Gesloten voor aanvragen

Stand van zaken IPCEI Waterstof

Gepubliceerd op:
19 april 2021
Laatst gecontroleerd op:
8 november 2022

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de Important Project of Common European Interest Waterstof (IPCEI Waterstof)? Op deze pagina leest u meer over de stand van zaken. We informeren u over het Europese notificatieproces en de Nederlandse projecten daarbinnen.

Informatie over IPCEI Waterstof subsidieregelingen vindt u via IPCEI Waterstof (Important Project of Common European Interest Waterstof) 

Update 9 januari 2023

IPCEI Waterstof: Waterstofproductie door elektrolyse

De projecten die de subsidie zullen ontvangen, zijn bekend. Het gaat om de volgende projecten: Holland Hydrogen 1 van Rotterdam Hydrogen Company B.V. (Shell), H2ermes van H2ermes B.V., Elygator en Curthyl van Air Liquide Industrie B.V., H2-Fifty van H2-Fifty B.V. , Haddock van Ørsted Hydrogen Netherlands Holding B.V. en HyNetherlands van Engie Energie Nederland N.V..

Lees meer in het nieuwsbericht over deze subsidie

IPCEI Waterstof: Import en opslag

Subsidieregeling IPCEI Waterstof: Import en opslag was geopend van 15 november tot en met 14 december 2022. Het resultaat van de beoordelingen van deze projecten verwachten wij in maart 2023. Ook het Europese deel van dit proces loopt nog.

IPCEI Waterstof: Mobiliteit en transport

De subsidieregeling voor IPCEI Waterstof: Mobiliteit en transport opent naar verwachting in februari 2023. Het Europese deel van dit proces loopt nog.

Update 3 oktober 2022

IPCEI Waterstof: Technologie

Het proces van de notificatie (aanmelding) is afgerond. De Europese Commissie (EC) heeft één Nederlands project goedgekeurd: het project Fuel Cell Gigawatt Factory (FCGF) van Nedstack.

Uit de nationale subsidieregeling IPCEI Waterstof: Technologie is vervolgens de voor het project benodigde subsidie verleend aan Nedstack.

Lees het persbericht over dit goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie

Deze afbeelding uit het persbericht geeft een duidelijk beeld van alle projecten die de EC heeft goedgekeurd. De verschillende kolommen staan voor de technologieën waar de projecten aan werken. Per kolom ziet u de bedrijven die de projecten zullen uitvoeren. Daarnaast ziet u de lidstaat waar het bedrijf gevestigd is.

Infographic over IPCEI Waterstof Technologie

De belangrijkste punten uit het persbericht:

 • 35 ondernemingen doen mee aan 41 projecten in 15 lidstaten. Van de 35 zijn 8 kleine en middelgrote ondernemingen en een aantal start-ups.
 • Het gaat om innovatieve projecten over de waterstofwaardeketen.
 • De lidstaten zullen tot € 5,4 miljard aan subsidie uitgeven. Dit levert naar verwachting € 8,8 miljard extra op aan particuliere investeringen.
 • Naar verwachting creëert IPCEI Waterstof: Technologie ongeveer 20.000 nieuwe banen.

IPCEI Waterstof: Waterstofproductie door elektrolyse

De EC heeft toestemming gegeven voor staatsteun in het notificatietraject. Voor Nederland gaat het om 8 projecten voor grootschalige productie van waterstof door middel van elektrolyse.

Niet alle 8 projecten zullen in aanmerking komen voor subsidie. De subsidieregeling IPCEI Waterstof: Waterstofproductie door elektrolyse rangschikt de projecten op kwaliteit. Daarna verlenen we op basis daarvan de subsidie. We verwachten dat dit traject eind 2022, begin 2023 afgerond is.

Lees het persbericht over dit goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie

Deze afbeelding uit het persbericht geeft een duidelijk beeld van alle projecten die de EC heeft goedgekeurd. De verschillende kolommen staan voor de categorieën waar de projecten onder vallen. Per kolom ziet u de bedrijven die de projecten willen uitvoeren. Daarnaast ziet u de lidstaat waar het bedrijf gevestigd is.

