Energieprestatievergoeding (EPV)

Gepubliceerd op:
12 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2022

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besloot de wijziging energieprestatievergoeding (EPV) terug te draaien. Dit meldde zij in een Kamerbrief op 28 juni 2021.

Er komt per 1 juli 2021 een overgangsregime. Dit geldt totdat de herziening van het Besluit energieprestatievergoeding huur en de Regeling energieprestatievergoeding huur gepubliceerd zijn. Dit is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022.

Waarom wijziging EPV terugdraaien?

Het ministerie van BZK constateerde dat woningen, die met de oude bepalingsmethode voor de warmtevraag (NEN 7120) voldeden aan de eisen voor het vragen van een energieprestatievergoeding, niet meer voldoen na wijziging van die eisen per 1 januari 2021. Naar nu blijkt was deze wijziging van het Besluit energieprestatievergoeding huur verkeerd. Het doel ervan was om een beleidsneutrale overgang naar de bepalingsmethode (NTA 8800) te waarborgen. Dat bleek, in combinatie met de aangepaste grenswaarden voor de netto warmtevraag voor ruimteverwarming, niet zo uit te pakken.

Ook blijkt dat verschillende verhuurders hierdoor in de problemen kwamen en dat dit de oplevering van hoogwaardig verduurzaamde en comfortabele woningen voor huurders vertraagt. De verhuurders (voornamelijk woningcorporaties) missen inkomsten door die verkeerde wettelijke aanpassing, omdat zij niet meer voor dezelfde energiebesparende én energieleverende maatregelen, dezelfde energieprestatievergoeding (EPV) mogen vragen.

In sommige gevallen lijkt het erop dat verhuurders helemaal geen EPV meer kunnen vragen. Door een overgangsregime in te stellen lost het ministerie van BZK dit op. Er is nu zekerheid: voor het vaststellen van een EPV maken verhuurders en huurders vanaf nu weer gebruik van de oude bepalingsmethode en de oude grenswaarden. EPV-projecten kunnen worden voortgezet.

Wat houdt het overgangsregime in?

Het overgangsregime houdt in dat de wijziging van het Besluit energieprestatievergoeding huur en van de Regeling energieprestatievergoeding huur van 1 januari 2021 vanaf 1 juli 2021 wordt teruggedraaid.

Bent u verhuurder en heeft u woningen laten afmelden voor een EPV in de periode  van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021? En heeft u gebruik gemaakt van de NTA 8800 en de gewijzigde grenswaarden? Dan hoeft u niets te doen. Deze woningen voldeden aan de eisen die de EPV wet- en regelgeving stelde in het 1e half jaar van 2021.

Wat betekent dit concreet?

  • Verhuurders voor nieuwbouw- en renovatieprojecten waarbij vóór 1 januari 2021 met de NEN 7120 was gerekend en die dit jaar of begin 2022 hun projecten opleveren: zij hanteren weer de NEN 7120-bepalingsmethode en de oude grenswaarden van het Besluit EPV om EPV-projecten af te melden bij ons.
  • Verhuurders die ná 01 januari 2021 hebben gerekend met de NTA 8800, maar vóór inwerkingtreding van de herziening van het Besluit energieprestatievergoeding huur hun woningen al opleveren: zij hanteren voor het aanvragen van de EPV ook de NEN 7120 bepalingsmethode én de oude grenswaarden van het Besluit EPV.
  • Verhuurders moeten vanaf 1 juli 2021 in alle gevallen voor de EPV de netto warmtevraag bepalen met de NEN 7120 en de oorspronkelijke EPV-grenswaarden. Dit naast de energieprestatiebepaling met de NTA 8800 voor de BENG en/of het energielabel.

Voor wie geldt de overgangsperiode?

De overgangsperiode geldt voor verhuurders die een nieuwe of gerenoveerde woning opleveren en daarvoor een EPV overeenkomen met huurders. Voor huurders die nu al een EPV betalen, verandert er niks.

EPV woning afmelden?

De certificaathouder moet een EPV-woning bij ons afmelden, overeenkomstig BRL 9500-05. Wij registreren de netto warmtevraag van de woning op basis van de NEN 7120.

Om een EPV af te melden dient de certificaathouder gebruik te maken van het afmeldingsformulier EPV. Dit afmeldingsformulier kan opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar epv@rvo.nl.

Blijft de software voor NEN 7120 beschikbaar?

De softwareleveranciers blijven de software voor NEN 7120-berekeningen beschikbaar stellen, ten minste tot de herziening van de EPV.

Maximale vergoeding

De voor 1 januari 2021 geldende staffels zijn per 1 juli aangepast aan de inflatie. De grenswaarden van de netto warmtevraag en de daarbij horende maximale energieprestatievergoeding per 1 juli 2021 vindt u in de Tabellen maximale energieprestatievergoeding.

Meer weten?

Vragen over de EPV?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?