Open voor aanvragen

Tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022 (CEK22)

Gepubliceerd op:
18 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
5 december 2022

De tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022 (CEK22) is bedoeld om de energiekosten van kleinverbruikers te verlagen. Dit zijn huishoudens en ondernemingen met een elektriciteitsaansluiting van niet meer dan 3x80 Ampère. Zij ontvangen € 190,- in november en december 2022 van hun energieleverancier.

Op 2 december 2022 is CEK22 uitgebreid. Met ingang van 5 december 2022 mogen ook energieleveranciers zonder vergunning van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om aan kleinverbruikers elektriciteit te leveren, gebruikmaken van de regeling.

Bent u kleinverbruiker en heeft u een vraag? Neem dan contact op met uw energieleverancier. De leveranciers onderhouden het contact met hun eigen klanten. Wij kunnen u helaas niet helpen.

Voor wie?

CEK22 is een regeling voor energieleveranciers die elektriciteit leveren aan kleinverbruikers. Zij verlagen hiermee de energiekosten in november 2022 en december 2022 voor hun klanten.

 • Bent u energieleverancier en heeft u een vergunning van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om aan kleinverbruikers elektriciteit te leveren? Dan is voor u alleen de aanvraagperiode voor december nog open. Vraag aan vóór 31 december 2022 23:59 uur.
 • Bent u energieleverancier zonder vergunning van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om aan kleinverbruikers elektriciteit te leveren? Dan heeft u van 5 december 09:00 uur tot 31 december 2022 23:59 uur de tijd om 2 aanvragen te doen: 1 voor november 2022 en 1 voor december 2022.

Voorwaarden

Als energieleverancier moet u in elk geval voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Uw onderneming staat vermeld op de met ons afgestemde lijst met leveranciers die toegang hebben tot deze regeling.
 • Alleen elektriciteitsaansluitingen die geregistreerd zijn in het centraal aansluitingenregister, komen voor tegemoetkoming in aanmerking (geen onbemeten punten). Ook moeten de aansluitingen in gebruik zijn en een woon- of verblijfsfunctie hebben. Voor blokaansluitingen overweegt het kabinet andere maatregelen die de Belastingdienst gaat uitvoeren.

Subsidiebasis

 • De subsidie is gebaseerd op het aantal huishoudens en ondernemingen met een elektriciteitsaansluiting van niet meer dan 3x80 Ampère (kleinverbruikers).
  • U kijkt hiervoor naar het aantal bij u in gebruik zijnde elektriciteitsaansluitingen.
  • De peildatum voor de subsidie in november is 1 november, die van december is 1 december.
  • Zowel voor uw aanvraag voor november als die voor december stuurt u een opgave van het aantal kleinverbruikaansluitingen waaraan u elektriciteit levert. Voor uw aanvraag in november mocht deze opgave liggen tussen 15 oktober en 1 november. Voor uw aanvraag in december mag de datum van uw opgave liggen tussen 15 november en 1 december.
  • Bij vaststelling volgt nabetaling of terugvordering van subsidie als blijkt dat uw opgave bij de aanvraag afwijkt van die op de peildatum.
 • Het aantal onbemeten punten rekent u niet mee, de elektriciteitsaansluitingen moeten een woon- of verblijfsfunctie hebben.
 • U ontvangt € 190 per aanvraag per elektriciteitsaansluiting.

U bent verplicht het subsidiebedrag voor 100% door te rekenen naar de eindgebruikers. Dit betekent dat u het bedrag verrekent met de nota's op de peildatum. U mag het niet gebruiken om te lage voorschotten te compenseren. U moet aantonen dat uw klant het bedrag heeft ontvangen. U compenseert de eindgebruiker binnen 30 dagen nadat de subsidie is verleend.

U kunt dit op de volgende manieren doen

 • U betaalt de volledige € 190 direct aan uw klant terug in de betreffende maand;
 • U verrekent € 190 met de voorschotnota of eindnota voor elektriciteit voor de betreffende maand;
 • U betaalt een deel van de € 190 direct en verrekent het andere deel met de voorschotnota of eindnota voor elektriciteit in de betreffende maand;
 • U verrekent € 190 met een openstaande rekening of betalingsregeling van uw klant in de betreffende maand;
 • U betaalt uw klant direct € 190 per maand na het beëindigen van het contract.