Infographic over IPCEI Waterstof Technologie

De belangrijkste punten uit het persbericht:

 • 29 bedrijven uit 13 lidstaten doen mee aan 35 projecten. Hieronder vallen ook een aantal kleine en middelgrote ondernemingen.
 • Het gaat om ontwikkeling van technologieën en infrastructuur die verder gaan dan wat de markt momenteel biedt. En die grote verbeteringen mogelijk maken op het gebied van prestaties, veiligheid, milieueffecten en kostenefficiëntie.
 • De lidstaten zullen tot € 5,2 miljard euro aan subsidie uitgeven. Dit levert naar verwachting nog eens € 7 miljard aan particuliere investeringen op.

IPCEI Waterstof: Import en opslag

 • Op 29 april 2022 hebben wij 3 Nederlandse projecten ingediend bij de EC voor pre-notificatie.
 • De EC begint in november 2022 met de vraag-/antwoordrondes als onderdeel van het pre-notificatietraject. Het doel hiervan is dat de projectplannen aan het eind van de pre-notificatieperiode zo goed als compleet zijn.
 • Als het pre-notificatietraject is afgerond, kunnen de lidstaten de projecten die de EC goed genoeg vindt, indienen voor notificatie. Het goedkeuringsbesluit van de Commissie voor deze notificatie verwachten wij in het 1e kwartaal van 2023.
 • Tegelijk met het Europese proces werken wij aan een nationale subsidieregeling.
 • We publiceren deze subsidieregeling op 15 november 2022 op onze website. Vanaf dat moment kunt u uw aanvraag doen.
 • Voor deze regeling organiseren wij een online vraag-/antwoordsessie. Deelnemende projecten krijgen hiervoor een uitnodiging.
 • Belangrijk om te weten is dat de EC nog werkt aan nieuwe templates voor deze regeling. De projectdocumenten voor IPCEI Waterstof: Import en opslag moet u op basis van deze nieuwe templates aanleveren.

IPCEI Waterstof: Mobiliteit en transport

 • In eerste instantie dachten de deelnemende lidstaten dat tankstations en voertuigtoepassingen onderdeel mochten zijn van IPCEI Waterstof: Mobiliteit en transport. De Europese Commissie heeft nu besloten dat deze geen deel van IPCEI Waterstof Mobiliteit en transport uit zullen maken
 • Op 30 september 2022 hebben wij 3 Nederlandse projecten ingediend bij de Europese Commissie voor het pre-notificatietraject.
 • De notificatie verwachten wij in het eerste kwartaal van 2023.

Update 22 juli 2022

Op 8 juli heeft de ministerraad geld gereserveerd voor IPCEI golven 2 en 3. Op 19 juli publiceerde het kabinet een subsidieregeling voor golf 2.

Golf 1, Technology:

 • De Europese Commissie (EC) startte het proces van pre-notificatie (vooraanmelding) in 2021, gevolgd door het notificatieproces.
 • Gelijk opende in februari een Nederlandse subsidieregeling.
 • Voor de technologie golf zijn 57 projecten uit verschillende landen van de EU geprenotificeerd. Uiteindelijk zijn er 41 genotificeerd.
 • Voor Nederland is het IPCEI project van Nedstack genotificeerd.
 • De notificatie is in afrondingsfase.

Golf 2, H2Use:

 • De naam voor deze golf is gewijzigd in H2Use (hiervoor: decarbonisatie van de industrie).
 • Hiervoor zijn tot nu toe uit 45 projecten geprenotificeerd uit 15 landen.
 • Nederland heeft hiervan in 2021 9 projecten geprenotificeerd.
 • Er zijn 2 technische onderwerpen:
  • Elektrolyse capaciteit en technologie
  • Eindgebruik in de industrie zoals staal, methanol, kunstmest enzovoorts
 • Notificatie tijdlijn: midden augustus is de notificatie van de projecten. De beslissing volgt zo’n 6 weken later, dus eind september.
 • Een beslissing van de EC betekent nog niet dat een project subsidie ontvangt. Notificatie betekent alleen dat een EU-land subsidie aan het genotificeerde project mag geven.
 • Op 19 juli is de subsidieregeling voor golf 2 gepubliceerd. Hat budget is € 783,5 miljoen.
 • De openstelling is van 1 september tot en met 14 september 2022.
 • De EC startte de notificatie  eerder dan de definitieve beoordeling van het nationale subsidietraject.
 • Daarom is gekozen om alle projecten die in 2021 zijn aangemeld voor pre-notificatie te notificeren. De EC moet ze wel geschikt hebben gevonden. De EC doet dit wel onder voorbehoud. Ze kan nog geen duidelijkheid geven of de projecten ook echt subsidie krijgen.
 • Notificatie bij de EC betekent daarom nog niet dat een project subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) krijgt.
 • Zie voor de subsidieregeling ook bijlage voor de specifieke publicatie of de hele publicatie:
  wetten.nl - Regeling - Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies - BWBR0035474 (overheid.nl), artikel 3.27, en de publicatie.
  Kabinet trekt extra 1,3 miljard uit voor waterstofprojecten | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl.

