Starten op buitenlandse markten

Gepubliceerd op:
7 augustus 2019
Laatst gecontroleerd op:
26 april 2023

U wilt de stap naar het buitenland zetten. Maar hoe pakt u dat aan? Startende exporteurs bieden we, samen met commerciële dienstverleners, specifieke ondersteuningsmogelijkheden. Om inzicht te krijgen in úw kansen in het buitenland. Om ter plekke markten te verkennen. En voor begeleiding bij een goede positionering.

Regelingen

RVO biedt overheidsfinanciering voor start-ups, persoonlijk advies, evenementen en toegang tot netwerken en evenementen die helpen (internationaal) te groeien.

Support International Business
Open voor aanvragen

Subsidie voor mkb-ers om export te stimuleren. Het gaat om subsidie voor coaching, deelname aan handelsmissies en beursinzendingen of het inhuren van een deskundige. Voor bedrijven getroffen door handelsbeperkingen met Oekraïne en Rusland geldt een aanvullende regeling.

Open voor aanvragen

Subsidie voor mkb'ers die hun product internationaal op de markt willen brengen. Voor demonstraties, haalbaarheidsstudies en voorbereiding op eigen investering.

ohmf 2023
Open voor aanvragen

Ondersteuning voor ondernemers met internationale ambities uit het midden- en kleinbedrijf, die een internationaal netwerk willen opbouwen.

Gesloten voor aanvragen

Stimuleringsregeling voor het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen om actief te worden op de veelbelovende markten in Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika.

Vragen over internationaal zakendoen?

Bent u tevreden over deze pagina?