Iemand machtigen of gemachtigd worden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Iemand machtigen of gemachtigd worden

20-07-2021

Met een machtiging regelt iemand anders uw digitale zaken bij ons. Dit noemen we ook wel handelen namens. We hebben verschillende machtigingen en formulieren om deze te regelen. We leggen alle soorten graag aan u uit.

Machtiginggever en gemachtigde

Een machtiging is een afspraak tussen een machtiginggever en een gemachtigde. Als machtiginggever geeft u iemand toestemming om uw zaken bij ons te regelen. Die persoon is dan de gemachtigde. Hij kan bijvoorbeeld een aanvraag voorbereiden, subsidie aanvragen of de contactpersoon bij RVO zijn. Wij noemen een gemachtigde ook wel intermediair, tussenpersoon, adviseur of geautoriseerde.

Uw machtiging voorbereiden

U geeft een machtiging aan ons door met een formulier. Meestal kan dit digitaal. Bereid uw machtiging goed voor:

 • verzamel uw eigen gegevens, zoals uw relatie- of referentienummer bij RVO;
 • verzamel de gegevens van de gemachtigde;
 • bepaal wat de gemachtigde voor u mag doen;
 • bepaal hoe lang de machtiging geldt.

Misschien heeft de gemachtigde ook een relatie- of referentienummer van ons nodig. Dat betekent dat de gemachtigde bij ons ingeschreven moet staan voordat u hem kunt machtigen. Dit hangt af van de machtiging.

Wanneer is de machtiging actief

De meeste machtigingen regelt u met een digitaal formulier. Sommige machtigingsformulieren downloadt u online en stuurt u met de post naar ons toe. Met een digitaal formulier is uw machtiging sneller actief. Geeft de machtiginggever de machtiging digitaal door? Dan is de machtiging meteen actief. Geeft de gemachtigde een verzoek voor de machtiging digitaal aan ons door? Deze wordt pas actief als de machtigingsgever het verzoek goedkeurt. Een papieren machtiging behandelen wij binnen 5 werkdagen.

Agrarische regelingen en natuurregelingen

Wilt u iemand machtigen voor de agrarische regelingen of natuurregelingen? De gemachtigde moet bij ons ingeschreven staan. U regelt de machtiging in het formulier Mijn machtigingen. Hiervoor moet u eerst inloggen op mijn.rvo.nl. Ga daarna naar Mijn dossier en klik onder Machtigingen op Bekijken en beheren.

In het scherm Waarvoor machtigen vindt u alle mogelijkheden. Kies in ieder geval één regeling. Kiest u voor alle regelingen? Dan geeft u een volmacht af. De gemachtigde mag hiermee alle digitale handelingen voor u doen. Als wij een nieuwe machtiging toevoegen aan de lijst, valt deze ook automatisch onder uw volmacht.

Een volmacht geldt niet voor de identificatie en registratie van dieren (I&R). Machtigen voor I&R regelt u in de applicatie van I&R. Meer informatie hierover leest u verder op de pagina.

Geef uw machtiging door via machtigingen mijn.rvo.nl

Handelen als gemachtigde

Bent u door een ander gemachtigd en wilt u iets regelen? Log dan met uw eigen gegevens in op mijn.rvo.nl en klik bovenaan de pagina op Handelen namens.

Machtiging voor I&R

Moet u pluimvee, broedeieren, runderen, varkens, schapen, geiten, paardachtigen of honden registreren? Dat doet u in het I&R-systeem. Wilt u dat iemand anders uw I&R-administratie doet? Dan machtigt u een ander om voor u meldingen te doen. Deze persoon moet wel bij ons ingeschreven staan voordat u hem kunt machtigen. Wilt u voor iemand de I&R-administratie doen? Dan machtigt u uzelf om meldingen voor de ander te doen.

Uw I&R-machtiging direct regelen

Machtiging na uitschrijving agrarisch bedrijf bij KVK

Als u uw bedrijf heeft uitgeschreven bij KVK, kunt u niet meer bij ons inloggen. Heeft u toch nog toegang nodig tot de gegevens van dit bedrijf? Dan kunt u iemand, bijvoorbeeld uzelf, machtigen. Dit doet u met het formulier Melding Machtiging voor bedrijf uitgeschreven bij KVK.

