Gesloten voor aanvragen

Tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022 (CEK22)

Laatst gecontroleerd op:
27 november 2023
Gepubliceerd op:
18 oktober 2022

De tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022 (CEK22) is bedoeld om de energiekosten van kleinverbruikers te verlagen. Dit zijn huishoudens en ondernemingen met een elektriciteitsaansluiting van niet meer dan 3x80 Ampère. Zij ontvingen € 190,- in november en december 2022 van hun energieleverancier.

De regeling sloot op 31 december 23:59 uur. U kunt niet meer aanvragen. Wilt u uw bestaande aanvraag beheren? Dat doet u via onderstaande knop. 

Bent u kleinverbruiker en heeft u een vraag? Neem dan contact op met uw energieleverancier. De leveranciers onderhouden het contact met hun eigen klanten. Wij kunnen u helaas niet helpen.

Voor wie?

CEK22 is een regeling voor energieleveranciers die elektriciteit leveren aan kleinverbruikers. Zij konden hiermee de energiekosten in november 2022 en december 2022 voor hun klanten verlagen.

Voorwaarden

Als energieleverancier moest u in elk geval voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Uw onderneming staat vermeld op de met ons afgestemde lijst met leveranciers die toegang hadden tot deze regeling.
 • Alleen elektriciteitsaansluitingen die geregistreerd stonden in het centraal aansluitingenregister, kwamen voor tegemoetkoming in aanmerking (geen onbemeten punten). Ook moesten de aansluitingen in gebruik zijn en een woon- of verblijfsfunctie hebben.

Subsidiebasis

 • De subsidie was gebaseerd op het aantal huishoudens en ondernemingen met een elektriciteitsaansluiting van niet meer dan 3x80 Ampère (kleinverbruikers).
  • U keek hiervoor naar het aantal bij u in gebruik zijnde elektriciteitsaansluitingen.
  • De peildatum voor de subsidie van november was 1 november, die van december was 1 december.
  • Zowel voor uw aanvraag voor november als die voor december stuurde u een opgave van het aantal kleinverbruikaansluitingen waaraan u elektriciteit leverde. Voor uw aanvraag in november mocht deze opgave liggen tussen 15 oktober en 1 november. Voor uw aanvraag in december mocht de datum van uw opgave liggen tussen 15 november en 1 december.
  • Bij vaststelling volgt nabetaling of terugvordering van subsidie als blijkt dat uw opgave bij de aanvraag afwijkt van die op de peildatum.
 • Het aantal onbemeten punten rekende u niet mee, de elektriciteitsaansluitingen moesten een woon- of verblijfsfunctie hebben.
 • U ontving € 190 per aanvraag per elektriciteitsaansluiting.

Het subsidiebedrag moest u voor 100% doorrekenen naar de eindgebruikers. Dit betekent dat u het bedrag verrekende met de nota's op de peildatum. U mocht het niet gebruiken om te lage voorschotten te compenseren. U moet kunnen aantonen dat uw klant het bedrag heeft ontvangen. U compenseerde de eindgebruiker binnen 30 dagen nadat de subsidie is verleend.

U kon dit op de volgende manieren doen

 • U betaalde de volledige € 190 direct aan uw klant terug in de betreffende maand;
 • U verrekende € 190 met de voorschotnota of eindnota voor elektriciteit voor de betreffende maand;
 • U betaalde een deel van de € 190 direct en verrekende het andere deel met de voorschotnota of eindnota voor elektriciteit in de betreffende maand;
 • U verrekende € 190 met een openstaande rekening of betalingsregeling van uw klant in de betreffende maand;
 • U betaalde uw klant direct € 190 per maand na het beëindigen van het contract.

Hoe bereidde u uw aanvraag voor?

