Wet natuurbescherming bij buitenwerkzaamheden

Gepubliceerd op:
8 januari 2015
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2022

U kunt met de Wet natuurbescherming te maken krijgen als u een nieuw project begint. Bijvoorbeeld als u een terrein of (water)weg aanlegt. Maar ook als u gaat (ver)bouwen of een bestaande situatie ingrijpend verandert.

U heeft dan misschien een ontheffing nodig. Volgens de Wet natuurbescherming mag u geen vogels en andere beschermde dieren of planten beschadigen. In de wet staat niet welke precieze werkzaamheden u wel en niet mag uitvoeren. De provincies zijn voor het grootste deel verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

Vrijstelling of ontheffing

Bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van bijvoorbeeld vaarwegen, oevers, (spoor)wegen en bermen? Of voert u werkzaamheden uit voor natuurbeheer? Zijn er beschermde planten en dieren aanwezig? Overtreedt u tijdens de beheer- en onderhoudswerkzaamheden verbodsbepalingen? Dan kunt u alleen werken met een vrijstelling of een ontheffing.

Als u aan de voorwaarden Wet natuurbescherming bij buitenwerkzaamheden voldoet, kunt u een vrijstelling of ontheffing aanvragen.

Aanvragen bij provincie of RVO

In de meeste gevallen vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.

Alleen in een paar gevallen vraagt u een ontheffing bij ons aan via mijn.rvo.nl. Dit zijn ontheffingsaanvragen waarbij de regie op nationaal niveau verloopt, zoals werkzaamheden voor energie- en gastransportnetwerk en kustbescherming. Op Wet natuurbescherming leest u wanneer u bij ons een ontheffing aanvraagt.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken bericht.

Kosten ontheffing

De administratiekosten voor een ontheffing verschillen. Ze hangen af van hoe lang de ontheffing geldig is. De kosten zijn:

  • € 600 voor een ontheffing met een looptijd van maximaal één jaar;
  • € 1.600 voor een ontheffing met een looptijd van één tot 3 jaar;
  • € 3.000 voor een ontheffing met een looptijd van 3 jaar of meer.

U kunt deze kosten op 2 manieren betalen:

  • iDEAL. U betaalt direct online nadat u het digitale aanvraagformulier heeft gestuurd.
  • Factuur via de post. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u een brief met de rekening.

Betaalt u via iDEAL? Dan kunnen wij uw aanvraag sneller beoordelen. U krijgt dan van ons een betaalbevestiging voor uw administratie.

Uw aanvraag aanvullen

Wilt u uw aanvraag aanvullen? Of heeft u een brief van ons gekregen omdat uw ontheffingsaanvraag niet compleet is? Dan volgt u de stappen hieronder:

Stap 1: U klikt hieronder op de knop Uw aanvraag aanvullen. Er opent een nieuwe pagina.
Stap 2: Bent u nog niet ingelogd? Log dan eerst in via Inloggen op mijn.rvo.nl.
Stap 3: Daarna klikt u op de knop Digitaal post versturen. U gaat automatisch naar het formulier.
Stap 4: Daar kiest u voor het onderwerp WNB Buitenwerkzaamheden.
Stap 5: Daarna volgt u de stappen in het formulier.

Heeft u uw aanvraag aangevuld en is deze nu compleet? U krijgt binnen 13 weken een beslissing van ons.

Ontheffing wijzigen

Heeft u een ontheffing gekregen voor een project? Er kan natuurlijk iets veranderen. Bijvoorbeeld een startdatum of einddatum die verschuift. Of er komt een nieuw soort dier of plant in het gebied voor. Een wijziging geeft u door op mijn.rvo.nl. De volgende gegevens kunt u wijzigen:

  • start- en/of einddatum van het project
  • soorten
  • leeswijzer
  • bijlagen

Na uw wijziging krijgt u binnen 13 weken bericht.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Wet natuurbescherming en buitenwerkzaamheden? Lees meer op Ruimtelijke ingrepen en op Voorwaarden Wet natuurbescherming bij buitenwerkzaamheden. Wilt u meer weten over wanneer u een ontheffing nodig heeft? Dit leest u in de folder Soortenbescherming bij Ruimtelijke ingrepen. Hierin staat bijvoorbeeld wat verboden is en welke soorten beschermd worden.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?