Zo maakt Nederland het verschil met innovaties

Gepubliceerd op:
15 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
12 april 2024

Van kunsthart tot WIFI, van telescoop tot kettingkast: Nederland scoort met innovatie. De weg van idee naar concreet en succesvol product kan lastig zijn. Wij helpen start-ups, mkb’ers en kennisinstellingen in hun zoektocht naar financiering, zakenpartners en kennis. Zo kunt u blijven innoveren en blijft Nederland voorop lopen als innovatieland. Bekijk de resultaten van opdrachten die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitvoert.

Aantal octrooiaanvragen gestegen in 2023

Nederlandse bedrijven en uitvinders dienden in 2023 7.033 Europese octrooiaanvragen in. Dit is een stijging van 3,5% ten opzichte van het jaar ervoor. Daarmee staat Nederland op de 8e plek in de wereldwijde EOB-ranglijst. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Europees Octrooibureau (EOB)

Europa

Elektrode als redmiddel tegen migraine en clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn en migraine kunnen een enorme impact hebben op iemands leven. Soms is het zó pijnlijk, dat patiënten niet verder willen leven. Salvia BioElectronics ontwikkelde een smalle, flexibele elektrode die artsen onder de huid van het voorhoofd kunnen plaatsen. Deze elektrode reduceert het aantal aanvallen en kan patiënten hun leven teruggeven. Salvia maakte bij de ontwikkeling van deze innovatie gebruik van verschillende subsidies en regelingen, zoals Vroegefasefinanciering, Innovatiekrediet en Eurostars. COO Daniel Schobben vertelt hoe de Europese subsidie EIC Accelerator de ontwikkeling versnelde.

"De adviseurs van team IRIS van RVO helpen je graag bij het aanvragen van Europese subsidies, zoals de EIC Accelerator. Dankzij deze subsidieregeling uit het Europese programma Horizon Europe kunnen we toch door. Zo’n aanvraag is echt topsport. Zonder de hulp van team IRIS van RVO was het niet gelukt."

Daniel Schobben
Chief Operating Officer bij Salvia BioElectronics
Daniel Schobben, oprichter Salvia BioElectronics

Hulp bij internationale handel en innovatie

Importeer je als bedrijf producten uit een land buiten de EU? Dan is de kans groot dat je aanloopt tegen ingewikkelde EU richtlijnen en/of verordeningen, CE-markeringen en administratieve verplichtingen. Dat merkte ook inkoper Maria Moerland van YourSurprise. Zij kreeg hulp van Enterprise Europe Network (EEN) en vertelt hoe ze veilig kan invoeren van buiten de EU. 

EEN is een netwerk dat door de Europese Commissie is opgezet om mkb'ers te ondersteunen bij internationale handel en innovatie. RVO is een van de partners binnen dit netwerk. EEN hielp YourSurprise bij vragen over CE-markering en andere wettelijke productvoorschriften bij de invoer en verkoop van knuffels, maar gaf ook advies over andere consumentenproducten. 

Op weg naar circulaire oeverbescherming

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Het is daarom belangrijk dat we sterke oevers hebben. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze oevers ook milieuvriendelijk zijn? In de SBIR-oproep Biobased en circulaire overbescherming werden ondernemers uitgedaagd om verticale oeverbescherming te ontwikkelen, bij voorkeur gemaakt van 100% biobased en 100% circulaire materialen. 

De subsidie is voor de demonstratie van installaties die afval vergassen.

Van afval naar grondstof

Wat kunnen we in Nederland met alle reststromen, zoals organisch afval? Omzetten in een grondstof! Vanaf 15 februari 2024 kunnen ondernemers DEI+-subsidie aanvragen voor een demonstratieproject voor de vergassing van reststromen. Een productie-installatie zet het organische materiaal dan om in gas. Daarmee is dit duurzame en innovatieve proces een alternatief voor fossiele grondstoffen. 

Innovatief wonen, revolutionair indoor fietsen

Dat de innovaties heel divers zijn, laten onderstaande 2 video's mooi zien. Zo bouwen de sociale ondernemers Bert Pathuis en Marja Takens op hun erf een aantal innovatieve, levensloopbestendige woningen met hulp van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ). En verbetert het bedrijf TrueKinetix het binnenfietsen radicaal. Dankzij Vroegefasefinanciering (VFF) kon TrueKinetix in 2017 zijn businesscase aanscherpen, het 1e tafelmodel van de uitvinding bestellen én de 1e medewerkster aannemen. Dankzij het Innovatiekrediet konden zij de 1e echte fiets maken. Onlangs won het bedrijf de prestigieuze CES-Award. 

Meer resultaten

Bekijk meer opvallende activiteiten en resultaten in de uitvoering van opdrachten van onze opdrachtgevers.

In opdracht van:
  • Europese Unie (gefinancierd door)
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?