Energieprestatievergoeding (EPV)

Gepubliceerd op:
12 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
2 juni 2023

Investeert u in de duurzaamheid van uw huurwoning? Verhuurders kunnen hiervoor van hun huurders een energieprestatievergoeding vragen. Hoe hoger de energieprestatie is, hoe hoger het bedrag mag zijn.

Wat is de energieprestatievergoeding precies?

De energieprestatievergoeding (EPV) is een maandelijks bedrag per m2 dat de huurder aan de verhuurder betaalt als de woning zeer duurzaam is. Zo verdienen verhuurders hun investering terug. De huurder betaalt de energieprestatievergoeding omdat ze bijna geen energie hoeven te gebruiken. De EPV staat los van de huurprijs.

Wanneer vraagt u een energieprestatievergoeding?

Uw woning moet aan bepaalde eisen voldoen. Het besluit energieprestatievergoeding huur bepaalt hoeveel vergoeding u kan vragen. De eisen waar uw woning aan moet voldoen, zijn:

•    De netto warmtevraag van de ruimte is maximaal 50 Kilowattuur per m2.
•    Is de warmtevraag lager? Als de woning onder een grenswaarde van 40, 30 of zelfs 15 Kwh/m2 blijft, mag de EPV hoger zijn.
•    De warmtevraag van de woning wordt berekend volgens de NEN 7120 rekenmethode.
•    Het maakt uit hoe de energie voor de woning wordt opgewekt. Is de woning aangesloten op een warmtenet? Is de woning van het aardgas af? Wekt de woning duurzame energie op voor gebruik van de huurder? Dan kunt u voor dezelfde warmtevraag een hogere EPV vragen.

Hoeveel energieprestatievergoeding mag u maximaal vragen?

Op 1 juli 2023 wordt het maximale bedrag van de EPV aangepast aan inflatie. De laatste wijzigingen leest u in de Tabellen maximale energieprestatievergoeding.

Aangekondigde wijzigingen

De regels rondom de EPV gaan veranderen. De volgende wijzigingen zijn aangekondigd:

•    De EPV zal aansluiten bij bestaande normen, zoals de NTA 8800.
•    De verhuurder hoeft minder verplichte metingen uit te voeren.
•    Er komt een compensatieregeling voor de huurder: verhuurders garanderen een hoeveelheid duurzame elektriciteit voor de huurder. Leveren zij deze elektriciteit niet, dan betalen ze compensatie aan de huurder.
•    De EPV wordt beter toepasbaar op meergezinswoningen.  

De aangekondigde wijzigingen in het besluit energieprestatievergoeding zijn nog niet definitief. Op dit moment gelden de regels van de overgangsperiode. We verwachten dat het besluit officieel wijzigt in het najaar van 2023. Daarna kunt u een EPV vragen volgens de voorwaarden van het nieuwe besluit.

Overgangsperiode sinds 1 juli 2021

De huidige overgangsperiode geldt sinds 1 juli 2021, totdat het nieuwe besluit ingaat. Levert u in de overgangsperiode woningen op waarvoor u EPV wil vragen aan huurders? Dan gebruikt u de NEN 7120 rekenmethode en de huidige tabellen voor grenswaarden. De software die u gebruikt om berekeningen te maken volgens NEN 7120 blijft in de overgangsperiode beschikbaar.
Zijn de woningen al opgeleverd en heeft u al een energieprestatievergoeding afgesproken met de huurder(s)? Dan verandert daar niets aan.

EPV-woningen afmelden

Wij vragen de EPV-woningen op bij de certificaathouders, als verhuurder hoeft u dit niet te doen.  

EPV voor huurders

De EPV staat los van de huurprijs en heeft ook geen gevolgen voor de huurtoeslag. Bent u het niet eens met de hoogte van de EPV die wordt gevraagd? Bespreek het in de 1e plaats met de verhuurder. Als u er niet uitkomt, neem dan contact op met Huurcommissie.nl. De overgangsperiode verandert niets aan energieprestatievergoedingen die al zijn afgesproken.

Wat is het doel van de EPV?

Met de EPV maken we de verduurzaming van huurwoningen aantrekkelijker. De verhuurder investeert extra geld zodat de woning zeer duurzaam wordt. De woning wekt energie op en is klaar voor de toekomst. Daarmee is ook de huurder beter beschermd tegen stijgende energieprijzen. Om deze investering terug te verdienen, mag de verhuurder een EPV vragen aan de huurder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?