Participatie

Gepubliceerd op:
2 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2022

Bij participatie denken we aan verschillende partijen die elkaar nodig hebben. Denk aan het betrekken van burgers bij de ontwikkeling van nieuwe windparken. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen bij omwonenden van een windpark.

Beleids- en projectfase

Er zijn 2 fases waarin participatie een rol speelt bij windenergieprojecten:

  • Beleidsfase: het inhoudelijk betrekken van de omgeving bij het proces. Een lokale overheid kan bijvoorbeeld een burgerberaad, burgerforum of burgerpanel organiseren. Maar ook een enquête, inloopavond, inloopspreekuur, persconferentie, serious game, straatgesprek of een werkatelier. Lees meer hierover op de website Energie Participatie.
  • Projectfase: in de projectfase wordt de omgeving betrokken bij het proces als het bijvoorbeeld over locatiekeuze gaat. Of over vormgeving en ontwikkeling van het project. Dit kan variëren van informeren tot meebeslissen. Ook afspraken over financiële participatie van de omgeving kunnen onderdeel zijn van procesparticipatie. Lees meer hierover in de Factsheet bevoegdheden overheden bij proces- en financiële participatie.

Financiële participatie

Het meest bekende voorbeeld van financiële participatie is mede-eigenaarschap. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een energiecoöperatie. Ook kunnen inwoners of bedrijven aandelen of obligaties kopen in een wind- of zonproject. Lees meer hierover op de website van Energie Participatie.

50% lokaal eigendom

In het Klimaatakkoord staat dat we bij duurzame energieprojecten streven naar 50% lokaal eigendom. Dit gaat verder dan alleen financieel deelnemen. Het gaat ook om zeggenschap. Daarom kiezen gemeentes steeds vaker voor mede-eigendom van inwoners, ondernemers en organisaties bij een (lokaal) energieproject. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Hier Opgewekt.

Wonen bij een windpark

Hoe is het om dicht bij een windpark te wonen? En wat speelt een rol bij de beleving van omwonenden? Wij vroegen, samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aan TNO dit te onderzoeken. TNO brengt de ervaringen van een grote groep omwonenden van 4 windparken in kaart. Voor, tijdens en na de realisatie van een windproject. In totaal deden ongeveer 2.200 mensen mee aan het onderzoek. Dit is gedaan bij de windparken: Autena (Vianen), AVRI (Geldermalsen), Spui (Piershil) en De Veenwieken (Ommen-Hardenberg).

Uit het onderzoek blijkt dat omwonenden van een windpark dit verschillend ervaren. Het onderzoek geeft bruikbare tips aan regionale en lokale bestuurders en initiatiefnemers: hoe kunnen zij bewoners beter betrekken bij de komst en bouw van een windpark? En hoe kunnen ze alle partijen beter informeren? Lees het onderzoeksrapport met samenvatting op de website van TNO.

Meer weten?

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?