemen van nieuw personeel een veiligheidscheck of integriteitscheck te doen.

In een steeds meer digitale wereld komt cyberdreiging vaker voor. Uzelf 100% beschermen tegen cyberdreiging kan niet, maar u kunt wel maatregelen nemen om het risico erop zoveel mogelijk te verkleinen.

Buitenlandse subsidies verstoren mogelijk het vestigingsklimaat binnen de EU. Daarom is er een EU-verordening om dit tegen gaan. Zo moet een bedrijf buiten de EU zich aan onze regels houden.

Vragen over economische veiligheid?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?