Monitor Wind op Land

Gepubliceerd op:
11 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
24 mei 2023

De jaarlijkse monitor Wind op Land beschrijft hoeveel windenergieprojecten op land er in Nederland zijn, waar deze staan en hoeveel energie ze kunnen opwekken. Ook laat de monitor zien welke nieuwe projecten we nog verwachten. Deze monitor is een belangrijk hulpmiddel voor de stand van zaken van nationale en provinciale doelstellingen voor windenergie, zoals die uit het Energieakkoord en het Klimaatakkoord. 

Monitor Wind op Land 2022

Bekijk de samenvatting van de Monitor Wind op Land 2022 in onderstaande infographic. Of download de hele monitor hieronder.

Monitor Wind op Land 2022

Doelstelling Energieakkoord gehaald

De Monitor Wind op Land 2022 laat zien dat de doelstelling van 6.000 MW windenergie op land is gehaald. Dit is de doelstelling uit het verouderde Energieakkoord (2013). Deze is inmiddels vervangen door het Klimaatakkoord. De doelstelling van 6.000 MW is blijven staan. Deze moest eind 2023 gehaald zijn.  

 • Eind 2022 is er in totaal 6.045 MW aan windvermogen op land.
 • Hiervan is 759 MW in 2022 gerealiseerd.
 • Met de projecten die nu in aanbouw zijn kan het totale windvermogen eind 2023 oplopen tot 6.880 MW.

Bekijk in onderstaande infographic de groei van het windvermogen op land in de afgelopen 8 jaar.

  Ontwikkeling vermogen windenergie op land (2015-2022)

  Afspraken versnellingspakket gehaald

  De doelstelling van 6.000 MW windvermogen uit het Energieakkoord moest eigenlijk in 2020 gehaald zijn. Voor het deel dat niet gehaald is in 2020 (1.184 MW) zijn 2 extra afspraken gemaakt:

  1. Het deel van de doelstelling dat niet is gehaald, moet alsnog worden gehaald voor het einde van 2023.
  2. De 1.184 MW wordt verdubbeld en mag ‘techniekneutraal’ ingevuld worden. Dit betekent dat dit deel dus ook met bijvoorbeeld zonne-energie mag worden opgewekt.

  Dit noemen we ook wel het versnellingspakket. Deze projecten dragen ook bij aan de doelstelling voor 2030 (CO2-vermindering van 49%). Met de inzichten van 31 december 2022 concluderen we dat we hebben voldaan aan de extra afspraken. We hebben eind 2022 45 MW meer opgewekt dan de doelstelling was. En we hebben de verdubbelingsopgave met zonne-energie al ruim gehaald.

  Verschillen per regio

  Naast de landelijke doelstelling van 6.000 MW, hadden provincies een ‘eigen’ doelstelling. In de helft van de provincies is ook deze doelstelling gehaald.

  Naast de overzichten per provincie rapporteren we ook de hoeveelheid productie (in TWh) voor elk van de 30 regio’s in Nederland die werken aan een Regionale Energiestrategie (RES-regio). Bent u op zoek naar meer data over de RES? Ga dan naar de RES-pagina Data & Monitoring. De gerealiseerde windprojecten zijn eind 2022 al goed voor een verwachte jaarproductie van 17,9 TWh bij een gemiddeld windjaar. In de komende jaren wordt nog zo’n 4 TWh verwacht.

  Dat betekent dat op korte termijn de jaarlijkse productie van windenergie op land naar verwachting voor ruim 50% bijdraagt aan de landelijke RES-doelstelling van 35 TWh hernieuwbare energieproductie op land in 2030. Maar het windaandeel per regio verschilt sterk. In een aantal regio’s is het windaandeel erg beperkt als we het vergelijken met het aandeel zonne-energie. Dit is ongunstig voor het effectief gebruiken van de beschikbare netcapaciteit. Wind en zon leveren namelijk meestal niet tegelijk energie aan het elektriciteitsnet. Dit zorgt voor minder grote pieken en zo voorkomen we overbelasting. Lees meer over (oplossingsrichtingen voor) netcapaciteit.

  Ontwikkelingen windenergie op land

  Door de uitspraak van de Raad van State over de normen voor windturbines is in 2022 nog steeds een groot aantal windenergieprojecten vertraagd of (tijdelijk) stilgevallen. Er wordt landelijk gewerkt aan het opstellen van nieuwe normen. Tot die tijd kunnen gemeentes ook zelf aan de slag met het opstellen van normen voor windenergieprojecten. 

  Andere factoren die in 2022 een belangrijke impact hebben (gehad) zijn onder andere radarverstoring, zorgen over (laagfrequent) geluid en slagschaduw en de lange levertijden van windturbines.

  Vragen over windenergie op land?

  Neem contact met ons op

  Bent u tevreden over deze pagina?