Uw aanvraag voorbereiden

U heeft de volgende gegevens nodig voor uw aanvraag:

 • De gegevens van uw organisatie, zoals het KVK-nummer, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer waarop wij de voorschotten kunnen overmaken.
 • Gegevens van de contactpersoon bij uw organisatie: naam, telefoonnummer en e-mailadres van deze contactpersoon.
 • Een opgave van het aantal kleinverbruikaansluitingen waaraan u elektriciteit levert. Energie Data Services Nederland B.V. (EDSN) levert ons een totaallijst met aansluitingen. Dat hoeft u dus niet zelf te doen. U levert het volgende aan (voor beide maanden):
Naam leverancier  
Tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022 (CEK22)  
Aanvraagperiode

november 2022
(of december 2022)

Aantal kleinverbruikaansluitingen in bedrijf op peildatum (alleen primaire allocatiepunten) Aantal
Correctie voor het aantal kleinverbruikaansluitingen in bedrijf (alleen primaire allocatiepunten) zonder verblijfsfunctie Aantal (minus)
Totaal aantal kleinverbruikaansluitingen voor de tegemoetkoming CEK22 Totaal aantal

Let op: zorg ervoor dat u primaire allocatiepunten, waarvan meerdere keren de energiebelasting is verminderd, slechts éénmaal meetelt in het aantal primaire allocatiepunten met woon- of verblijfsfunctie.

Wilt u dat een tussenpersoon/intermediair voor u aanvraagt? Machtig deze vooraf via ons machtigingsformulier.

Aanvragen

Bent u energieleverancier en heeft u een vergunning van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om aan kleinverbruikers elektriciteit te leveren? Dan is voor u alleen de aanvraagperiode voor december nog open. Vraag aan vóór 31 december 2022 23:59 uur.

Bent u energieleverancier zonder vergunning van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om aan kleinverbruikers elektriciteit te leveren? Dan heeft u van 5 december 09:00 uur tot 31 december 2022 23:59 uur de tijd om 2 aanvragen te doen: 1 voor november 2022 en 1 voor december 2022.

Vraag aan via onderstaande knop 'Direct aanvragen'.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan aan op de website van eHerkenning. Let op: dit kan enkele dagen in beslag nemen.

Na uw aanvraag

Zijn er veel wijzigingen of maakt u een fout in het aantal elektriciteitsaansluitingen in de maand waarvoor u al heeft aangevraagd? Dan mag u eenmalig (per aangevraagde maand) een wijzigingsverzoek indienen. Dit doet u wel binnen de gestelde aanvraagperiodes. Let op: u geeft dan opnieuw het totale aantal door.

Bent u een energieleverancier met ACM-vergunning? Dan kunt u dit alleen nog doen voor uw aanvraag voor december. U doet dit tussen 15 november en 31 december 2022. 
Bent u energieleverancier zonder ACM-vergunning en wilt u een wijzigingsverzoek indienen voor november? Neem dan contact op met onze medewerkers van klantcontact. Voor december doet u dit tussen 5 december 09:00 uur en 31 december 2022 23:59 uur.

U doet dit als volgt:

 • Ga naar uw digitale dossier
 • Klik op 'Aanvraag beheren'
 • Geef het totale (gewijzigde) aantal door via 'wijzigingsverzoek'

Verdere afhandeling van uw aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag binnen 14 dagen. Als uw aanvraag volledig is, volgt de beslissing binnen 1 werkdag. Zijn er nog nadere gegevens nodig? Dan berichten wij u dit en duurt het langer. Hebben wij de volledige aanvraag ontvangen en akkoord bevonden? Dan ontvangt u van ons binnen 5 dagen een voorschot van 100% van de aangevraagde subsidie.

Vaststelling (vóór 1 januari 2024)

Nadat het voorschot is uitgekeerd, stellen we de definitieve subsidie vast. Hiervoor dient u een vaststellingsaanvraag bij ons in. Daarvoor heeft u in elk geval een accountantsverklaring nodig. Deze stellen wij op een later tijdstip beschikbaar op deze pagina.

Deze verklaring geeft ten minste overzicht van het aantal kleinverbruikaansluitingen waaraan de tegemoetkoming is verleend. Het subsidiebedrag voor november berekenen wij over het aantal elektriciteitsaansluitingen op 1 november 2022 (peildatum). Voor de subsidieverlening voor december is de peildatum 1 december 2022.

Met de accountantsverklaring controleren wij of u aan alle voorwaarden heeft voldaan en of het aantal opgegeven kleinverbruikaansluitingen juist is. U stuurt de accountantsverklaring vóór 1 januari 2024 naar ons. Hiermee stellen we dan binnen 8 weken uw definitieve subsidie vast.

Wilt u achteraf uw aanvraag inzien, iets wijzigen of gegevens insturen? Dit doet u via onderstaande knop 'Naar uw aanvraag'.

Publicatie van gegevens

Als overheid willen we transparant zijn en laten zien welke leveranciers subsidie ontvangen. Daarom publiceren we op onze website de bedrijfsnaam en het KVK-nummer van de energieleveranciers die gebruikmaken van deze regeling. Bekijk de lijst hieronder.

  Heeft u vragen?

  Neem contact met ons op (alleen voor energieleveranciers)

  Bent u tevreden over deze pagina?