De gemachtigde krijgt een relatienummer waarmee hij één jaar mag handelen namens het uitgeschreven bedrijf. Hij kan:

 • gegevens raadplegen
 • subsidies aanvragen
 • perceelsgegevens wijzigen
 • betalingsrechten overdragen
 • productierechten overdragen
 • fosfaatrechten overdragen

Na dit jaar mag de gemachtigde de gegevens van het bedrijf nog 4 jaar raadplegen. Een gemachtigde mag geen relatiegegevens aanpassen. Als u dat wilt, neem dan zelf contact met ons op. Wilt u de machtiging doorgeven? Download het formulier en stuur het ingevuld en ondertekend naar ons op.

Naar het machtigingsformulier

Machtiging na overlijden van de bedrijfsvoerder

Als u een dierbare verliest, komt er veel op u af. Naast het verdriet, moet u allerlei dingen regelen. Is de overledene een bedrijfsvoerder? Dan heeft hij vaak nog registraties bij ons waar u wat mee moet. Bij een bericht van overlijden blokkeren wij de inloggegevens van de bedrijfsvoerder. Om als erfgenaam, adviseur of derde zaken te doen namens de overledene heeft u een machtiging nodig.

Stuurt u met de machtiging een verklaring van erfrecht mee? Dan schrijven wij u in als gemachtigde. Als er (nog) geen verklaring van erfrecht is, schrijven wij u in als zaakwaarnemer. We hebben hiervoor verschillende formulieren:

 • Machtiging met verklaring van erfrecht
 • Zaakwaarneming zonder verklaring van erfrecht

Gemachtigden kunnen iets meer regelen dan zaakwaarnemers. Meer informatie hierover leest u op de pagina Overlijden van de bedrijfsvoerder. Download het juiste formulier en stuur het ingevuld en ondertekend naar ons op.

Uw machtiging direct regelen

Machtiging voor duurzame of innovatieve subsidies

Wij hebben ook subsidies voor ondernemers die duurzaam of innovatief ondernemen. Wilt u dat een gemachtigde voor uw project de subsidie aanvraagt en contactpersoon is voor RVO? Vul dan het formulier Machtiging intermediair subsidie in. In het formulier geeft u aan om welke subsidie het gaat. Wilt u voor meer subsidies een machtiging regelen? Dan geeft u dit voor iedere subsidie apart door.

Uw intermediair subsidieaanvragen machtigen

Penvoerder in een samenwerkingsverband

Soms voert een samenwerkingsverband van verschillende organisaties een subsidieproject uit. De organisaties die samenwerken noemen we deelnemers. In zo’n samenwerking hebben wij contact met één van de deelnemers. Die persoon is de penvoerder.

Elke deelnemer in de samenwerking moet deze penvoerder machtigen. Daarvoor gebruikt u het formulier Aanmelding deelnemer en machtiging penvoerder. Elke deelnemer moet apart dit formulier invullen en ondertekenen. De penvoerder stuurt de ondertekende machtiging(en) mee met de subsidieaanvraag.

Alles over uw penvoerder machtigen

Informatieplicht energiebesparing

Moet u zich houden aan de energiebesparingsplicht? En wilt u hier een persoon of bedrijf voor machtigen? Gebruik het formulier Machtiging intermediair. De gemachtigde geeft dan de rapportages door en regelt alle communicatie.

U hoeft het bewijs van uw machtiging niet op te sturen. U moet deze wel kunnen laten zien als wij daar om vragen.

Uw machtiging intermediair direct regelen

Ketenmachtiging WBSO, TVL en de Berichtenbox

Wij hebben 2 regelingen waarbij het inloggen voor de gemachtigde net iets anders werkt. Het gaat om de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Vraagt u als gemachtigde TVL aan of dient u een WBSO-aanvraag in via mijn.rvo.nl? Dan heeft u eHerkenning niveau eH3 en een ketenmachtiging van eHerkenning nodig om in te loggen.

Ook als u de Berichtenbox voor bedrijven gebruikt, logt u in met ketenmachtiging. Meer informatie leest u op de pagina Berichtenbox voor bedrijven.

Voor andere regelingen werkt ketenmachtiging niet.

Op de website van eHerkenning leest u alles over ketenmachtiging. U regelt de ketenmachtiging via uw eHerkenningsleverancier.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.