U had de volgende gegevens nodig voor uw aanvraag:

 • De gegevens van uw organisatie, zoals het KVK-nummer, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer waarop wij de voorschotten kunnen overmaken.
 • Gegevens van de contactpersoon bij uw organisatie: naam, telefoonnummer en e-mailadres van deze contactpersoon.
 • Een opgave van het aantal kleinverbruikaansluitingen waaraan u elektriciteit leverde. Energie Data Services Nederland B.V. (EDSN) leverde ons een totaallijst met aansluitingen. Dat hoefde u dus niet zelf te doen. U leverde het volgende aan (voor beide maanden):
Naam leverancier  
Tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022 (CEK22)  
Aanvraagperiode

november 2022
(of december 2022)

Aantal kleinverbruikaansluitingen in bedrijf op peildatum (alleen primaire allocatiepunten) Aantal
Correctie voor het aantal kleinverbruikaansluitingen in bedrijf (alleen primaire allocatiepunten) zonder verblijfsfunctie Aantal (minus)
Totaal aantal kleinverbruikaansluitingen voor de tegemoetkoming CEK22 Totaal aantal

Let op: u telde primaire allocatiepunten, waarvan meerdere keren de energiebelasting is verminderd, slechts éénmaal mee in het aantal primaire allocatiepunten met woon- of verblijfsfunctie.

U kon een tussenpersoon/intermediair machtigen om de aanvraag voor u te doen via ons machtigingsformulier.

Na uw aanvraag

Waren er veel wijzigingen of maakte u een fout in het aantal elektriciteitsaansluitingen in de maand waarvoor u al had aangevraagd? Dan mocht u eenmalig (per aangevraagde maand) een wijzigingsverzoek indienen. Dit deed u wel binnen de gestelde aanvraagperiodes. Let op: u gaf dan opnieuw het totale aantal door.

Verdere afhandeling van uw aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag binnen 14 dagen. Als uw aanvraag volledig is, volgt de beslissing binnen 1 werkdag. Zijn er nog nadere gegevens nodig? Dan berichten wij u dit en duurt het langer. Hebben wij de volledige aanvraag ontvangen en akkoord bevonden? Dan ontvangt u van ons binnen 5 dagen een voorschot van 100% van de aangevraagde subsidie.

Vaststelling aanvragen

(uiterlijk 30 december 2023)

Nadat het voorschot is uitgekeerd, stellen we de definitieve subsidie vast. Hiervoor dient u een vaststellingsaanvraag bij ons in. Dit kan vanaf 1 mei 12:00 uur. U krijgt hierover bericht van ons.

Heeft u bericht van ons ontvangen dat u uw vaststelling kunt aanvragen? Ga dan naar uw digitale dossier via onderstaande knop en klik op ‘Vaststelling aanvragen’. Na het inloggen gaat u naar ‘Mijn lopende zaken’ waar de taak voor u klaar staat.

Let op: u vraagt 2 keer vaststelling aan: één keer voor november 2022 en één keer voor december 2022. U gebruikt hiervoor 2x hetzelfde formulier.

 

Veelgestelde vragen over de vaststelling

Accountantsverklaring nodig

Om uw definitieve subsidie vast te stellen, hebben wij een accountantsverklaring nodig als het totale subsidiebedrag voor november en december samen hoger is dan 125.000 euro. Deze accountantsverklaring vindt u via onderstaande knop. De accountantsverklaring geeft ten minste overzicht van het aantal kleinverbruikaansluitingen waaraan de tegemoetkoming is verleend. Het subsidiebedrag voor november berekenen wij over het aantal elektriciteitsaansluitingen op 1 november 2022 (peildatum). Voor de subsidieverlening voor december is de peildatum 1 december 2022.

Met de accountantsverklaring controleren wij of u aan alle voorwaarden heeft voldaan en of het aantal opgegeven kleinverbruikaansluitingen juist is. U stuurt de accountantsverklaring uiterlijk 30 december 2023 23:59 uur naar ons. Hiermee stellen we dan binnen 8 weken uw definitieve subsidie vast.

Wilt u achteraf uw aanvraag inzien, iets wijzigen of gegevens insturen? Ga dan naar uw aanvraag

Publicatie van gegevens

Als overheid willen we transparant zijn en laten zien welke leveranciers subsidie ontvangen. Daarom publiceren we op onze website de bedrijfsnaam en het KVK-nummer van de energieleveranciers die gebruikmaken van deze regeling. Bekijk de lijst hieronder.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op (alleen voor energieleveranciers)

Bent u tevreden over deze pagina?