Voorkeursrecht en taxatie pacht

Laatst gecontroleerd op:
18 mei 2022
Gepubliceerd op:
25 september 2020

Bent u verpachter? En wilt u grond of gebouwen of een gedeelte ervan verkopen? Door het voorkeursrecht krijgt de pachter als eerste de kans om te kopen. Als u het niet eens bent over de prijs, kunt u de grondkamer om een taxatie vragen.

Het voorkeursrecht geldt alleen bij reguliere pacht. Wilt u grond of gebouwen of een gedeelte ervan verkopen of in erfpacht geven? U biedt het verpachte eerst aan de pachter aan. Het voorkeursrecht geldt ook als u recht van opstal of vruchtgebruik wilt overdragen.

Voorstel aan de pachter

U laat met een voorstel aan de pachter weten dat u het verpachte wilt verkopen. Dat gaat in deze stappen:

 1.  U stuurt de pachter een aangetekende brief met daarin de vraagprijs.
 2. De pachter moet binnen één maand reageren op het voorstel met een aangetekende brief.
 3. Wil de pachter kopen? Maar bent u het niet eens over de prijs? U kunt de grondkamer vragen om de waarde van het verpachte te taxeren.
 4. Wil de pachter niet kopen? Dan mag u het verpachte verkopen aan iemand anders. Dit kan tot één jaar na het einde van de maand waarin de pachter reageert op het voorstel. De verkoopprijs mag niet lager zijn dan de prijs in het voorstel aan de pachter.

Verzoek taxatie verkoopwaarde in verpachte staat

Heeft u een prijs aan de pachter voorgesteld, maar vindt de pachter de prijs te hoog? U kunt de grondkamer de waarde laten taxeren. Dit heet een Verzoek taxatie verkoopwaarde in verpachte staat.

U stuurt een schriftelijk verzoek naar de grondkamer met de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter
 • kadastrale gegevens en oppervlakte
 • pachtprijs per jaar of hectare
 • kadastrale kaart
 • kopieën voorstel verpachter en reactie pachter
 • kopie pachtovereenkomst
 • handtekening verpachter
 • relatienummer Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), burgerservicenummer (BSN) of KVK-nummer van de verpachter

Na de taxatie

U ontvangt een beslissing met de taxatie van de verkoopwaarde van het verpachte. Wilt u grond of gebouwen verkopen voor de getaxeerde waarde of een lagere prijs? Stuur daarvoor een nieuw voorstel in een aangetekende brief aan de pachter.

Verzoek passering voorkeursrecht

Het voorkeursrecht geldt niet als u:  

 • een goede reden heeft om niet aan de pachter te verkopen;
 • grond en gebouwen verkoopt aan iemand die het niet voor de landbouw gaat gebruiken.

Het passeren van de pachter moet de grondkamer altijd beoordelen. Stuur een schriftelijk verzoek met uitleg waarom verkoop aan de pachter niet kan. Dit heet een Verzoek passering voorkeursrecht.

U stuurt uw verzoek naar de grondkamer met de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter
 • kadastrale gegevens en oppervlakte
 • de reden(en) om niet aan de pachter te verkopen
 • kopie pachtovereenkomst
 • handtekening verpachter
 • relatienummer RVO, BSN of KVK-nummer van de verpachter

U ontvangt een beslissing van de grondkamer of u de pachter als koper mag passeren.

Adres schriftelijk verzoek grondkamer

Stuur uw verzoek naar:

Postadres
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T.a.v. grondkamers
Postbus 40111
8004 DC Zwolle

E-mail
Of stuur een e-mail naar grondkamer@rvo.nl. Verstuur per e-mail maar één verzoek. Stuur bijlagen mee als pdf-bestand.

Meer weten?

Wilt u meer weten over pachten en verpachten en pachtovereenkomsten? Lees meer op Afspraken in een pachtovereenkomst en op Begrippen pachten en verpachten.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?