Tijdelijk gesloten voor aanvragen

DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)

Gepubliceerd op:
16 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2023

Investeert u als ondernemer en/of eindgebruiker in innovaties die ons energiesysteem flexibeler maken? Bijvoorbeeld met  waterstof?  Of opschaling en kostenvermindering van het elektrolysevermogen? Dan kunt u subsidie aanvragen uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Budget en looptijd

Startdatum:
woensdag 22 juni 2022
07:00 (CET)
Einddatum:
dinsdag 10 januari 2023
16:00 (CET)
Totaal budget:
€ 29.400.000
Verleend:
€ 18.368.870
In behandeling:
€ 2.000.000
Nog beschikbaar
31 % (€ 9.031.130)

Nieuwe aanvraagronde in 2023

Deze regeling is tijdelijk gesloten. We verwachten dat deze in de 2e helft van 2023 weer opengaat voor aanvragen. Dit is onder voorbehoud van een officiële bekendmaking in de Staatscourant. 

Houd deze pagina in de gaten of meld u aan voor onze nieuwsbrief duurzaam ondernemen. Hierin maken we binnenkort de precieze datum bekend.

We wekken steeds meer elektriciteit op die afhankelijk is van het weer. Waterstof is een belangrijke energiedrager en grondstof voor een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar, veilig en ruimtelijk inpasbaar is. Daarom stimuleren we met deze subsidieregeling innovaties voor energieopslag en conversie van hernieuwbare opgewekte energie. En voor de productie van waterstof door middel van waterelektrolyse.

Waarvoor subsidie?

Met dit thema van de DEI+ vraagt u subsidie aan voor de ontwikkeling van één of meer innovatieve producten en diensten. Het gaat dan om producten en diensten die moeten bijdragen aan:

  • stimulering van energieopslag en conversie van hernieuwbaar opgewekte energie; 
  • productie van groene waterstof op basis van hernieuwbare elektriciteit;
  • transport en opslag van waterstof;
  • vernieuwende toepassingen van waterstof als brandstof in de industrie.

In de handleiding leest u meer over de projectsoorten voor deze subsidie.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de projectsoorten en de specifieke voorwaarden van de regeling DEI+. Die vindt u in de DEI+ handleiding 2022.

De DEI+  valt onder de regelingen van de Topsector Energie. Daarom moet u ook voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Die vindt u op de onderstaande pagina's:

Na uw aanvraag

Na de sluiting beoordelen we de projecten die voldoen aan de minimale eisen. Dit doen we met advies van onafhankelijke, externe experts. We doen dat op basis van een aantal beoordelingscriteria. Die bepalen de rangschikking. Projecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af. De kwaliteit is dan onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in de volgorde van de rangschikking en tot het subsidiebudget op is. De beoordelingstermijn is 13 weken. Deze beoordelingstermijn kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken. 

Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project direct te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

De beoordelingstermijn hiervan is 8 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met 8 weken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

De beoordelingstermijn hiervan is 13 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

Bijlagen

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u mee de Controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000 en de eindrapportage in het volgende format:

Onderneem maatschappelijk verantwoord

Denk  bij de productie en diensten  van uw bedrijf aan mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO) is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf. 

RVO moedigt alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We helpen u daarbij met financiering, advies en met ons netwerk.

Meer weten? Bezoek onze MVO-pagina.

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een subsidie voor energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht van alle subsidies op Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Het budget van de DEI+: Waterstof en groene chemie komt van GroenvermogenNL: het investeringsprogramma voor het groene vermogen voor de Nederlandse economie en maatschappij. Hiermee kan Nederland een nieuwe industrie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat opbouwen.

Vragen over DEI+?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?