Golf 3, RHATL (Regional Hubs and their Links):

 • De selectie tot nu toe bestaat uit 43 geprenotificeerde projecten uit 9 landen.
 • Nederland heeft hiervan 3 projecten ingeleverd.
 • In september verwachten we dat de EC start met de beoordeling voor de prenotificatie.
  De EC zal vragen de projecten te verduidelijken en informeel toetsten of ze klaar zijn voor notificatie.
 • Nederland heeft voor de Nederlandse projecten in de derde golf € 600 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling voor de derde golf wordt later dit jaar gepubliceerd.

Golf 4, Mobility and Transport:

 • Pre-notificatie van golf 4 moet nog gebeuren. De selectie van Nederland bestaat tot nu toe uit 5 projecten
 • Op 14 juli in een IPCEI M&T Meeting  kwam onder meer naar voren:
  • De EC onder steunt binnen de vierde golf van IPCEI geen  tankstations en mobiliteitstoepassingen, zoals voertuigen en boten.
  • Nederland onderzoekt mogelijkheden om de tankstations en mobiliteitstoepassingen te ondersteunen binnen of buiten het IPCEI-kader.
  • Mogelijke andere scenario’s zijn steunkaders als CEEAG en GBER.
  • EU-landen bepalen zelf of zij voor deze steunkaders kiezen.
 • De planning voor prenotificatie is 30 september 2022.

Volgende golven

Er zijn (nog) geen nieuwe golven voorgesteld.

Update: 23 juni 2022

 • We hebben de projecten voor de Nederlandse subsidieregeling IPCEI Waterstof technologie (golf 1) beoordeeld. Dit heeft geleid tot een ranking, waarbij één project is geselecteerd. Dit project is ingediend voor Europese notificatie. 
 • In 2021 hebben de EU-landen 57 Europese projecten voor pre-notificatie ingediend. Daarvan zijn nu 41 projecten aangeboden aan de Europese Commissie voor notificatie. De afronding van het Nederlandse subsidieverleningsproces is hiervan afhankelijk . We verwachten deze notificatie binnen 2 maanden.
 • We bereiden de Nederlandse subsidieregeling voor golf 2 (Industrial decarbonisation) op dit moment voor. We verwachten dat het chapeau-document hiervoor midden juli klaar is. Het voorgenomen Europese notificatiemoment is verschoven naar medio augustus. Hierna start het notificatieproces van 6-8 weken. Dit moment is nog niet zeker en hangt af van wat alle deelnemende lidstaten samen overeenkomen.
 • Eind april vond de pre-notificatie plaats voor IPCEI Waterstof RHATL (golf 3, import- en infrastructuur). Er zijn in totaal 43 projecten uit 9 landen ingediend.
 • Het voorlopige chapeau-document voor de pre-notificatie van mobiliteit- en transportprojecten (golf 4) wordt eind juni in concept opgeleverd. Hierna kunnen de landen reageren. Volgens de planning wordt eind juli het chapeau-document hiervoor opgeleverd. Daarna kan de pre-notificatiefase starten.

Update 20 april 2022

Binnenkort besluit het kabinet over de prioritaire uitgaven klimaatfonds, waar IPCEI golf 2, 3 en 4 deel van uitmaken.  Voor de zomer wordt dit in een brief aan de Tweede Kamer gecommuniceerd. Dit betekent dat in juli meer bekend is over het IPCEI-budget, mogelijke IPCEI-subsidieregeling(en) en timing. 

De import- en infrastructuurprojecten voor de 3e golf RHATL (Regional Hubs and Their Links) liggen ter pre-notificatie voor op 29 april 2022. Voor de mobiliteitsprojecten van de 4e golf is dit eind juni. Bij beide pre-notificaties laat Nederland de Commissie weten dat Nederland nog geen definitieve duidelijkheid  kan geven over de deelnemende projecten. Er is nog geen duidelijkheid over het beschikbare budget. 

