Open voor aanvragen

DEI+: Waterstof en groene chemie

Gepubliceerd op:
16 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
28 november 2022

Investeert u als ondernemer en/of eindgebruiker in innovaties die ons energiesysteem flexibeler maken? Bijvoorbeeld met  waterstof?  Of opschaling en kostenvermindering van het elektrolysevermogen? Dan kunt u subsidie aanvragen uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Budget en looptijd

Startdatum:
woensdag 22 juni 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
dinsdag 10 januari 2023
04:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 29.400.000
Verleend:
€ 0
In behandeling:
€ 40.091.794
Nog beschikbaar
0 % (€ 0)

Het budget voor deze regeling is overtekend.
Dat betekent dat er meer aanvragen zijn dan er geld beschikbaar is. Meestal keuren we niet alle  aanvragen goed. Blijf daarom gewoon aanvragen.

We wekken steeds meer elektriciteit op die afhankelijk is van het weer. Waterstof is een belangrijke energiedrager en grondstof voor een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar, veilig en ruimtelijk inpasbaar is. Daarom stimuleren we met deze subsidieregeling innovaties voor energieopslag en conversie van hernieuwbare opgewekte energie. En voor de productie van waterstof door middel van waterelektrolyse.

Waarvoor subsidie?

Met dit thema van de DEI+ vraagt u subsidie aan voor de ontwikkeling van één of meer innovatieve producten en diensten. Het gaat dan om producten en diensten die moeten bijdragen aan:

  • stimulering van energieopslag en conversie van hernieuwbaar opgewekte energie; 
  • productie van groene waterstof op basis van hernieuwbare elektriciteit;
  • transport en opslag van waterstof;
  • vernieuwende toepassingen van waterstof als brandstof in de industrie.

In de handleiding leest u meer over de projectsoorten voor deze subsidie.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de projectsoorten en de specifieke voorwaarden van de regeling DEI+. Die vindt u in de DEI+ handleiding 2022.

De DEI+  valt onder de regelingen van de Topsector Energie. Daarom moet u ook voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Die vindt u op de onderstaande pagina's:

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen van 22 juni 2022, 09:00 uur tot 10 januari 2023, 17:00 uur. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.

Onderneem maatschappelijk verantwoord

Denk  bij de productie en diensten  van uw bedrijf aan mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO) is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf. 

RVO moedigt alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We helpen u daarbij met financiering, advies en met ons netwerk.

Meer weten? Bezoek onze MVO-pagina.

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een van de subsidies energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht op  Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Het budget van de DEI+: Waterstof en groene chemie komt van GroenvermogenNL: het investeringsprogramma voor het groene vermogen voor de Nederlandse economie en maatschappij. Hiermee kan Nederland een nieuwe industrie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat opbouwen.

Vragen over DEI+?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?