Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040

Laatst gecontroleerd op:
15 juli 2024
Gepubliceerd op:
24 februari 2023

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Dit vermindert de CO2-uitstoot en gaat klimaatverandering tegen. Windenergie op zee speelt hierbij een grote rol. De op de Noordzee opgewekte energie moet via stroomkabels en waterstofleidingen aan land worden gebracht en worden aangesloten op het hoogspanningsnet en waterstofnetwerk. Het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040 onderzoekt dit voor de geplande 29 GW aan windenergie op zee die we tussen 2031 en 2040 willen realiseren.

Op deze pagina vindt u informatie over de procedure van dit programma. U leest welke stappen nodig zijn voordat de bouw/aanleg van het programma kan starten.

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit programma, bezoek dan de website van de initiatiefnemer: www.windopzee.nl.

Programma-informatie

De op de Noordzee opgewekte energie moet vervolgens via stroomkabels en waterstofleidingen aan land worden gebracht en aangesloten worden op het hoogspanningsnet/waterstofnetwerk. De ruimtelijke inpassing van de routes voor kabels en leidingen raakt aan veel andere (maatschappelijke) belangen zoals natuur, visserij, landbouw en scheepvaart.

Animatie - Wat is het Programma VAWOZ?

Programmafase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het programma zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 2 - Programma VAWOZ 2031-2040

Stand van zaken

Van vrijdag 23 februari tot en met donderdag 4 april 2024 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage. In deze periode kon iedereen een reactie indienen.

De concept-NRD is het concept-onderzoeksplan van Programma VAWOZ. Hierin staan de beoogde routes en aanlandlocaties en hoe het programma deze in de volgende fase zal onderzoeken. Hoe het programma de milieueffectrapportage zal uitvoeren, is ook onderdeel van het onderzoeksplan. Programma VAWOZ beoordeelt alle reacties, neemt deze eventueel mee en stelt vervolgens een definitief onderzoeksplan op. Dit publiceren we ook op deze pagina. Aan de hand van het onderzoek volgt verdere besluitvorming.

U vindt de concept-NRD hieronder, samen met de inspraakbundel met alle ingediende reacties:

Animatie - Wat is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)?

Participatiekalender

De uitvoering van het Programma VAWOZ 2031-2040 gebeurt in nauwe afstemming met betrokkenen uit de omgeving. Denk aan burgers, natuur- en milieuorganisaties, havenbedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden. Hoe precies, beschrijft het programma in de volgende documenten:

Om alle belanghebbenden zo goed mogelijk te betrekken, organiseert het programma meerdere bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten kunnen verschillende doelen hebben, zoals informeren over de stand van zaken en input vragen voor mogelijk geschikte routes en locaties om elektriciteit aan land te brengen. 

Op onderstaande participatiekalender ziet u per regio welke participatie-activiteiten wij hebben gepland en of en hoe u kunt bijdragen. Wij onderscheiden de volgende regio’s:

Bent u nog niet betrokken bij het participatieproces van VAWOZ 2031-2040 voor uw regio? En wilt u dit wel? Neem dan contact op via: vawoz@minezk.nl.

Werksessies

In 2023 hebben wij voor elke regio twee werksessies gehouden, waarin wij samen met de belanghebbenden routes en aanlandlocaties hebben verkend en aangescherpt. U vindt de verslagen hieronder. De volgende werksessies staan gepland voor de zomer van 2024.

Webinars

Aanmelden nieuwsbrief

Eens per kwartaal versturen we een nieuwsbrief met daarin de laatste stand van zaken met betrekking tot Wind op zee. U leest daar meer over Wind op zee-ontwikkelingen, Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee, Netten op zee en PAWOZ-Eemshaven.

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

Eerdere edities van de nieuwsbrief vindt u op: windopzee.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel (070) 379 89 79
bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?