De subsidieregeling voor de besteding van de € 35 miljoen voor projecten van de eerste wave (technologie) is gesloten. We beoordelen op dit moment de projecten. 

Update 20 januari 2022

Nederland diende op 31 augustus 2021 projecten ter pre-notificatie in bij de Europese Commissie (EC). Dit was voor de 2 eerste golven Technologie en Industrie. In november en december stelde de EC vragen over deze projecten. Op dit moment werken projecteigenaren nog aan de beantwoording hiervan. Mogelijk heeft de EC daarna nog vervolgvragen.

Naar aanleiding van de externe financiële validatie, voorzag het IPCEI-team deze projectvoorstellen van een financieel-economische terugkoppeling.

Volgende golven

Het vormen van de volgende golven is een dynamisch proces en verandert steeds.

 • Er is een 3de IPCEI H2 golf in voorbereiding: IPCEI on regional hubs and their links (RHATL);
 • Er is een 4de IPCEI H2 golf in voorbereiding: IPCEI on Mobility & Transport;
 • Ook zijn andere golven voorgesteld die verder worden ontwikkeld. Dat is onder andere: IPCEI on European connected capacity projects for feedstock in different applications (H2 Capacity).

Voor alle volgende golven geldt dat nog niet besloten is of en in welke vorm Nederland meedoet. Hierover beslist het nieuwe kabinet.

Subsidieregeling

We verwachten dat in februari een subsidieregeling opent. Dit gaat om de €35 miljoen voor IPCEI Waterstof. Met Prinsjesdag is dat aangekondigd. Dit bedrag wordt ingezet voor een deel van de projecten in de eerste golven.

Planning

Wij zijn voor een groot deel afhankelijk van de planning van de EC en de coördinerende lidstaat (Duitsland). Het pre-notificatietraject heeft geen vaste termijn voor de EC. Wij moeten dus wachten totdat de EC klaar is met de (eerste) beoordeling.

Projecten kunnen alleen nog onder de nieuwe IPCEI-mededeling worden genotificeerd. Zie ook de toelichting van 25 november 2021: revised State aid rules on IPCEI.

Het blijft belangrijk te weten dat Nederland op dit moment geen projecten kan laten (pre)notificeren. Omdat we nog geen geld hebben gekregen en we geen definitieve selectie hebben gemaakt. 

Update 21 september 2021

In de bijlagen bij de Miljoenennota 2022 staat het volgende bericht over IPCEI Waterstof op pagina 393: Klimaat - IPCEI Waterstof:

'De bijdrage voor de Important Project of Common European Interest (IPCEI) waterstof is ten behoeve van cofinanciering voor een aantal Nederlandse projecten dat meedoet aan de eerste twee golven van de IPCEI waterstof (‘technology’ en ‘decarbonisation’). Deze projecten richten zich op de verdere ontwikkeling van de waterstoftechnologie en de opschaling van elektrolysecapaciteit. Daar de prenotificatie voor goedkeuring door de Europese Commissie op 1 september begonnen is, wordt nu 35 miljoen euro op de Aanvullende Post gereserveerd om deze eerste projecten te ondersteunen.'

De Miljoenennota 2022 en de bijlagen vindt u op Rijksoverheid.nl.

Update 6 september 2021

Projecten die Nederland heeft voorgesteld als directe partner voor 1e ronde IPCEI Waterstof

Via onderstaande link vindt u de lijst van projecten die door Nederland zijn aangedragen als directe partner voor de 1e ronde van IPCEI Waterstof. In deze lijst staan alleen projecten genoemd die geen bezwaar hebben gemaakt tegen openbaarmaking. In totaal heeft Nederland 25 projecten aangedragen als directe partner voor de eerste ronde van IPCEI Waterstof.

Dit bericht staat op Rijksoverheid.nl en is onderdeel van het Verslag van de Energieraad van 11 juni 2021.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen

Meer weten?

Heeft u vragen? Stuur ons dan een e-mail. Wij delen de informatie via onze nieuwsbrieven en op deze pagina. Wij verzoeken u alleen noodzakelijke vragen te stellen.

Vragen over IPCEI Waterstof?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?