Aanlanding windenergie op zee

Gepubliceerd op:
28 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
19 juli 2021

Via het hoogspanningsnet op zee wordt de elektriciteit van windparken op zee naar land gebracht.

Dergelijke kabelverbindingen naar land alleen volstaan niet meer in een toekomstig energiesysteem met meer vraag naar flexibiliteit en inpassing in het energiesysteem. De rijksoverheid onderzoekt dus nieuwe manieren om de op zee geproduceerde energie naar land te brengen en in het energiesysteem in te voegen.

Verkenning aanlanding netten op zee

Voor de Routekaart windenenergie op zee 2030 vond er in 2018 - in samenspraak met omgevingspartijen - een verkenning plaats om de meest kansrijke aanlandingslocaties en -routes te bepalen: Verkenning aanlanding netten op zee 2030 (VANOZ). Op basis hiervan zijn 4 rijkscoƶrdinatieprocedures gestart. Op de projectpagina van VANOZ vindt u alle informatie hierover.

Projectpagina van VANOZ

Verkenning aanlanding wind op zee

Binnen de nu lopende verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) kijken we hoe de energie van toekomstige projecten straks het beste aan land kan worden gebracht. Hierbij gaat het om de vorm (elektronen of waterstofmoleculen), de wijze van transport (kabel, buis of schip), de route en de vraag op land waar de energie naartoe kan worden gebracht. Op de projectpagina van VAWOZ vindt u alle informatie.

Projectpagina van VAWOZ

Vragen over windenergie op zee?

Mail naar woz@rvo.nl

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?